cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vypustení nemocnice vede k vyssímu riziku neúmyslného prerusení lécby u pacientu

Nová studie ve vydání 24/31 srpna JAMA zjistil, ze pacienti jsou po vyrazení z nemocnice vyssí riziko neúmyslného prerusení bezných léku predepsaných pro chronické nemoci. Pacienti s jednotkou intenzivní péce jsou vystaveni jeste vetsímu riziku.
Clánek poskytl verohodné základní informace k této zálezitosti.
Autori napsali:

"Prechody v péci jsou zranitelná období pro pacienty behem hospitalizace Lékarské chyby v tomto období mohou nastat v dusledku neúplné nebo nepresné komunikace jako posun odpovednosti od jednoho lékare k jinému.Pri propustení nemocnice mohou být pacienti náchylní k chybám pri predepisování, vcetne neúmyslného prerusení lécby s prokázanou úcinností pri lécbe chronických onemocnení. Lécba v jednotce intenzivní péce (ICU) muze pacientum vystavit zvýsenému riziku vzniku techto omylu,

Posouzení provedli Dr. Chaim M. Bell, Ph.D., nemocnice sv. Michaela a Ústav pro klinické evaluacní vedy, Toronto a kolegové, o mírách neúmyslného prerusení lécby chronických onemocnení po prijetí JIP a akutním hospitalizace. V letech 1997 az 2009 se zabývali záznamy vsech hospitalizací a ambulantních predpisu v Ontariu v Kanade. Celkem bylo zarazeno celkem 396 380 pacientu, vsech nejméne 66 let, s konzistentním dlouhodobým uzíváním nejméne jednoho z 5 dukazu na bázi léku.
Níze jsou drogy zahrnuté v této studii:
  • Statiny
  • Antidosticková / antikoagulacní cinidla
  • Levothyroxin (léky na problémy s stítnou zlázou)
  • Respiracní inhalátory
  • Léciva potlacující kyselinu zaludecní
Ve studii byly srovnávány tri skupiny pacientu se srdecním selháním. V první skupine byli pacienti hospitalizováni bez prijetí na JIP, druhá skupina pacientu byla prijata na JIP a tretí skupina mela nehospitalizované pacienty (kontroly). Selhání pacienta behem 90 dnu po propustení nemocnice k obnovení predpisu bylo povazováno za primární opatrení.
V této studii bylo celkem 208 468 kontrol a 187 912 hospitalizovaných pacientu. Zjistili, ze hospitalizovaní pacienti meli vyssí míru neúmyslného prerusení lécby u vsech sledovaných skupin léciv ve srovnání s kontrolami.

Skupina protilátek nebo antikoagulacních látek mela nejvyssí míru prerusení lécby (n = 5 564, 19,4%) ze vsech lécebných skupin. Ve skupine 552 pacientu (22,8%) bylo prijato na JIP a po vyrazení z nemocnice prestalo uzívat léky. Pouze 11,8% pacientu v kontrolní skupine, kterí byli na stejných lécích, prerusilo lécbu po 90 dnech. Skupina s nejnizsí mírou prerusení lécby byla ve skupine s respiracním inhalátorem 4,5%.
Bylo zjisteno, ze u pacientu s prijetím na JIP je vyssí riziko prerusení lécby nez u pacientu bez hospitalizace.
Autori uvedli:
"Celkove bylo zvýsené riziko prerusení lécby u pacientu s prijetím na JIP statisticky významné ve 4 z 5 skupin léciv ve srovnání s hospitalizovanými pacienty bez prijetí JIP."

Studie zjistila, ze prerusení lécby u pacientu vedlo ke zvýsenému riziku návstevy pohotovostního oddelení nebo pohotovostní hospitalizaci. Toto bylo v skupine s antiagregacními / antikoagulacními cinidly a skupinou statinu.
Autori dospeli k záveru:
"Jako mozná resení pro zlepsení kontinuity a bezpecnosti lécivých prípravku se doporucuje lepsí komunikace a systémová metoda. Tyto strategie se mohou pohybovat od prizpusobených integrovaných nemocnicních pocítacových systému az po jednoduché predtistené formuláre, avsak jejich úspech závisí na zahrnutí vsech relevantních lékaru a samotných pacientu.
Formální programy, jako je sladení léku a standardní shrnutí výpustí, mohou poskytnout prostredky ke zlepsení interdisciplinární komunikace, a to i u kliniku primární péce. Identifikace vysoce rizikových pacientu a prenosy v péci muze pomoci zlepsit úcinnost programu a zamerit se na cenné zdroje. "

Editorial - efektivnejsí programy potrebné pro podporu kvality léku


Nutnost zavedení úcinnejsího programu pro regulaci celkové kvality léku byla uvedena v publikaci Jeremy M. Kahn, M.D., M.S., a Derek C. Angus, M.D., M.P.H., University of Pittsburgh. Spisovatelé naléhají, aby existovaly lepsí zpusoby podpory kvality léku nez jen dodrzování kontrolního seznamu pri vypoustení.
Poskytly nekolik príkladu resení, jako je napríklad schopnost klinických lékaru mít kompletní prístup k elektronickým zdravotním záznamum a myslenku integrovaných zdravotnických organizací, které obhajují komunikaci mezi stránkami péce.
Autori napsali:
"Tyto typy rozsáhlých organizacních inovací nabízejí slib nejen ke snízení skod spojených s prechodem na péci, ale také k vyuzití prílezitostí pro zlepsení zdravotní péce, které jsou spojeny s prechodným procesem."

Redakce zduraznuje, ze je treba zacít co nejdríve navrhnout, testovat a provádet nové programy, které se zamerují na optimální vyuzití léku, a uznat slozitosti spojené s moderním rízením léku na predpis, aby nedoslo k vynechání prílezitosti ke zlepsení péce.
Dodali:
"Doba, kdy je treba zacít provádet tyto programy, je nyní spolecne s provádením demonstracních projektu, které hodnotí dalsí inovativní zpusoby, jak zlepsit komunikaci v celém zdravotnickém zarízení.Úkolem je navrhnout, testovat a implementovat resení, která potvrdí slozitost moderního léku na predpis a usnadní optimální uzívání léku na kazdém kroku procesu, takze se neztratí velká prílezitost ke zlepsení péce "

Napsal Joseph Nordqvist

Rizika autismu se zvysuje s ohledem na znecistení ovzdusí

Rizika autismu se zvysuje s ohledem na znecistení ovzdusí

Vystavení znecistení ovzdusí, oxidu dusicitému a cásticím v doprave behem tehotenství a behem prvního roku zivota dítete muze být spojeno s vyssím rizikem autismu. Záver pocházel z výzkumných pracovníku University of Southern California (USC) a detské nemocnice v Los Angeles a byl publikován online First by Archives of General Psychiatry, publikace JAMA Network.

(Health)

Nase kognitivní schopnosti klesají od veku 24 let, ale existuje nadeje

Nase kognitivní schopnosti klesají od veku 24 let, ale existuje nadeje

Pokud jste dospelou osobou, kterou nekdo od partnera nebo kolegyne rekl, ze jste "prílis starý na to, abyste hráli videohry", pak mohou mít urcitou vec. Nová studie - s pouzitím videohry jako testu - zjistila, ze lidé starsí 24 let prekracují svuj vrchol, pokud jde o kognitivní výkon motoru. Obecne platí, ze výzkumní pracovníci, kterí zkoumají novou studii, si uvedomují, ze lidé ve stredním veku mají asi 45 let veku, a to v dobe, kdy se stalo zrejmým poklesem v kognitivne motorickém fungování.

(Health)