cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie odhaluje nebezpecí zneuzívání opioidu u pacientu trpících chronickou bolestí zad

Pacienti s chronickou bolestí bricha s psychiatrickými poruchami, jako je deprese nebo úzkost, jsou 75% náchylnejsí k zneuzívání opioidu podle nové studie.
Chronická bolest zad v soucasnosti postihuje miliony Americanu.

Studie, publikovaná v Anesteziologie, oficiální lékarský casopis Americké anesteziologické spolecnosti (ASA), vysetroval pacienty, kterí jsou v soucasnosti léceni opioidními léky pro bolesti dolní cásti zad. Výzkumníci zjistili, ze pacienti, kterí trpeli psychiatrickými poruchami, jako je deprese nebo úzkost, meli významne vetsí pravdepodobnost zneuzití svého léku.

Ve studii výzkumníci vysetrili 55 pacientu s chronickou spodní bedrou, kterí zaznamenali nízké az vysoké hladiny deprese nebo úzkostných symptomu. Pacienti byli podáváni morfinem, oxykodonem nebo placebem, aby perorálne podstoupili bolesti podle potreby behem 6 mesícu a zaznamenali úroven bolesti a denní dávky.

Vedci zjistili, ze u pacientu trpících vysokou úrovní deprese nebo úzkosti doslo ke zvýsení nezádoucích úcinku, o 50% méne zlepsení bolesti zad a o 75% více zneuzívání opiátu ve srovnání s pacienty s nízkou hladinou, kterí hlásili nízké hladiny deprese nebo úzkosti.

Skvelá sance na ublízení

Prof. Ajay Wasan z University of Pittsburgh School of Medicine, PA, zduraznil, ze je dulezité identifikovat pacienty predem, kterí trpí úzkostí nebo depresí. Rekl:

"To je zvláste dulezité u kontrolovaných látek, jako jsou opiáty, kde pacienti nejsou vystaveni zbytecným rizikum a skutecné sanci na újmu, vcetne závislosti nebo závazných vedlejsích úcinku, pokud nejsou predepsány rozumne."

Prof. Wasan zduraznil význam lékaru pro lécbu chronické bolesti s opiáty jako soucást "multimodálního plánu". On také navrhl, ze spíse nez lékari "odmítají predepisovat opiáty" by meli zajistit pacientum trpícím psychiatrickými poruchami hledat lécbu pro jejich stav, protoze to muze zlepsit jak úlevu od bolesti a snízit sanci zneuzívání opiátu.

Opioidy pusobí navázanými na specifické opioidní receptory, které se nacházejí v mozku, míchu a gastrointestinálním traktu a blokují schopnost mozku vnímat bolest.

Dostatek pro kazdého dospelého Americana, který má láhev pilulek

Chronická bolest zadní cásti zad v soucasné dobe postihuje priblizne 50 milionu dospelých v USA a muze vést k rozvoji deprese nebo úzkosti. V lonském roce schválil Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) opiát na predpis, který bojuje proti rostoucímu riziku zneuzívání návykových látek

Podle FDA 46 lidí zemrelo z predávkování léku na predpis ve Spojených státech kazdý den a v roce 2012 poskytli lékari 259 milionu receptu na léky proti bolesti, coz je dost pro kazdého dospelého Americana, aby mel láhev pilulek.

Studie zverejnená v roce 2009 zjistila, ze pacienti s chronickým záchvatem, kterí trpeli depresí v anamnéze, byli trikrát casteji prijímáni léky na opioidní léky ve srovnání s temi, kterí to neudelali.

"Snadno procházkové komunity" spojené s lepsím poznáním u starsích dospelých

"Snadno procházkové komunity" spojené s lepsím poznáním u starsích dospelých

Je dobre známo, ze cvicení je dobré pro mysl a telo, ale do jaké míry ovlivnuje nase sousedství nebo spolecenství, ve kterých zijeme, nase fyzické a dusevní zdraví? Nový výzkum na univerzite v Kansasu naznacuje, ze dostupnost komunity má velký vliv na poznání u starsích dospelých.

(Health)

Vedci identifikují genové variace, které urcují délku zivota

Vedci identifikují genové variace, které urcují délku zivota

Sestnáct genových variací souvisejících s ocekávanou délkou zivota, z toho 14 nove objevených, bylo nedávno identifikováno specialisty. Odhalili také tri geny, jejichz nízká exprese v mozku je spojena s dlouhovekostí. Nová studie identifikovala variace genu, které urcují ocekávanou délku zivota. Ve Spojených státech je prumerná délka zivota v soucasné dobe prumerne 78.

(Health)