cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vakcína proti tuberkulóze je príslibem pro pacienty s MS

Bylo zjisteno, ze vakcína pouzívaná k prevenci tuberkulózy v nekterých cástech sveta pomáhá predcházet roztrousené skleróze u lidí, kterí prokazují casné známky onemocnení, podle zprávy zverejnené v Neurologie.

Roztrousená skleróza (MS) je obtízne diagnostikována a mnoho lékaru vyloucí vsechny dalsí moznosti pred potvrzením diagnózy. Pocátecní príznaky jsou obecne nejasné, s pocity necitlivosti, problémy s videním nebo problémy s nejcasteji vyvázenou rovnováhou.

Lékari, kterí mají podezrení na MS, mohou naznacit, ze pacient má MRI, aby zjistil, zda existují nejaké príznaky onemocnení, ale vetsina pacientu bude mít potíze s potvrzením diagnózy, dokud se neobjeví dalsí symptomy.

Vedci tvrdí, ze asi 50% lidí s temito príznaky, nazývaných klinicky izolovaný syndrom, rozvinou MS do 2 let, zatímco 10% nebude vykazovat zádné dalsí symptomy spojené s MS.

Studie, kterou podporilo italské ministerstvo zdravotnictví, se mimo jiné zamerila na 73 lidí, kterí zaznamenali jediný epizod symptomu souvisejících s MS.

Ve studii bylo 33 úcastníku podáno injekci Bacille Calmette-Guérin (BCG), zatímco zbývající úcastníci dostali placebo. Vsichni úcastníci meli mesícní mozkovou prohlubku jednou za mesíc po dobu 6 mesícu a poté byli léceni interferonem beta-1a pro léky MS po dobu jednoho roku.

Následná lécba byla na doporucení svého neurologa. Úcastníci byli sledováni po dobu 5 let.

Méne mozkové léze

Mozgové skenování vakcinované skupiny ukázalo méne mozkových lézí, které jsou pro tuto nemoc charakteristické, nez skupina, která dostávala placebo - tri léze v prumeru, ve srovnání se sedmi.

A na konci studie 42% ockované skupiny vyvinulo MS, ve srovnání se 70% placebové skupiny.

I kdyz nebyly zádné nezádoucí vedlejsí úcinky, ríká Dr. Giovanni Ristori z italské univerzity Sapienza v Ríme, varuje, ze je zapotrebí více práce, nez se to dá predpovedet jako lék:

"Tyto výsledky jsou slibné, ale je treba udelat mnohem více výzkumu, abychom se dozvedeli více o bezpecnosti a dlouhodobých úcincích této zivé vakcíny. Lékari by nemeli zacít pouzívat tuto vakcínu k lécbe MS nebo klinicky izolovaného syndromu."

V doprovodném publikaci k výzkumnému dokumentu napsala Dr. Dennis Bourdetteová z Oregonské univerzity pro zdraví a vedu v Portlandu a clenka Americké akademie neurologie, ze výsledky zrejme podporují "hygienickou hypotézu".

To naznacuje, ze lepsí sanace a pouzívání dezinfekcních prostredku a antibiotik v Severní Americe a ve velké cásti Evropy mohou v porovnání s Afrikou a Jizní Amerikou predstavovat nekteré z vyssích výskytu MS a dalsích onemocnení imunitního systému.

"Teorie spocívá v tom, ze vystavení urcitým infekcím v raném zivote muze snízit riziko vzniku techto onemocnení tím, ze primeje telo vyvinout ochrannou imunitu," ríká Dr. Bourdette.

Implantabilní umelá ledvina zalozená na mikrocipách zaznamenává významný pokrok

Implantabilní umelá ledvina zalozená na mikrocipách zaznamenává významný pokrok

Implantabilní umelá ledvina by mohla premenit vyhlídky na lidi, jejichz ledviny selhaly a kterí se musí spoléhat na dialýzu nebo vzácnou sanci na transplantaci zustat nazivu. Nyní vedci, kterí pracují na prvním zarízení svého druhu, jehoz cílem je uspokojit tuto potrebu, ríkají, ze doufají, ze v prubehu roku budou pilotovat pilotní testy u lidí.

(Health)

Prípravek Venetoclax poskytuje vysokou odpoved u pacientu s CLL

Prípravek Venetoclax poskytuje vysokou odpoved u pacientu s CLL

U pacientu s ultra-vysokou rizikovou chronickou lymfocytovou leukémií s delettem genu 17p, experimentální látka venetoklax dosáhla vysokých odpovedí, uvedla jednoramennou fázi 2 studie. Studie - predstavená jako pozdní abstrakt na výrocním zasedání Americké hematologické spolecnosti - která se konala v období od 5. do 8. prosince 2015 v Orlandu, FL - ukázala prijatelnou toxicitu.

(Health)