cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nostalgie by mohla pomoci kourum opustit, studijní nálezy

Pokud se vase nové rozhodnutí o ukoncení kourení zhroutilo, nová studie naznacuje dalsí strategii, která vám muze pomoci vrátit se na cestu: vykouzlíte cenné vzpomínky.
Vedci tvrdí, ze nostalgická oznámení o verejných sluzbách mohou kourum pomoci prestat.

Výzkumní pracovníci zjistili, ze kdyz se objeví oznámení o verejné sluzbe navrzené k vyvolání nostalgie, lidé, kterí kourí, pravdepodobneji projevují negativní postoje ke kourení a projevují vetsí úmysl opustit, ve srovnání s kuráky vykazovali ne nostalgickou zprávu.

Autori studie Ali Hussainová a Maria Lapinskiová z Michiganské státní univerzity ríkají, ze jejich zjistení naznacují, ze kampane s ukoncením kourení by se mely zamerit spíse na vytvárení zpráv vyvolávajících nostalgie nez na ty, které evokují negativní emoce, jako je strach a vina.

Výzkumníci nedávno informovali o svých zjisteních v casopise Výzkumné zprávy o komunikaci.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zustává kourení cigaret hlavním duvodem úmrtí, kterým lze zabránit, ve Spojených státech, coz predstavuje kazdorocne zhruba 1 kazdému z peti úmrtí v zemi.

V roce 2015 priblizne 16,7 procent muzu a 13,6 procent zen uvádí, ze v soucasné dobe kourí cigarety, pricemz dospelí ve veku od 25 do 44 let vykazují nejvyssí míru kourení.

Nostalgie vs. strach

Vetsina soucasných kampaní na odvykání kourení se zameruje na ilustraci zdravotních dusledku kourení, které casto vyvolávají pocity strachu, znechucení, viny a dalsí takové negativní emoce.

Hussain vsak poznamenává, ze "kuráci casto nekupují zprávy a místo toho se cítí spatne o sobe ao osobe, která se je snazí vydesit."

Pro jejich studii se Hussain a Lapinski snazili zjistit, zda hlásení vyvolávající nostalgie, které jsou casto pouzívány v reklamních kampaních, by mohly být úcinnejsí pri povzbuzování lidí, kterí kourí, aby prestali.

Tým zapsal skupinu kuráku ve veku od 18 do 39 let. Nekterí kuráci byli prokázáni nostalgickým oznámením o verejné sluzbe (PSA), zatímco ostatním úcastníkum byl prokázán ne nostalgický PSA.

Nostalgický PSA se skládal z obrazu z detství v kombinaci s vyprávením. Vypravec pouzil fráze jako "Pamatuji si, kdyz jsem byl chlapec" a "mi chybí jednoduchost zivota, kdyz jsem venku v teplé letní noci", a odkazoval jsem se na známá vune a chute z detství. Vypravec uzavírá tím, ze mluví o dobe, kdy mu byly poprvé nabídnuty cigarety.

Nostalgický PSA muzete videt v plném znení níze:

Nostalgické PSA vyvolávají vzácné vzpomínky, které ovlivnují chování

Ve srovnání s kuráky, kterí videli ne nostalgický PSA, ti, kterí si prohlízeli nostalgický PSA, hlásili pocit, ze mají vetsí nostalgické emoce.

Dulezité je, ze kuráci, kterí si prohlízeli nostalgický PSA, také uvádeli vetsí negativní postoje ke kourení a vetsí úmysl opustit zvyk ve srovnání s temi, kterí videli ne nostalgický PSA.

Vedci vysvetlují, ze nostalgické PSA zvysují angazovanost diváku tím, ze vyvolávají obrazy svých cenných vzpomínek, které mohou ovlivnit postoje a chování. Domnívají se, ze takové PSA mohou být uzitecné, aby pomohly lidem prestat kourit.

"Nase studie, která podle nasich znalostí je první svého druhu, slibuje pouzívání nostalgických zpráv pro podporu prosociálního chování. Víme, ze politika a environmentální zmeny mají vliv na kourení a tato studie naznacuje, ze presvedcivé zprávy mohou ovlivnovat fajcistní postoje. "

Maria Lapinski

Zjistete, zda jsou e-cigarety bezpecnejsí alternativou k bezným cigaretám.

Rakovina prsu chemoterapie Resistance - Genes Identified

Rakovina prsu chemoterapie Resistance - Genes Identified

Chemoterapie pred operací není vzdy úcinná proti nekterým nádorum. Nyní studie zverejnená v Nature Medicine odhaluje, ze výzkumníci z Vanderbilt-Ingram Cancer Center (VICC) identifikovali model genové exprese spojený s rezistencí na chemoterapii rakoviny prsu. Krome toho zjistení studie naznacují nové moznosti lécby u jedincu se specifickými podtypy rakoviny prsu.

(Health)

Merck má pozitivní výsledky s novou lécbou nespavosti

Merck má pozitivní výsledky s novou lécbou nespavosti

Spolecnost Merck oznámila pozitivní výsledky ve studii fáze 3 o lécbe nespavosti. Je to klícovým hrácem ve spolecnostech zacínajících i nadcházejících, zvláste s ohledem na ztrátu patentové ochrany na svých spickových lécích pro astma a alergie. Experimentální lék, známý jako suvorec, pouzívá nový mechanismus, který pomáhá lidem spát, ale soucasne je zameren na zmírnení vedlejsích úcinku spojených s populárními prostredky na spaní.

(Health)