cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nadmerné úmrtí na diabetes spadly dramaticky do Velké Británie a Kanady

Zvlástní riziko úmrtí na cukrovku ve Velké Británii a Kanade kleslo od poloviny 90. let podle nové studie v casopise Diabetologia. Studie ukazuje, ze rozdíly v riziku úmrtí mezi pacienty s diabetem a bez ní se znacne zmensily.
Autori Lorraine Lipscombeová, endokrinologka v nemocnici zenských nemocí v Torontu v Kanade a Marcus Lind z univerzity v Gothenburgu ve Svédsku a kolegové odhadli soucasnou míru úmrtnosti u milionu pacientu s diabetem (typ 1 a typ 2) ve srovnání pacientum bez cukrovky a tomu, jak se casem zmenily.
Predchozí studie naznacila, ze diabetes zvysuje riziko úmrtí cloveka o 80% ve srovnání s obyvatelstvem, ale Lipscombe a kolegové ríkají, ze recenze zahrnovalo mnoho studií zverejnených pred rokem 2000: nekteré novejsí studie naznacily, ze tato hodnota je nizsí nez tato.
Odhadují se, ze od roku 1996 do roku 2009 klesá riziko úmrtí z duvodu cukrovky z 90% na 51% v Kanade a ze 114% na 65% ve Velké Británii.

Pokles byl ve vsech vekových skupinách, a to jak u muzu, tak u zen, a mezi zenami v roce 2009 nebyl zádný významný rozdíl.
Nadmerné riziko úmrtí u diabetických pacientu se pohybovalo mezi 25% a 40% u osob starsích 64 let a mezi 50% a 65% u osob ve veku 64 let a více behem studovaného období.
V roce 2009 byla ve skupine ve Spojeném království a Kanade veková skupina s nejvetsím nadmerným rizikem úmrtí kvuli cukrovce 45 az 64 let: jejich nadmerné riziko úmrtí bylo dvojnásobné nez u osob bez cukrovky.
V roce 2009 bylo nadmerné riziko úmrtí v dusledku diabetu u 20- az 44-letých pacientu 70% az 80% a u pacientu ve veku 65 let a starsích bylo 15 az 25%.
Prestoze od poloviny devadesátých let nepresvedcili duvody velkého snízení nadmerného rizika úmrtí, vedci to naznacují kvuli agresivnejsí lécbe diabetu a podmínkám, které k ní vedou, a lepsí screening, který vede k tomu, ze lidé s diabetem dríve dostávají lécbu.
Údaje o populaci, které studovali, ukázaly, ze v obou zemích se procento dospelé populace s diagnózou diabetu zdvojnásobilo: z 5,4% na 11,4% v Kanade a z 3,2% na 5,9% ve Velké Británii.
Zpráva z amerických stredisek pro kontrolu a prevenci nemocí za rok 2012 ukazuje podobné dramatické zvýsení sazeb cukrovky v USA za podobné období.
Lipscombe a jeho kolegové v prehledu upozornují na velký rozdíl v rychlosti cukrovky mezi Kanadou a Velkou Británií. Nesetrili to a uvedli, ze duvody jsou nejasné, ale naznacují, ze rozdíly v programech screeningu, etnicite a zivotním stylu se mohou vyskytnout.

Zacátkem tohoto roku dve studie vedené Stanfordskou skolní lékarskou radou naznacují, ze genetické základy diabetu se mohou lisit podle etnického puvodu.
Duvodem, proc se studie omezuje na populace Spojeného království a Kanady, je skutecnost, ze autori obou zemí a Svédska jsou soucástí skupiny, která jiz tyto populace studovala. Dalsím duvodem je to, ze tyto zeme patrí mezi nekteré z mála populacních databází s dlouhou dobou sledování, která zahrnuje lidi s diabetem a bez nej.
Údaje obsahovaly údaje o priblizne 12,6 milionu lidí a pocházejí z databáze Ontario v Kanade a ze síte pro zlepsování zdraví (THIN) ve Velké Británii.
V roce 2012 výzkumníci ve Svédsku ukázali, jak by krevní marker mohl odhalit osoby s rizikem diabetu typu 2 mnoho let pred diagnostikovanou nemocí.
Napsal Catharine Paddock PhD

Zaludecní bypass resí diabetes, kardiovaskulární, zdravotní rizika

Zaludecní bypass resí diabetes, kardiovaskulární, zdravotní rizika

V prumeru sest let poté, co podstoupili operaci bypassu zaludku, tezce obézní pacienti nejenom ztratili hodne váhy, ale také vykazovali castou remisi a nizsí výskyt diabetu 2. typu a nizsí míry vysokého krevního tlaku, abnormálního cholesterolu a dalsích kardiovaskulárních rizikových faktoru ve srovnání s kontrolní skupinou podobných pacientu, kterí nemeli operaci.

(Health)

Obézní pacienti se srdecním selháním mají lepsí výsledky

Obézní pacienti se srdecním selháním mají lepsí výsledky

Pacienti s pokrocilým srdecním selháním mají podle výzkumníku UCLA podstatne méne pravdepodobné nezádoucí úcinky, pokud jsou obézní a mají vyssí obvod pasu. Priblizne 5,8 milionu lidí postihuje srdecní selhání a priblizne 50-66% techto pacientu je nadváhou nebo obézní.

(Health)