cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nespokojenost NHS souvisí s dalsím konzultanty, kterí odesli do duchodu vcas, ve Velké Británii

Zpráva od BMJ Kariéra dnes ukazuje, ze pocet konzultantu, kterí dobrovolne predcasne odchod do duchodu v roce 2011 vzrostl o témer tri ctvrtiny oproti roku 2010. Podle BMA tato ohromující míra odrází rostoucí nespokojenost konzultantu z hlediska probíhajících zmen v rámci NHS.
Zpráva vycházející z nových údaju získaných od divize duchodových správ NHS Business Services ukazuje, ze pocet konzultantu, kterí se rozhodli pro dobrovolný predcasný odchod do duchodu pred dosazením veku 60 let, vzrostl od roku 2010 do roku 2011 o 72,4%. Zatímco 98 konzultantu se rozhodlo pro dobrovolné predcasného odchodu do duchodu v roce 2010 se pocet osob v roce 2011 zvýsil na 169. Podíl konzultantu, kterí se rozhodli pro predcasný odchod do duchodu, se behem posledních 5 let témer zdvojnásobil ze 7,3% v roce 2006 na 14,0% v roce 2011.
Místopredseda Výboru pro konzultanty BMA, Ian Wilson, vysvetlil, ze duvody, proc se mnozí konzultanti rozhodli odejít do duchodu s co nejrychlejsí prílezitostí, jsou zalozené na kombinaci faktoru, vcetne zmen v duchodových systémech NHS, práce na delsí dobu a zvýsené intenzite práce, vzhledem k tomu, ze je k dispozici méne juniorských lékaru kvuli omezením pracovní doby, stejne jako reforme NHS.
Dr. Wilson prohlásil:

"Anecdotálne lékari nám po celou dobu ríkají, ze pokud by mohli odejít do duchodu, odesli do duchodu, zatímco v minulosti meli lékari tendenci chtít pokracovat tak dlouho, dokud byli schopni. Lidé se cítí znemozneni NHS strukturami a fungováním NHS, a tam je pritazlivost pro lidi odejít z krysího závodu. "

Dodal, ze mnoho konzultantu je frustrováno smerem, který zdravotní sluzba prijímá v dusledku probíhajících reforem stanovených v zákone o zdravotní péci a sociální péci, ale také kvuli dalsím zmenám, ke kterým dochází.

Nejdulezitejsí je, ze plánované zmeny v duchodech verejného sektoru, jako jsou vyssí sazby príspevku a konecné platové duchodové dávky, témer nucují konzultanty nyní volit predcasný odchod do duchodu, nez aby se zdrzely, zatímco vláda se tesí nad návrhy.

Úrad NHS Business Services ríká, ze nárust predcasného odchodu do duchodu mezi konzultanty je cástecne ovlivnen menícím se vekovým profilem konzultantu a nárustem poctu konzultantu, kterí v uplynulém desetiletí kazdorocne vzrostly o 4,5%.
Napsal Petra Rattue

Méne hlásení o etickém zneuzívání vojsk v Iráku kvuli americké armáde Battlefield Etika skolení

Méne hlásení o etickém zneuzívání vojsk v Iráku kvuli americké armáde Battlefield Etika skolení

Publikace v tomto týdnu 9/11 Zvlástní vydání Lancetu odhaluje, ze vojáci byli pozitivne ovlivnováni vedením vedení etického bojiste o výcviku v chápání zpusobu interakce a zacházení s non-bojovníky, coz vedlo k mensímu poctu zpráv o etickém zneuzití pri nasazení v Iráku. Skolení také povzbudilo vojáky, aby zvýsily ochotu hlásit své kolegy za údajné pochybení.

(Health)

Chirurgie "lépe nez chemoterapie" pro rakovinu jazyka

Chirurgie "lépe nez chemoterapie" pro rakovinu jazyka

Pri lécení rakoviny by mnozí povazovali chemoterapii za nejlepsí alternativu. Ale kvuli rakovine jazyka, nový výzkum naznacuje, ze operace muze být nejúcinnejsím primárním prístavem. To je podle studie zverejnené v casopise JAMA Otolaryngologie Head and Neck Surgery. Podle Americké rakovinové spolecnosti bude v roce 2013 diagnostikováno priblizne 36 000 lidí s rakovinou ústní dutiny nebo orofaryngu, která zahrnuje rakovinu jazyka.

(Health)