cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová pilulka vyvinutá k potlacení záchvatu epilepsie

Behem desetiletí mohou lidé s epilepsií rezistentní na léky uzívat pilulku k potlacení záchvatu podle potreby, a to podobným zpusobem, jak uzíváme léky proti bolesti, abychom zmírnili bolesti hlavy.

Priblizne 50 milionu lidí trpí epilepsií po celém svete. Z nich asi 70% pozitivne reagovalo na antiepileptika (AED). Po 2-5 letech úspesné lécby lze drogy stáhnout u 70% detí a 60% dospelých bez relapsu. Lidé, kterí neodpovídají na lécbu drogami, mohou místo toho podstoupit operaci.

Vedci z University College London (UCL) ve Velké Británii se domnívají, ze nová "on demand" potlacující záchvatová depresivní pilulka, kterou vyvinuli, muze pomoci této 30% pacientu s epilepsií, kterí nereagují úspesne na AED.

Nová lécba, která byla testována pouze na hlodavcích, delá mozkové bunky citlivejsí na slouceninu v mozku, která je normálne neaktivní.

Starsí autor výzkumu nové lécby, prof. Dimitri Kullmann z Neurologického ústavu UCL, vysvetluje, jak lék funguje:

"Nejprve injekci modifikovaného viru do oblasti mozku, kde vznikají záchvaty. Tento virus instruuje mozkové bunky k vytvorení proteinu, který je aktivován CNO (klozapin-N-oxid), coz je sloucenina, která muze být uzívána jako pilulka Aktivovaný protein potlacuje nadmerne excitabilní mozkové bunky, které vyvolávají záchvaty, ale pouze za prítomnosti CNO. "

V soucasné dobe jsou závazné záchvaty léceny léky, které potlacují excitabilitu vsech bunek v mozku, coz má za následek vedlejsí úcinky. Pokud je dávka potrebná k zastavení záchvatu velmi vysoká, pacienti mohou být potreba sedát a uzívat k intenzivní péci.


Nová lécba potlacuje nadmerne excitabilní mozkové bunky, které vyvolávají záchvaty.

"Pokud muzeme prijmout novou metodu do klinice," ríká prof. Kullmann, "coz doufáme, ze se v prístím desetiletí budeme venovat pacientum, kterí jsou náchylní k závazným záchvatum s jednorázovou injekcí modifikovaného viru, a pak pouzijte CNO pouze v prípade potreby. "

Mnoho lidí s epilepsií rezistentní na lécbu má zkusenosti se skupinami mensích záchvatu pred závazným záchvatem. Profesor Kullman si uvedomuje, ze pacienti uzívají pilulku v techto situacích, kdyz jsou schopni predpovedet, kdy se mohou objevit závazné záchvaty.

Mezi dalsí faktory, které zhorsují riziko záchvatu v této skupine, patrí nemoc, deprivace spánku a urcité casy menstruacního cyklu, takze pilulka muze být také pouzita jako preventivní opatrení v techto scénárích.

Tým také navrhuje dalsí zpusoby podání - napríklad injekce muze být vhodnejsím zpusobem, jak dodat slouceninu v nekterých prípadech. Systém automatického podávání, kde je CNO dodáván pomocí pumpy - je podobný zpusobu, jakým je inzulín podáván nekterým lidem s diabetem - je také mozné.

"Úplne reverzibilní" lécba zabranuje stálým vedlejsím úcinkum

Profesor Kullmann tvrdí, ze "nová metoda je zcela reverzibilní", takze pokud by pacienti, kterí uzívali slouceninu, mely nejaké vedlejsí úcinky, pak by proste proste prestali uzívat pilulku.

Zdravotní novinky dnes dotazoval se prof. Kullmanna, zda by mohlo dojít k potenciálním nezádoucím reakcím u pacientu v dusledku modifikovaného viru. Odpovedel:

"Modifikovaný virus byl deaktivován, takze nemohl zpusobit dalsí viry a rozsírení. Injekce zahrnuje malý chirurgický zákrok, aby se vytvorila malá díra v lebce a procházela jehly podsívkou mozku, ale je to mnohem méne invazivní nez chirurgie epilepsie, která muze zahrnovat vyloucení nekolika kubických centimetru mozkové tkáne. "

Dalsí výhodou CNO je, ze sloucenina má krátký polocas jen pár hodin a ovlivnuje pouze predem osetrené epileptické oblasti mozku. Tím se zabrání problému postizení celého mozku, jako v prípade léku potlacujících záchvaty, nebo trvalých zmen v mozku, stejne jako pri invazivnejsí lécbe.

"Léky s krátkodobým úcinkem se obcas uzívají pri epilepsii," rekl nám profesor Kullmann. "Ovsem proto, ze postihují celý mozek, mají omezenou roli a jsou zpravidla vyhrazeny pro zastavení tezkých záchvatu na pohotovostním oddelení. Hlavním omezením krátkodobe pusobících léku je to, ze potlacují dýchání a pacienti musí být prijati Protoze navrhujeme pouze lécbu epilepsie, nás prístup se vyhýbá této komplikaci. "

Nedávno jsme také informovali o partnerství implantovatelného zarízení pouzívaného k lécbe epilepsie rezistentní na léky pomocí modelovacího systému, který umoznuje zarízení predpovedet, kde se zacne a rozptýlí elektrická aktivita v mozku.

Alkohol by mohl zesílit úcinky nekterých léku v tele

Alkohol by mohl zesílit úcinky nekterých léku v tele

Podle vedcu je dalsí duvod, proc se vyhnout pití alkoholu pri uzívání urcitých léku, krome známých dusledku, jako je mozné poskození jater, krvácení z bricha a dalsí vedlejsí úcinky. Jejich laboratorní experimenty byly zaznamenány v casopise American Chemical Society (ACS) v casopise Molecular Pharmaceutics, vysvetlující, jak alkohol udelal nekolikrát lékum az trikrát více telu, coz ztrojnásobuje odpovídající dávku.

(Health)

Sance na snízení telesné hmotnosti jsou ulozeny proti obézním lidem, ríká studie

Sance na snízení telesné hmotnosti jsou ulozeny proti obézním lidem, ríká studie

Nový výzkum zverejnený v casopise American Journal of Public Health zjistil, ze pravdepodobnost obézní osoby, která dosáhla normální telesné hmotnosti, je velmi nízká. Ve studii, vedené výzkumnými pracovníky na King's College v Londýne ve Velké Británii, pouze 1 z 210 obézních muzu a 1 z 124 obézních zen bylo schopno dosáhnout normální hmotnosti.

(Health)