cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA schvaluje systém zobrazení celého tela PET / MR spolecnosti Philips

Technologické hranice jsou opetovne zatlaceny zpet, spolecnost Royal Philips Electronics oznámila schválení celého systému PET / MR celého tela FDA (501 (k)). Jedná se o první komercne dostupný zobrazovací systém pro celoskleární pozitivní emisní tomografii / magnetickou rezonanci (PET / MR) na celém tele, inzerent TF PET / MR a hardware jsou zobrazovány na 97. výrocním zasedání Radiologické spolecnosti Severní Ameriky (RSNA) , 27. listopadu - 2. prosince.
Doposud myslenka kombinace zobrazování emisí pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance (PET / MR) byla povazována za nemoznou, ale spolecnost Philips prosla obrovskými technologickými výzvami, aby vytvorila nejmodernejsí hybridní platformu, která slibuje rozsírení hranic co je mozné v oblasti plného telesného obrazu.
Systém je navrzen tak, aby usnadnoval jak samostatné skenování pomocí MRI, tak i hybridní PET / MR skenování a pracovní postup byl postaven na soucasné hybridní technologii, která vyuzívá PET / CT skenování. Tabulka pacientu se otácí mezi jednotlivými rezimy, coz umoznuje flexibilitu a eliminuje potrebu zdravotnických zarízení investovat do více skeneru. Zjednodusuje zivot zdravotnického personálu, setrí náklady na více stroju a omezuje prostor potrebný pro vybavení zarízení.

Intenzita TF PET / MR
Zahi Fayad, profesorka radiologie a medicíny (kardiologie) a reditel Institutu translacního a molekulárního zobrazování na Lékarské skole Mount Sinai potvrdil, ze testy na Ingenuity TF PET / MR spolecnosti Philips ukázaly, ze kombinace vysoce presného zobrazování PET a MR spolecne poskytují vysoce kvalitní diagnostické snímky:

"Systém PET / MR bude uzitecný pro odborníky z duvodu vysoce anatomických a kontrastních obrazu, které lze získat pri kombinaci funkcních MR snímku s metabolickými informacemi získanými PET."

Jednou z hlavních výhod, které jiz byly prokázány v klinických prípadech, je to, ze je mozné prekrýt PET s obrazy MR, které pomáhají detekovat abnormality v ruzných orgánech. Dríve to nebylo mozné, protoze tyto dve studie probehly v ruzných casech, s ruznými podmínkami a ruznými pozicemi pacientu.
Vedle moznosti rozsirování klinických obzoru jako pokrocilého výzkumného nástroje by mohl být systém pouzit také v klinickém prostredí, který podporuje celkový proces péce o pacienta od detekce nebo diagnostiky az po dlouhodobé rízení onemocnení.
Systém je vybaven vlastním technologií TOF (Time-of-Flight) spolecnosti Philips, technologie Astonish TF, technologie pro PET skenery, která je navrzena tak, aby zlepsovala kvalitu obrazu tím, ze snizuje hluk a zvysuje citlivost. Je kombinován s vynikajícím kontrastem 3T MR mekkého tkáne k obrazu, protoze se proliferuje v mekkých tkáních. Jako dukaz inovace systému, Wall Street Journal vybrala spolecnost Ingenuity TF PET / MR jako vedoucího v kategorii zdravotnických zarízení pro rok 2011 za své rocní ceny za technologické inovace.
Gene Saragnese, výkonný viceprezident a generální reditel spolecnosti Imaging Systems spolecnosti Philips Healthcare, uvedl:
"V prubehu let zavedení nových lékarských zobrazovacích technologií pomohlo rozsírit klinické obzory ... Ingenuity TF PET / MR je nejmodernejsí platforma, která zustane nejmodernejsí a bude se dále vyvíjet v prubehu casu poskytovat robustní výzkum a klinickou hodnotu, coz zmení zpusob, jakým se zdravotní péce uplatnuje v budoucnu. "

Mount Sinai a University Hospitals / Case Western Reserve University v Clevelandu budou instalovat a provozovat první Philips kombinované PET / MR systémy v celém tele v USA Profesor Fayad rekl:

"Zvlást nás zajímá PET / MR, protoze kombinace by mela poskytnout pokrocilejsí pochopení procesu probíhajících v cévních luzkách."

S programem oficiálne zahájeným v roce 2007 je systém Philips PET / MR jedním z výsledku nepretrzitých investic spolecnosti do výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví i v nepríznivých hospodárských obdobích. PET / MR je ztelesnením hybridního zobrazování, hlavním trendem, který je rustovým ovladacem objemu procedur zobrazování. Spolecnost Philips byla první spolecností, která prinesla systém PET / MR na trh, kdyz byla známka CE v Evrope získána v lednu 2011. Díky schválení FDA muze být systém nyní uváden na trh na nejvetsím svetovém trhu zdravotní péce.
Dosud spolecnost Philips prodávala 13 systému po celém svete a jiz instalovala systémy na Lékarské skole Mount Sinai v USA; univerzita v Zeneve ve Svýcarsku; Helmholtz-Zentrum Drázdany-Rossendorf (HZDR) v Drázdanech, Nemecko; Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) v Madridu, Spanelsko; a Pusan ??národní univerzita v Koreji. Systém bude instalován v prosinci 2011 na University Hospital / Case Western Reserve University v Clevelandu.
Napsal Rupert Shepherd

Nejcastejsí príciny smrti pri masových shromázdeních - Stampedes a Heatstroke

Nejcastejsí príciny smrti pri masových shromázdeních - Stampedes a Heatstroke

Jednou z hlavních prícin úmrtí a nemocí na masových shromázdeních (MG), které také predstavují závazný problém v oblasti verejného zdraví, jsou neprenosné nemoci a zranení. V techto událostech jsou nejcastejsí prícinou smrti teplo a lidské stampedy. Tretí clánek o MG v seriálu The Lancet Infectious Diseases Series upozornuje na rozsáhlé oblasti nedostatecných znalostí o mnoha neprenosných zdravotních rizicích behem MG, stejne jako nedostatek dukazu o tom, které intervence v oblasti verejného zdraví fungují nejlépe.

(Health)

Drchrono, platforma elektronických zdravotních záznamu na IPadu uzavre druhé kolo financování ve výsi 675 000 USD

Drchrono, platforma elektronických zdravotních záznamu na IPadu uzavre druhé kolo financování ve výsi 675 000 USD

Drchrono, bezplatná aplikace pro iPad, má za cíl digitalizovat údaje o pacientech jako EHR (elektronické zdravotní záznamy) a prináset aktuální a nekomplikovaný systém vedení manuálních map. Spolecnost, nazvaná Drchrono, tvrdí, ze v druhém kole uzavrela 675 000 dolaru. Nedávné studie odhadly, ze priblizne 20% vsech lékaru v USA dnes má iPad a ocekává se, ze toto císlo rychle poroste.

(Health)