cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny pro vek screeningu rakoviny prsu

Zeny by mely mít moznost zahájit kazdorocní screening rakoviny prsu ve veku 40 let a také by mely mít moznost pokracovat v screeningu kazdorocne po 55 letech podle nových pokynu americké rakovinové spolecnosti pro rakovinu prsu, JAMA.
ACS doporucila nové pokyny pro screening rakoviny prsu.

V první velké aktualizaci od roku 2003 doporucuje Americká rakovinová spolecnost (ACS), ze zeny s prumerným rizikem rakoviny prsu podstoupí pravidelnou kazdorocní skríningovou mamografii od 45 let, ale s mozností zahájení dríve; a zeny ve veku 55 let by mely kazdým rokem sledovat místo kazdorocne, ale s mozností pokracovat kazdorocne.

Rakovina prsu je druhou prícinou úmrtí na rakovinu u zen v USA po rakovine plic. Odhaduje se, ze v roce 2015 bude priblizne 230 000 amerických zen diagnostikováno s rakovinou prsu a 40 300 zen zemre.

Úmrtí z rakoviny prsu se od roku 1990 trvale snizuje, coz je z velké cásti dusledkem zlepsení vcasné detekce a lécby. Vcasná detekce se povazuje za nezbytnou pro úspesnou lécbu rakoviny prsu.

Rocní screening od 45 do 54 let

Nové doporucení vycházejí ze zjistení z rady studií o rovnováze prínosu a poskození screeningu a jsou urceny pro pouzití v kontextu klinického setkání.

Rychlá fakta o screeningu rakoviny prsu
  • V roce 2013 bylo 65,7% amerických zen podrobeno screeningu rakoviny prsu
  • Nejvyssí procento zen podstupujících screening bylo ve veku 50-64 let 71%
  • 56,6% zen ve veku 75 let a starsích bylo vysetreno.

Dalsí informace o mamografii

Pokyny jsou následující:

  • Nepovinný rocní screening pro zeny ve veku 40-44 let
  • Pravidelná screeningová mamografie od 45 let
  • Rocní screening pro zeny ve veku 45-54 let
  • Bienální screening pro zeny ve veku 55 let, s mozností pokracovat v kazdorocním screeningu
  • Pokracování v screeningu, pokud zena má dobré celkové zdraví a délku zivota 10 let nebo déle.

Klinické vysetrení prsu (CBE) se nedoporucuje pro screening rakoviny prsu mezi zenami s prumerným rizikem v jakémkoli veku kvuli "absenci jasných dukazu, ze CBE významne prispela k detekci rakoviny prsu pred nebo po 40 letech veku".

Zena s prumerným rizikem vzniku rakoviny prsu by mela diskutovat o screeningu ve veku 40 let a mela by jí být poskytnuta informace o rizikových faktorech, snízení rizika a výhodách, omezeních a skodách spojených s mamografickým screeningem.

Zeny jsou vyzývány, aby si uvedomily a projednaly svou rodinnou a zdravotní anamnézu u klinického lékare, který by mel z casu na cas zkontrolovat, zda se profil rizikových faktoru zeny zmenil.

Potenciální nevýhody screeningu

Negativní výsledky screeningu zahrnují nadmernou diagnózu a falesne pozitivní výsledky, které jsou spolecné s mamogramy. Oba mohou vést k nepotrebným zákrokum, jako je biopsie nebo invazivní lécbe rakoviny, která se nemusí vyvinout, pokud nebyla diagnostikována.

Cílem doporucení ACS je maximalizovat snízení úmrtnosti na rakovinu prsu a pocet ztracených let zivota, pricemz se minimalizuje související poskození, která muze být zpusobena screeningem.

Uznávají, ze rovnováha mezi výhodami a skodami bude nekdy blízká a ze odlisné hodnoty a preference budou mít za následek ruzná rozhodnutí.

Dospeli k záveru:

"Zámerem tohoto nového pokynu je poskytnout jak zenám poradenství, tak flexibilite, jak zacít a ukoncit screening mamografie a jak casto se vysetrí na rakovinu prsu."

Ve spojeném úvodníku dr. Nancy Keatingová z Harvardské lékarské skoly a dr. Lydia Paceová z nemocnice Brigham a Women's Hospital v Bostonu, MA, poukazují na to, ze pro zeny s prumernou rizikovou telesnou hmotností nizsí nez 45 let jsou skody na mamografickém screeningu pravdepodobne prevazují nad prínosy a ze u osob starsích nez 55 let bude mamografii za dva roky pravdepodobne poskytovat nejlepsí rovnováhu prínosu pro skodu.

Souhlasí s tím, ze u starsích zen, jejichz zivotnost je kratsí nez 10 let, je praktické a konzistentní zastavit screening, pricemz je treba mít na pameti rostoucí duraz na funkcní a chronologický vek.

Na rozdíl od ACS, pokyny USA pro preventivní sluzby (USPSTF) doporucují zádné rutinní screening od veku 45-49, a pouze dvouletý screening od veku 50-74. Dr. Keating a Dr. Pace vyzývají klinické lékare, aby vyvazovaly doporucení ACS s dukazy, ze mladsí zeny "prozívají nizsí absolutní prínos" z screeningu.

Zdravotní novinky dnes nedávno informovala o zmenách v lécbe rakoviny prsu u ruzných etnických skupin v USA.

Muzi dostávají rychlejsí péci nez zeny kvuli infarktu, studijní programy

Muzi dostávají rychlejsí péci nez zeny kvuli infarktu, studijní programy

Vedci, kterí zkoumají rozdíly v péci, zjistili, ze pohlaví má vliv na to, jak rychle se nekterí pacienti mohou dostat péce v dusledku srdecního záchvatu. Hlavní zjistení ukazuje, ze muzi jsou casteji nez zeny, kterí dostanou rychlejsí péci. Tým, který publikoval výsledky v casopise Canadian Medical Association Journal, uvádí, ze pohlaví má sirsí rozsah nez sex a zahrnuje "úcinky sociálních norem a ocekávání pro muze a zeny.

(Health)

U pacientu trpících migrénou je pravdepodobnejsí deprese

U pacientu trpících migrénou je pravdepodobnejsí deprese

Velká nová studie z Kanady zjistila, ze lidé, kterí trpí migrénami, mají vetsí pravdepodobnost deprese a pomýslí na sebevrazdu nez protejsky, kterí je nemají. Vedci z University of Toronto analyzovali data z reprezentativního vzorku více nez 67 000 osob, které se zúcastnily Canadian Community Health Survey 2005 a hledaly genderove specifické vazby mezi migrénou a depresí.

(Health)