cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nespokojenost NHS souvisí s dalsím konzultanty, kterí odesli do duchodu vcas, ve Velké Británii

Zpráva od BMJ Kariéra dnes ukazuje, ze pocet konzultantu, kterí dobrovolne predcasne odchod do duchodu v roce 2011 vzrostl o témer tri ctvrtiny oproti roku 2010. Podle BMA tato ohromující míra odrází rostoucí nespokojenost konzultantu z hlediska probíhajících zmen v rámci NHS.
Zpráva vycházející z nových údaju získaných od divize duchodových správ NHS Business Services ukazuje, ze pocet konzultantu, kterí se rozhodli pro dobrovolný predcasný odchod do duchodu pred dosazením veku 60 let, vzrostl od roku 2010 do roku 2011 o 72,4%. Zatímco 98 konzultantu se rozhodlo pro dobrovolné predcasného odchodu do duchodu v roce 2010 se pocet osob v roce 2011 zvýsil na 169. Podíl konzultantu, kterí se rozhodli pro predcasný odchod do duchodu, se behem posledních 5 let témer zdvojnásobil ze 7,3% v roce 2006 na 14,0% v roce 2011.
Místopredseda Výboru pro konzultanty BMA, Ian Wilson, vysvetlil, ze duvody, proc se mnozí konzultanti rozhodli odejít do duchodu s co nejrychlejsí prílezitostí, jsou zalozené na kombinaci faktoru, vcetne zmen v duchodových systémech NHS, práce na delsí dobu a zvýsené intenzite práce, vzhledem k tomu, ze je k dispozici méne juniorských lékaru kvuli omezením pracovní doby, stejne jako reforme NHS.
Dr. Wilson prohlásil:

"Anecdotálne lékari nám po celou dobu ríkají, ze pokud by mohli odejít do duchodu, odesli do duchodu, zatímco v minulosti meli lékari tendenci chtít pokracovat tak dlouho, dokud byli schopni. Lidé se cítí znemozneni NHS strukturami a fungováním NHS, a tam je pritazlivost pro lidi odejít z krysího závodu. "

Dodal, ze mnoho konzultantu je frustrováno smerem, který zdravotní sluzba prijímá v dusledku probíhajících reforem stanovených v zákone o zdravotní péci a sociální péci, ale také kvuli dalsím zmenám, ke kterým dochází.

Nejdulezitejsí je, ze plánované zmeny v duchodech verejného sektoru, jako jsou vyssí sazby príspevku a konecné platové duchodové dávky, témer nucují konzultanty nyní volit predcasný odchod do duchodu, nez aby se zdrzely, zatímco vláda se tesí nad návrhy.

Úrad NHS Business Services ríká, ze nárust predcasného odchodu do duchodu mezi konzultanty je cástecne ovlivnen menícím se vekovým profilem konzultantu a nárustem poctu konzultantu, kterí v uplynulém desetiletí kazdorocne vzrostly o 4,5%.
Napsal Petra Rattue

Muze prílis mnoho vitaminu D poskodit kardiovaskulární zdraví? Pravdepodobne

Muze prílis mnoho vitaminu D poskodit kardiovaskulární zdraví? Pravdepodobne

Prestoze je jiz dlouho známo, ze vitamín D podporuje zdraví kostí a chrání srdce, vedci z John Hopkins odhalují, ze vitamín D muze prestat poskytovat kardiovaskulární prínosy a muze zpusobit skody, protoze hladiny v krvi se zvysují nad úroven, která se povazuje za normální. Podle vedoucího studie Mohameda Amera, vedoucího studie a odborného profesora v oddelení vseobecné interní medicíny na Lékarské fakulte Univerzity Johna Hopkinsa, zjistení z výzkumu prokazují, ze zvysující se hladiny vitaminu D v krvi jsou spojeny se snízenými hladinami c-reaktivních protein (CRP: populární marker kardiovaskulárního zánetu).

(Health)

Jak se nás proces mozku bojí? Studie zkoumá

Jak se nás proces mozku bojí? Studie zkoumá

Trochu strachu nás chrání pred nebezpecím, ale prílis mnoho muze zpusobit vázné psychické nepohodlí a v nekterých prípadech problémy dusevního zdraví. Nový výzkum odhaluje mozkový obvod zapojený do zpracování strachu, který by mohl nakonec vést k novým moznostim lécby lidí s poruchami dusevního zdraví.

(Health)