cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Studie identifikuje genetické riziko detského námesíka

Podle Americké akademie spánkové medicíny je az 17% detí námesícno. Nyní nová studie naznacuje, ze deti mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze tak uciní, jestlize mají rodice v námorní historii, coz naznacuje, ze muze mít genetický prvek této poruchy.
Deti, jejichz rodice meli v minulosti námorní stav, meli sedmkrát vetsí pravdepodobnost, ze se budou ospalovat.

Doktor Jacques Montplaisir z Hopital du Sacre-Coeur de Montreal v Kanade a kolegové také nasli mensí souvislost mezi rodicovskou historií námorní noci a zvýseným rizikem spánkových teroru u potomku.

Vedci publikují své poznatky v casopise JAMA Pediatrics.

Sleepwalking je nejcastejsí v detství, zvláste ve veku od 3 do 7 let, zatímco spánek - epizody krik, bolest a intenzivní strach behem spánku - se casto vyskytují ve veku od 4 do 12 let.

Zatímco oba poruchy - známé jako parasomnias - casto ubývají behem adolescence, mohou nekdy pretrvávat nebo se objevují v dospelosti, zvláste ve spánku. Odhaduje se, ze priblizne 4% dospelých v USA chodí na nocní chod.

Pro jejich studium se Dr. Montplaisir a kolegové rozhodli posoudit prevalenci námorních a nocních teroru v detství, zjistit, zda existuje nejaká souvislost mezi temito dvema stavy pozdeji v detství a zjistit, zda rodicovská historie námorní noci ovlivnuje díte riziko spánku nebo spánku.

Tým analyzoval údaje o spánku z 1940 detí, které byly soucástí Quebec Longitudinal Study of Child Development. Deti se narodily v letech 1997 a 1998 a studovaly v letech 1999 az 2011.

Výskyt návalu spánku a spánku mezi detmi byl kazdorocne hodnocen ve veku od 1,5 roku a 2,5 roku az do veku 13 let prostrednictvím dotazníku vyplneného jejich matkami, kterí byli rovnez povinni poskytnout informace o rodicovské historii námesícní.

"Rodice, kterí mají v minulosti námahu, mohou od svých detí ocekávat,

Ve veku od 1,5 do 13 let byla celková prevalence spánkových teroru mezi detmi 56,2%. Zatímco 34,4% detí melo ve veku 1,5 roku zkusenosti se spánkem, snízilo se to ve veku 13 let na 5,3%.

Celková detská prevalence námesíku ve veku od 2,5 do 13 let byla 29,1%. Tým hlásí, ze pomer námahy byl pomerne zrídka v predskolním veku, ale ve veku 10 let se neustále zvysoval na 13,4%.

Výsledky studie odhalily významnou souvislost mezi casným výskytem spánkových teroru a pozdejsím vývojem námesícnosti; 34,4% detí, které mely spánek ve veku 1,5 az 3,5, prodelalo námahu ve veku 5 let a starsí, ve srovnání s 21,7% detí, které v raném detství nemely spánek.

Navíc zjistení ukázaly, ze rodicovská historie náhlého náhlého spánku byla spojena se zvýseným rizikem námesí mezi potomstvem.

Deti, které mely jednoho rodice s historií spánku, mely trikrát vetsí pravdepodobnost, ze se budou ospalovat, nez ti, kterí nemají rodice s námesí, zatímco deti, jejichz rodice oba meli v minulosti poruchu, byli sedmkrát casteji náchylní k náhlým príhodám.

Výzkumníci také zjistili, ze deti, jejichz rodice meli historii náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého náhlého nákazy,

V komentári k jejich výsledkum vedci rekli:

"Tyto poznatky poukazují na silný genetický vliv na námahu a v mensí míre na spánek. Tento úcinek se muze projevit prostrednictvím polymorfismu v genech, které se podílejí na generování spánku pomalou vlnou nebo na hloubce spánku.

Rodice, kterí byli v minulosti spánkovi, zvláste v prípadech, kdy oba rodice byli spánkovi, mohou ocekávat, ze jejich deti budou chodit na nocní chod, a proto by se meli adekvátne pripravit. "

Autori tvrdí, ze studie má urcité omezení. Napríklad výskyt spánku a spánek mezi detmi byly hláseny spíse rodici nez klinickými nebo objektivními laboratorními hodnoceními spánku.

"Prestoze rozpoznávání námesí je obvykle pro rodice obtízné, identifikace spánkových teroru muze být problematictejsí," poznamenávají. "Nás dotazník obsahoval operacní definici spánkových teroru, ale je mozné, ze nekterí rodice si uvedomili nocní mury pro spánek a naopak."

V zárí 2014, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v casopise Pediatrie, ve kterém vedci zjistili, ze deti, které jsou sikany ve veku od 8 do 10 let, mají vyssí pravdepodobnost, ze budou mít spát, spánek nebo nocní mury ve veku 12 let.

Sul, ne vysoký krevní tlak, muze být vinu za tuto bolest hlavy

Sul, ne vysoký krevní tlak, muze být vinu za tuto bolest hlavy

"Tohle je období, je to, zraví. S rostoucím príjmem tuku a cukru prichází také zvýsená spotreba soli. Nyní nová studie zverejnená v casopise BMJ Open naznacuje, ze diety s vysokým obsahem soli jsou zapleteny do otravných bolestí hlavy a toto spojení muze být nezávislé na "dobre zavedeném spojení" mezi príjmem soli a vysokým krevním tlakem, coz je spolecná prícina bolesti hlavy.

(Health)

Krevní testy mohou chybet zrídka cirkulující nádorové bunky

Krevní testy mohou chybet zrídka cirkulující nádorové bunky

Ohio State University pouzívá pro svuj nový výzkum dva ruzné prístupy k vizualizaci cirkulujících nádorových bunek (CTC) a dalsích neobvyklých cirkulujících bunek s epiteliálními a hematopoetickými charakteristikami v metastazujícím karcinomu prsu (mBC). Vedci prezentovali výsledky studie behem posterové schuzky na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny v roce 2012 v Chicagu, Illinois.

(Health)