cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pomáhá snízit depresivní príznaky u pacientu se srdecním selháním

Nová studie, publikovaná v 1. srpnu vydání JAMA, zjistili, ze pacienti s chronickým srdecním selháním meli mírné snízení symptomu deprese po 12 mesících trvání cvicení v porovnání s beznou pécí.
Podle základních informací v clánku "odhaduje se, ze 5 milionu lidí ve Spojených státech má srdecní selhání a kazdorocne je diagnostikováno více nez 500 000 nových prípadu."
Klinická deprese casto existuje u jiných onemocnení. To se projevuje u 40% pacientu se srdecním selháním, pricemz asi 75% hlásí zvýsené depresivní symptomy. U mnoha pacientu s srdecními chorobami je deprese spojena s horsími klinickými výsledky.
Autori uvedli:

"Nekteré dukazy naznacují, ze aerobní cvicení muze snízit depresivní symptomy, ale podle nasich znalostí nebyly úcinky cvicení na depresi u pacientu se srdecním selháním hodnoceny."

Výzkum provedl lékar James A. Blumenthal, Ph.D., z Duke University Medical Center, a jeho kolegové, aby zhodnotili úcinky cvicení na symptomy deprese a rozhodli, zda snízené príznaky mají vliv na zlepsení klinických výsledku.
2322 stabilních pacientu, kterí byli léceni na srdecní selhání u 82 ruzných lékarských center v USA, Kanade a Francii, se úcastnili randomizované kontrolní studie. Experti zmerili depresivní symptomy pacientu dotazníkem (Beck Depression Inventory II - BDI-II). Rozsah depresivních skóre byl 0-59; skóre 14 nebo vyssí je povazováno za klinicky významné. Pacienti byli náhodne vybráni k tomu, aby dostávali bud aerobní cvicení pod dohledem (cíl 90 min / týden pro mesíce 1-3, následovaný domácí cvicením s cílem vyssí nebo roven 120 min / týden v mesících 4-12) obvyklá péce o srdecní selhání zalozená na pokynech.
Prumerné skóre BDI-II na pocátku studie bylo 8; 28 procent vzorku melo skóre BDI-II 14 nebo vyssí. Vsichni 2 322 pacienti meli skóre v depresi k dispozici pri vstupu do studie, 2019 v tretím mesíci a 1 738 v dvanáctém mesíci. Pozorování ukázala, ze upravené trímesícní prumerné skóre BDI-II bylo pro skupinu cvicení 8,95 a pro beznou péci 9,70 (rozdíl -76). V dvanáctém mesíci bylo upravené skóre BDI-II 8,86 pro cvicební skupinu a 9,54 pro obvyklou péci zalozenou na pokynech (odchylka -68).

Pri pozorování podskupiny úcastníku s klinicky významnými depresivními príznaky vedci zaznamenali podobné výsledky (základní skóre BDI-II> 14), pricemz skóre BDI-11 v tretím a dvanáctém mesíci byly nizsí u pacientu, kterí se zúcastnili aerobního cvicení, nez u tech, v obvyklé skupine péce.
Úcastníci, kterí byli zarazeni do aerobní cvicební skupiny, hlásili vetsí dodrzování predpisu cvicení a dosáhli vetsího snízení depresivních symptomu, i kdyz absolutní snízení bylo malé.
Výsledky také ukázaly, ze zvýsené depresivní symptomy byly spojeny s více nez 20% nárustem rizika hospitalizací a mortality vsech prícin. Toto zvýsené riziko bylo oddeleno od pouzití antidepresiv a zavedlo rizikové faktory u pacientu se srdecním selháním, jako je vek pacienta a závaznost onemocnení.
Napsal Sarah Glynn

Foxglove Therapy Explained

Foxglove Therapy Explained

Bylina Foxglove byla po staletí pouzívána k cistení ran a domorodí Americané varili své susené listy, aby lécily otoky nohou zpusobené kardiovaskulárními problémy. Nyní vedci zjistili, ze úcinná látka ve Foxglove (digitalis) nazývaná digoxin muze zlepsit vlastní ochranný mechanismus tela proti srdecnímu selhání a hypertenzi.

(Health)

Proc jsou mladiství pravdepodobnejsí prevzít rizika? Studie vysvetluje

Proc jsou mladiství pravdepodobnejsí prevzít rizika? Studie vysvetluje

Mladiství mají vetsí pravdepodobnost, ze budou riskovat a budou odvázne delat, nez deti mladsí nez oni nebo dospelí, nebot vetsinou prijímá dusledky, které jsou neznámé, a nikoliv proto, ze jsou skutecne pritahovány k rizikovým situacím, podle zjistení Yale School lékaru vedcu publikoval ve sborníku Národní akademie ved.

(Health)