cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Odborníci navrhují kontrolní seznam pred EKG pro vysetrení srdce u mladých lidí

Spíse nez pocátecní screening s elektrokardiogramy by mel být pri hodnocení pacientu ve veku 12-25 let pro srdecní onemocnení pouzit 14-bodový kontrolní seznam zahrnující otázky o osobní a rodinné anamnéze jednotlivce.
Mladí lidé, kterí se neúcastní sportovních aktivit, mají stejné riziko náhlé srdecní smrti jako mladí sportovci, podle AHA a ACC.

Toto je poslední doporucení pro prítomnost vrozených a genetických onemocnení srdce, které bylo oznámeno spolecným prohlásením American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC).

Písemný panel se obává, ze mediální pokrytí náhlé srdecní smrti u sportovcu muze vyvolat dojem, ze tyto události jsou omezeny pouze na sportovce.

Uvádejí, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze náhlá srdecní zástava je u atletu beznejsí nez u obecné populace lidí ve veku 12-25 let.

"Tem, kterí se nepodílejí na sport, je pravdepodobné, ze budou mít genetické srdecní choroby, které zvysují riziko náhlé smrti," ríká Dr. Barry J. Maron, predseda panelu psaní a reditel centra hypertrofické kardiomyopatie v Minneapolis Nadace Heart Institute.

V dusledku techto obav paní písemná porota doporucuje, aby poskytovatelé zdravotní péce pouzívali 14bodový kontrolní seznam pro screening jako první krok k setrení, zda mladý clovek muze mít základní zdravotní stav nebo ne.

EKG omezení

V nekterých zemích byly ucineny argumenty, podle nichz by vsichni sportovci meli být vysetreni elektrokardiogramem (EKG), po príhode zdánlive zdravých mladých lidí, kterí umírají na náhlé srdecní zástave a úcastní se sportovních aktivit.

Odborníci konstatují, ze pouzití dvanácti-olovených EKG jako zpusobu screeningu kongenitálních a genetických onemocnení srdce nebylo nalezeno k záchrane zivotu a má nekolik omezení, zejména pri pouzití s ??pacienty ve veku 12-25 let.

AHA a ACC vysvetlují, ze je tezké definovat abnormální EKG u dospívajících v dusledku zmen srdecní frekvence behem normálních rustových vzorcu. EKG muze také poskytnout falesne negativní a falesne pozitivní výsledky, coz následne vede bud k zbytecnému dalsímu testování, nebo k chybe neco dulezitého.

Navrhovatelé dále tvrdí, ze prijetí povinného masového screeningového programu EKG by vyzadovalo velké mnozství financních prostredku, které by mohly být realizovány. Uvádejí, ze odhadované náklady na takový program by byly asi 2 miliardy dolaru rocne, a rozvoj infrastruktury, která by jej udelala, by vyzadovala dalsí zdroje.

EKG zaznamenávají elektrickou aktivitu srdce a mohou být pouzity k detekci abnormalit srdce, které mohou vést k náhlé srdecní zástave. Písemný panel naznacuje, ze tyto a dalsí diagnostické testovací metody by mely být pouzity poté, co poskytovatel zdravotní péce zjistil, ze mladý clovek má vyssí riziko srdecních abnormalit pomocí 14bodového kontrolního seznamu.

Podpora výzkumu

Následující seznam predstavuje výber prvku z 14bodového kontrolního seznamu, doporuceného AHA a ACC, který bude pouzit pri pocátecním screeningu osob ve veku 12-25 let:

  • Bolest na hrudi související s námahou
  • Nevysvetlená mdloba (synkopa)
  • Nadmerná námaha a nevysvetlitelná únava nebo palpitace spojené s cvicením
  • Zvýsený systémový krevní tlak
  • Predchozí vysetrení na srdce, pozadované poskytovatelem zdravotní péce
  • Predchozí omezení z úcasti na sportu
  • Rodinná anamnéza predcasné smrti pred dosazením veku 50 let, která se muze projevit srdecním onemocnením
  • Zvlástní znalost nekterých srdecních stavu u rodinných príslusníku
  • Srdecní selest na fyzickém vysetrení
  • Fyzické príznaky Marfanova syndromu pri vysetrení.

Predchozí výzkum podporuje postoj AHA a ACC k prevalenci náhlé srdecní smrti u mladých sportovcu. V roce 2012, Zdravotní novinky dnes o jedné studii, která naznacuje, ze náhlá srdecní smrt je méne pravdepodobné, pokud osoba vykonává a dalsí, která zjistila, ze beh maratonu není spojen s vyssím rizikem srdecní zástavy.

Prohlásení, publikované v casopise AHA Obeh a Journal of American College of Cardiology, rovnez uvádí, ze sirsí poskytování automatických externích defibrilátoru (AED) ve verejných prostorech, jako jsou skoly a sportovní centra, muze být úcinným opatrením pri záchrane mladých lidí pred zástavou srdce.

V soucinnosti s tím, pocátkem tohoto roku, studie z Velké Británie uvedla, ze delání AED "stejne spolecné jako hasicí prístroje" by mohlo zachránit zivoty.

Midday napsání posílení ucení v preschoolers

Midday napsání posílení ucení v preschoolers

Nová studie zjistila, ze polední posílení ucení v predskolním veku, coz naznacuje, ze pokud tvurci politik odstraní nóbl pro malé deti, aby meli více casu na vzdelávací cinnost, mohlo by to zpomalit. Vedci z University of Massachusetts Amherst písou o svých zjisteních v aktuální on-line vydání sborníku National Academy of Sciences, PNAS.

(Health)

Psychotická deprese - platný psychiatrický syndrom?

Psychotická deprese - platný psychiatrický syndrom?

Pocet studií uvádejících významné a klinicky významné rozdíly mezi psychotickou depresí (PD) a non-PD znacne vzrostl v posledních desetiletích. Toto shrnutí soucasných dukazu naznacuje, ze psychotická deprese nyní splnuje kritéria pro platný psychiatrický syndrom.

(Health)