cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Severské chuze" prospeje pacientum se srdecním selháním

Výzkum predlozený na konferenci v tomto týdnu naznacuje, ze pacienti se srdecním selháním mohou vyuzívat "Nordic walking", kde lidé chodí s pomocí pólu jako v behu na lyzích. Tento typ chuze, který se zabývá horním i dolním telem, se stává v Evrope stále oblíbenejsí: je to bezpecné pro starsí pacienty, 65, a po krátkém úvodním kurzu lze praktikovat venku bez nutnosti jít do posilovny.
Hlavním autorem studie je Andrzej Lejczak, fyzioterapeut ve vojenské nemocnici ve Vratislavi v Polsku. Závery predstavil 21. kvetna v Belehrade v Srbsku delegátum, kterí se úcastnili Kongresu srdecního selhání 2012, který je hlavním kazdorocním zasedáním Asociace srdecních selhání Evropské kardiologické spolecnosti.
Drívejsí výzkum zjistil, ze aerobní cvicení je prospesné pro pacienty se srdecním selháním: zlepsuje jejich kvalitu zivota a snizuje pocet prípadu, kdy jsou prijati do nemocnice pro srdecní selhání.
Nicméne není snadné najít bezpecnou formu cvicení, kdyz máte srdecní selhání, jedním z hlavních duvodu, proc Lejczak zkoumá potenciální prínos Nordic Walkingu pro tuto skupinu. Jiz v predchozích studiích ukázal, ze zlepsuje kvalitu zivota pacientu se srdecním selháním, aerobní kapacitu a fyzickou zdatnost.
Lejczak, který také studuje na PhD na Vysoké skole telesné výchovy ve Vratislavi, rekl pro tisk:
"V Nordic Walkingu máme velké pracovní zatízení, protoze pouzíváme dalsí svalové skupiny."
"Chodíme se ctyrmi koncetinami, a proto vyvíjíme ruce a nohy soucasne - proto máme takovou príznivou odpoved."


Nordic walking muze zpusobit az 46% nárust spotreby energie ve srovnání s chuzí bez stozáru (Cooper Institute, Research Quarterly for Exercise and Sports, 2002)
Pro jejich studium, Lejczak a kolegové pozvali 12 pacientu se srdecním selháním a 12 zdravých dospelých, aby provedli dva submaximální sestiminutové testy chuze na bezeckém trenazéru pri konstantní rychlosti 5 km / h.
24 úcastníku absolvovalo jeden test chuze se nordic walking stoly, a jeden chuze bez póly.
Výzkumníci merili kardiorespiracní odpovedi úcastníku behem obou testu.
Zjistili, ze u zdravé skupiny zvýsila severská chuze (s póly) zvýsenou spotrebu kyslíku (VO2) o medián 37% (v rozmezí 4,9 ml / kg / min) a vedla k vyssímu podílu dýchacích cest s mediánem zvýsení o 5 %, ve srovnání s chuzí bez pólu.
Navíc jejich vrcholová srdecní frekvence, krevní tlak a hladina únavy byly také vyssí pri chuzi s póly (o 20 úderu za minutu vyssí, o 15 mmHg vyssí systolický krevní tlak a o zvýsení o 2 body na stupnici únavy Borg).
U úcastníku se srdecním selháním zjistili badatelé Nordic Walking zvýsený VO2 mediánem 14,7% (2,9 ml / kg / min) a respiracním kvocientem o 18%. Nejvyssí tepová frekvence byla o 15 tepu za minutu vyssí, maximální BP o 10 mmHg vyssí a hladina únavy o 2 body vyssí.

Vsechny výsledky obou skupin byly statisticky významné (p = 0,05).
Skupina zdravé skupiny ani skupina srdecních selhání nevykazovala príznaky srdecní ischémie, ani nebyly signalizující príznaky arytmie behem testu.
Lejczak a jeho kolegové dospeli k záveru, ze nordická chuze je forma cvicení, která umoznuje nejen zdravým lidem, ale i lidem se srdecním selháním zvýsit intenzitu cvicení a bezpecne získat více kardiorespiracních prínosu.
Lejczak uvedl, ze jejich výsledky naznacují, ze je bezpecné zahrnout nordic walking do programu rehabilitace srdce pro pacienty se srdecním selháním.

Chcete-li cvicit tuto formu cvicení, potrebujete póly severské chuze, které obvykle stojí kolem 50 eur a podstoupíte nejaký výcvik, stací, aby se dostaly dve az tri hodina hodin, ríkají výzkumníci.
Poté muzete bezpecne cvicit venku, aniz byste museli navstevovat posilovnu.
Definice nordického chuze a proc je dulezité správne naucit tuto techniku, abyste získali nejvetsí zdravotní prínos (od Mezinárodní federace nordic walking - INWA).
Napsal Catharine Paddock PhD

Vystavení potravinové komercializaci ve skolách stále vysoké pro studenty,

Vystavení potravinové komercializaci ve skolách stále vysoké pro studenty,

Obchod s potravinami ve skolách je charakterizován exkluzivními smlouvami o nápoji nebo potravinách s urcitými spolecnostmi, spolu s pobídkami, zisky a reklamou. Prestoze v posledních letech dochází k poklesu prodeje nápoju ve skolách, nová studie ukazuje, ze studenti jsou stále velmi vystaveni marketingu nekterých potravinárských výrobku - z nichz vetsina je z hlediska výzivy spatná.

(Health)

Lancet iPad Research App Launched

Lancet iPad Research App Launched

Inovativní clánek zalozený na navigacní aplikaci pro iPad, který vytvoril prední svetový nezávislý odborný casopis - The Lancet App je nyní k dispozici v App Store. Aplikace Lancet je navrzena tak, aby pomohla odborníkum v oblasti zdravotnictví (HCP) najít na svých iPadch rychle a efektivne potrebné informace. Scott Virkler, reditel SVP e-Products Global Medical Research spolecnosti Elsevier Health Sciences, uvedl: "V tomto novém veku pro mobilní telefony a tablety musíte myslet na to, jak lékar hledá a pouzívá informace, které potrebují.

(Health)