cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cerstvé ovoce muze zabránit cukrovce a souvisejícím komplikacím

Vetsina z nás ví, ze jíst cerstvé ovoce a zeleninu je dobré pro nase zdraví. Lidé s diagnózou cukrovky se vsak mohou vyhnout plodum kvuli vysokému obsahu cukru. Nový výzkum zkoumá zdravotní prínosy konzumace cerstvého ovoce u lidí s diabetem.
Nová studie naznacuje, ze denní konzumace cerstvého ovoce muze významne prospech lidem trpícím cukrovkou.

Diabetes postihuje více nez 420 milionu lidí na celém svete a více nez 29 milionu lidí ve Spojených státech.

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) zpusobil diabetes v roce 2012 více nez 1,5 milionu úmrtí. V USA je diabetem hlavní prícinou smrti, která predstavuje témer 80 000 úmrtí za rok, podle nejnovejsích statistik Centra pro kontrolu nemoci a prevence (CDC).

Cerstvé ovoce a zelenina jsou zdravé pro vetsinu z nás, ale lidé s cukrovkou se mohou zdrzet konzumace cerstvého ovoce kvuli vysokému obsahu cukru.

To je duvod, proc tým výzkumníku - vedl o Huaidong Du z Oxfordské univerzity ve Spojeném království - rozhodl se vysetrit zdravotní úcinky konzumace cerstvého ovoce u pacientu s diabetem i bez nej.

Autori byli také motivováni skutecností, ze podle jejich znalostí dosud zádné studie nezkoumaly dlouhodobé úcinky spotreby cerstvého ovoce na rychlost cukrovky nebo na riziko vzniku kardiovaskulárních príhod vyvolaných diabetem.

Výzkum byl publikován v casopise PLOS Medicine.

Spotreba ovoce snízila riziko komplikací u lidí s diabetem

Vedci zkoumali úcinky konzumace ovoce na témer 500 000 lidí, kterí byli zapsáni do národního studijního programu China Kadoorie Biobank. Úcastníci byli ve veku od 30 do 79 let a zili v 10 ruzných oblastech po celé Cíne.

Úcastníci byli klinicky sledováni priblizne 7 let.

Behem tohoto sledovaného období bylo zjisteno 9 504 prípadu diabetu u úcastníku, kterí nemeli diabetes na zacátku studie.

Pri pouzití regresních modelu Cox analytici analyzovali korelace s konzumací cerstvého ovoce a zároven upravovali vek, pohlaví, polohu, sociálne-ekonomický stav, index telesné hmotnosti (BMI) a rodinnou anamnézu diabetu.

Celkem 18,8 procent úcastníku uvedlo, ze denne konzumují cerstvé ovoce a 6,4 procenta uvedlo, ze je nikdy nebo zrídka konzumují. Ti, kterí byli predtím diagnostikováni s diabetem, byli trikrát vyssí pravdepodobnost, ze neudeli ovoce nez ti, kterí nemeli cukrovku nebo s detekovaným screeningem.

Tým zjistil, ze lidé, kterí nemeli cukrovku na zacátku studie a konzumovali cerstvé ovoce ve velkém mnozství, meli významne nizsí riziko cukrovky. Navíc ti, kterí meli na zacátku studie cukrovku a konzumovali velké mnozství ovoce, meli významne nizsí riziko úmrtí z jakékoli príciny, stejne jako nizsí riziko vývoje kardiovaskulárních komplikací.

Konkrétneji ve srovnání s ostatními úcastníky studie uzívali cerstvé ovoce denne o 12% nizsí relativní riziko vzniku cukrovky.

Úcastníci studie, kterí meli pocátecní cukrovku, ale konzumovali cerstvé ovoce více nez trikrát týdne, meli o 17 procent nizsí riziko úmrtí ze vsech prícin a az o 28 procent nizsí riziko vývoje jak velkých, tak malých kardiovaskulárních komplikací.

"Hlavní" kardiovaskulární komplikace se týkají událostí, které postihují velké cévy (napríklad ischemická choroba srdecní a cévní mozková príhoda), zatímco "drobná" se týká onemocnení postihujících malé cévy (napríklad onemocnení ledvin, ocní onemocnení a neuropatie).

V absolutním vyjádrení to znamená, ze denní spotrebitelé ovoce meli 0,2% snízení absolutního rizika vývoje diabetu behem petiletého období a lidé s diagnózou diabetu meli 1,9% absolutní snízení rizika úmrtí ze vsech prícin.

Du a tým vysvetlují význam techto zjistení:

"Tato zjistení naznacují, ze vyssí príjem cerstvého ovoce je potenciálne prospesný pro primární a sekundární prevenci diabetu. U osob, které jiz vyvinuly cukrovku, by omezená konzumace cerstvého ovoce, která je bezná v mnoha cástech sveta [...] být povzbuzen."

Studie byla ciste observacní, takze nebyly vyvozeny závery o prícinnosti.

Zjistete, jak mohou lusteniny snízit riziko diabetu 2. typu.

Psychiatrické hospitalizace se zvýsily u detí a dospívajících, ale ustoupily mezi seniory

Psychiatrické hospitalizace se zvýsily u detí a dospívajících, ale ustoupily mezi seniory

Behem posledního desetiletí bylo do nemocnice prijato více detí a mladistvých a méne senioru, kterí byli na krátkodobé pobyty pro primární psychiatrickou diagnózu, napsal v Archives of General Psychiatry výzkumník z Stony Brook University School of Medicine, státní univerzita v New Yorku. Autor také dodal, ze se zdá, ze soukromé zdravotní pojistení pokrývá mensí pocet luzkových dnu mezi vsemi vekovými skupinami.

(Health)

Vedet, jak bunky vedí, ze nejsou vzhuru, mohou pomoci bojovat proti rakovine

Vedet, jak bunky vedí, ze nejsou vzhuru, mohou pomoci bojovat proti rakovine

Vrcholy a dna bunek delají ruzné úkoly a zdravé orgány a tkáne obsahují dobre organizované bunky, které jsou správné. Jedním z prvních príznaku rakoviny je, kdyz se bunky stanou neusporiadanými a mohou skoncit vzhuru nohama. Nyní vedci ve Velké Británii zjistili, jak bunky vedí, kdyz jsou správné a navrhují, aby tyto znalosti pomohly v boji proti rakovine.

(Health)