cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spatná kontrola glukózy ovlivnuje poznávání

Studie obsahovala Online první v roce 2009 Archiv neurologie ze diabetes mellitus (DM) a spatná kontrola glukózy u starsích, dobre fungujících dospelých bez demencí jsou spojeny se snízenou kognitivní funkcí a vyssím kognitivním poklesem.
Základní informace ve studii uvádí, ze drívejsí studie naznacovaly vazbu mezi DM a vyssím rizikem kognitivního poskození, stejne jako demence a Alzheimerovy choroby. Tato asociace vsak stále vytvárí diskusi, nebot znalosti o incidente DM v pozdním zivote a kognitivní funkce v prubehu casu stále zustávají nedostatecné.
Chcete-li se dozvedet více, Kristine Yaffe, MD, z San Franciské univerzity v Kalifornii a San Francisco VA Medical Center a její tým se rozhodli posoudit 3 069 pacientu, kterí meli prumerný vek 74,2 let. 42% vsech úcastníku bylo cerné a 52% zen. Na zacátku studie byli úcastníci pozádáni, aby dokoncili Modifikovanou mini-mentální státní zkousku (3MS) a test digitální symbolové substituce (DSST), které se opakovaly ve vybraných intervalech po dobu 10 let.
Zjistení ukázala, ze 717 úcastníku nebo 23,4% melo prevalenci DM na zacátku studie, zatímco 2 352 nebo 76,6% nemelo DM. 159 úcastníku vyvinulo DM behem sledování. Ti s DM na zacátku studie meli nizsí skóre testu 3MS a DSST v porovnání s testy bez DM. Závery ukazují podobný vývoj poklesu u 9 let, kdy úcastníci s DM prokázali podstatný pokles jak testu 3MS, tak testu DSST ve srovnání s temi, kterí nemeli DM.
Výzkumníci také zaznamenali vazbu mezi zvýsenými hladinami hemoglobinu A1c (HbA1c) a nizsími skóre 3MS a DSST u úcastníku s DM na zacátku studie. Poté, co tým upravil zjistení o promenných, vcetne veku, pohlaví, rasy a vzdelání, byly výsledky skóre podstatne nizsí u tech, kterí meli strední hodnotu, tj. 7-8% a vysokou, tj. ? 8% HbA1c v testu 3MS, pokud jde o test DSST, jiz nebyly významné.
Vedci dospeli k záveru:

"Tato studie podporuje hypotézu, ze starsí dospelí s DM mají snízenou kognitivní funkci a ze k této asociaci muze prispet spatná glykemická kontrola. Budoucí studie by mely urcit, zda vcasná diagnóza a lécba DM snizuje riziko vzniku kognitivních poruch a udrzení optimální kontroly glukózy pomáhá zmírnit vliv DM na kognice. "

Napsal Petra Rattue

Botox ovlivnuje jiné svaly, stejne jako zamýslené

Botox ovlivnuje jiné svaly, stejne jako zamýslené

Podle setrení zverejneného v lednovém císle anestézie a analgezie, oficiálním casopise International Research Anesthesia Society (IARS), vedci zjistili, ze injekcne podávaný Botox (botulinový neurotoxin typu A) postihuje jiné svalstvo nez ty, do kterých je injektován. Studie vedená Dr. Christiane G.

(Health)

Ochrana pred sluncem: jak chránit vase díte pred nejvetsí prícinou rakoviny kuze

Ochrana pred sluncem: jak chránit vase díte pred nejvetsí prícinou rakoviny kuze

Je dobre známo, ze vystavení UV zárení ze slunce nebo zarízení pro vnitrní opalování je primární prícinou rakoviny kuze - nejbeznejsí formy rakoviny v USA. Zdá se, ze je méne známo riziko, ze UV zárení muze predstavovat detem, pricemz nedávný pruzkum ukázal, ze 1 z 5 rodicu si neuvedomuje, ze kuze jejich detí je citlivá na slunce.

(Health)