cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Norovirus sírí restaurace, rekneme CDC

V USA se vetsina ohnisek noroviru z kontaminované stravy stane v nastavení jídelních sluzeb, predevsím v restauracích, podle nové zprávy Vital Signs z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Ve zpráve se uvádí, ze infikovaní pracovníci v potravinárství jsou casto zdrojem výskytu chyby "zaludecní chripky", casto kvuli dotykum potravin pripravených k jídlu v restauracích s holými rukama.

Potraviny pripravené k jídlu jsou potraviny, které nevyzadují zádnou dalsí prípravu a zahrnují opecené ovoce a zeleninu pro saláty nebo sendvice, pecivo a jídlo, které jiz byly varené.

Vetsina lidí slysí o noroviru, protoze to je obvykle to, co zpusobuje výbuchy na výletních lodích, ríká Dr. Tom Frieden, reditel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ale co je "mnohem méne známé je, ze tyto ohniska predstavují pouze asi 1% vsech hlásených výskytu noroviru."

Vedoucí zjistená prícina výskytu ohnisek z kontaminovaných potravin v USA, norovirus je velmi nákazlivý. Zaludecní chyba muze zpusobit ohniska, kam se lidé shromazdují, kdekoli se podává jídlo.

Kazdý rok priblizne 20 milionu Americanu zhorsuje zvracení a prujem z norovirových infekcí.

Nejcasteji hlásenou cestou prenosu zaludecní chyby je prímá rozprava mezi lidmi, následovaná prenosem potravy - zamerením nové zprávy CDC.

Výskyty Noroviru v restauracích "prílis casté"

"Výskyty norovirolu z kontaminovaných potravin v restauracích jsou prílis casté," ríká dr. Frieden. "Vsichni, kterí pripravují jídlo, zejména potravinárský prumysl, mohou udelat více, aby vytvorili pracovní prostredí, které podporuje bezpecnost potravin a zajistí, aby pracovníci dodrzovali zákony a predpisy o bezpecnosti potravin, které jiz existují."


Zpráva identifikuje surové potraviny, jako jsou ústrice a listová zelenina, jako nejbeznejsí potraviny, které se týkají výskytu ohnisek. CDC upozornuje, ze obsluha potravin by mela pouzívat rukavice, aby se zabránilo kontaminaci.

Zpráva nabízí klícová doporucení, která pomáhají restauracím a dalsím poskytovatelum potravinárských sluzeb predcházet vypuknutí noroviru. Doporucení, která sdruzují model Food and Drug Administration Food Code a smernice CDC, zahrnují:

  • Skolení pracovníku v oblasti jídelních sluzeb a certifikace kuchynských manazeru v oblasti bezpecnosti potravin.
  • Zajistete, aby pracovníci potravinárských spolecností provádeli správné mytí rukou a pouzívali jednorázové rukavice a nádobí, takze se nedotýkají potravin pripravených k jídlu holými rukama.
  • Zavádení politik, které vyzadují, aby pracovníci nakazených stravovacích zarízení zustali doma alespon 48 hodin po ukoncení príznaku, jako je zvracení a prujem.

"Podniky by mely pobízet nemocné pracovníky, aby zustali doma"

Zpráva spoluautora Arona Hall z divize virových onemocnení v CDC zduraznuje význam pracovníku, kterí zustávají doma, kdyz jsou nemocní, jinak riskují sírení chyby mnoha jiným lidem. Navrhuje, aby podniky "zvazovaly pouzití opatrení, která by podporila nemocné pracovníky, aby zustali doma, jako je placená nemocenská dovolená a personální plán, který zahrnuje pracovníky na pohotovosti."

Ohniska noroviru jsou hláseny na ruzných úrovních v USA a poslední zpráva CDC shrnuje 4 roky analýzy techto údaju od roku 2009 do roku 2012. Behem tohoto období bylo hláseno 4318 ohnisek noroviru, z toho 1 008 bylo z kontaminovaných potravin , z nichz vetsina se odehrávala v nastavení jídelních sluzeb, jako jsou restaurace a banketové ci stravovací zarízení.

Dalsích 3 310 hlásených ohnisek noroviru bylo spojeno se zdravotnickými zarízeními, takze nebylo predmetem této zprávy, která se zameruje konkrétne na výskyty potravin. CDC pokrývá informace a doporucení týkající se noroviru ve zdravotnických zarízeních jinde.

Z výskytu ohnisek potravin bylo 520 výsledkem faktoru prispívajících ke kontaminaci potravin, z nichz 70% se týkalo infikovaných pracovníku v potravinách, a více nez z poloviny (54%) se jednalo o potravinárské pracovníky, kterí se dotýkali hotových jídel holými rukama .

CDC také analyzoval, které potraviny a procesy prípravy jídla byly nejcasteji zapleteny do vypuknutí noroviru.

V 324 ohnisek, kde se jedná o konkrétní potravinu, se behem poslední fáze prípravy (napr. Výroba sendvicu s pouzitím surových nebo jiz varených prísad) stalo více nez 90% kontaminováno a 75% zahrnovalo syrové potraviny.

Ovoce, listová zelenina a ústrice nejvíce zmínené jednotlivé surové potraviny

V techto ohniscích byly nejcasteji uvádenými jednotnými surovinami ovoce, listová zelenina a mekkýsi, jako jsou ústrice.

CDC poznamenává, ze míra výskytu ohnisek se mezi jednotlivými státy znacne lisí - spíse nez pravdepodobné kvuli rozdílum v úsilí o dohled, spíse nez odrazem skutecných základních infekcí. To naznacuje potrebu posílit schopnost zdravotnických orgánu vysetrovat a hlásit ohniska noroviru, ríká agentura.

V zárí 2013, Zdravotní novinky dnes se naucil, jak tým britských vedcu ukázal, ze medené povrchy rychle nicí norovirus. Vedci z University of Southampton zjistili, ze ruzné povrchy slitin medi rychle zabíjejí norovirus takovým zpusobem, ze neexistuje sance na mutaci, coz vede k vzniku potenciální rezistence vuci medi.

Schirmeruv test: Co se stane v testu suchých ocí?

Schirmeruv test: Co se stane v testu suchých ocí?

Obsah Co je Schirmeruv test? Co ocekávat Alternativní testy Lékari pouzívají Schirmeruv test, aby se vyresili, pokud oci cloveka delají dostatek slz pro udrzení ocí vlhké. Pokud oci nevyvolávají dostatecnou vlhkost, muze se lékar rozhodnout, ze pacient osetrí suchým okem. Tento clánek se bude zabývat presne tím, co zkouska vyzaduje a kdy mohou lidé ocekávat, ze bude pouzit.

(Health)

Dve studie "dokazují", ze kourení zpusobuje predcasné stárnutí

Dve studie "dokazují", ze kourení zpusobuje predcasné stárnutí

Lékarstí odborníci jiz dávno ríkali, ze kourení muze urychlit proces stárnutí. Nový výzkum nyní poskytl dalsí dukazy o tom. Studie ukázala, ze dvojcata, kterí kourí, vykazují více známky predcasného stárnutí obliceje ve srovnání s jejich identickými dvojcatami, kterí jsou nekuráci nebo kourí nejméne o 5 let méne.

(Health)