cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co vedet o exacerbaci CHOPN

Obsah

 1. Spoustí
 2. Symptomy
 3. Lécba
 4. Prevence
 5. Co je to CHOPN?
Chronická obstrukcní plicní nemoc je skupina onemocnení, která zpusobuje zablokování proudení vzduchu a extrémní problémy s dýcháním az do okamziku bezduchosti.

Nejcasteji oznacovaná jako CHOPN, termín popisuje emfyzém a chronickou bronchitidu. COPD také zahrnuje bronchiektázu a u nekterých pacientu i astma. CHOPN se zhorsuje, jak postupuje, a v pozdních stadiích muze clovek pocitovat extrémní dechu po celou dobu, dokonce i kdyz sedí klidne. COPD casto vede nediagnostikovane a muze být zivot ohrozující, pokud není rádne lécena.

Akutní exacerbace CHOPN se týká vzplanutí nebo epizody, kdy se dýchání cloveka stává horsím nez obvykle. To muze vést k zivot ohrozujícím komplikacím v závislosti na prícine a závaznosti.

Spoustí

Ve vetsine prípadu muze být exacerbace COPD prímo spojena s infekcí v plicích nebo v tele. Infekce je obvykle výsledkem viru, ale muze být také zpusobena bakteriemi nebo jinými organismy.


Exacerbace CHOPN muze být dusledkem environmentálních faktoru, jako je znecistení ovzdusí.

Infekce zpusobuje zánet plic, coz vede ke zúzení dýchacích cest. Dýchací cesty se zablokují v dusledku opuchu a tvorby hlenu.

Exacerbace muze také nastat v dusledku tezké alergie nebo vdechování drázdivých látek z prostredí, vcetne tezkého znecistení ovzdusí. Mezi dalsí príciny patrí:

 • Zmeny pocasí
 • Delá prílis mnoho aktivit
 • Nedostatek spánku ani nedostatek
 • Bytí pod stresem nebo pocit úzkosti

V nekterých prípadech není presná prícina známá.

Symptomy

Exacerbace muze nastat rychle a nekdy s malým varováním. Typické testy, jako jsou rentgenové vysetrení na hrudníku a krevní testy, casto nejsou schopny rozpoznat závaznost exacerbace, takze pochopení casných príznaku je dulezité. Je dulezité, aby si pacienti byli vedomi dokonce malých zmen typických symptomu.

Lidé s CHOPN jsou svou vlastní obranou proti exacerbacím. Pochopením príznaku a príznaku mohou okamzite získat pomoc, aby omezili komplikace vzplanutí.

Známky a symptomy exacerbací souvisejí se zmenou z obvyklého stavu osoby. Tyto zahrnují:

 • více sípání nez obvykle
 • pretrvávající kasel
 • extrémní dýchavicnost, která je horsí nez obvykle nebo melké nebo rychlé dýchání
 • velký nárust produkce hlenu
 • zmena barvy hlenu, která muze být zlutá, zelená, opálená nebo krvavá
 • horecka
 • zmatenost nebo ospalost
 • otok v nohou nebo kotnících
Chronická obstrukcní plicní nemoc (COPD)Kliknete zde pro více informací o CHOPNPrectete si ted

Lécba

Exacerbace muze být tezká a zivot ohrozující. Pri prvním príznaku symptomu by mela osoba vyhledat okamzitou lékarskou péci. V závislosti na závaznosti a prícine pacienti casto vyzadují hospitalizaci. Nekdy mohou exacerbace být rízeny doma, v závislosti na celkové zdraví cloveka.


V nekterých situacích mohou být exacerbace CHOPN lécena doma pomocí kyslíkové terapie.

Lécba zahrnuje:

 • Kyslíková terapie
 • Glukokortikosteroidy
 • Antibiotika pro bakteriální infekce plic
 • Antivirotika pro chripku
 • Bronchodilátory
 • Respiracní stimulanty
 • Podpora dýchacích cest nebo ventilátoru

Frekvence exacerbací CHOPN se muze lisit v závislosti na osobe a rada stavu prispívá k exacerbacím. Zpráva 2014 o PLOS One ukázala, ze pacienti, kterí byli starsí, zeny, meli chudsí funkci plic, meli v minulém roce exacerbace a kterí meli castý kasel s hlenem, meli vetsí pravdepodobnost, ze budou muset mít v prístím roce jednu nebo více exacerbací.

Lidé, u kterých dochází k opakujícím se exacerbacím, mají rychlejsí pokles funkce plic a zvysují riziko úmrtí, zvláste pokud musí být hospitalizováni. Ti, kterí prozívají mírnou vzplanutí, budou predepisovat léky doma.

Exacerbace musí být vyresena okamzite, protoze muze chvíli trvat, nez se z neho muze zotavit. Epizody zpusobené infekcemi dýchacích cest mohou mít za následek zvýsenou produkci sliznice, zánet a ztrátu funkce plic. Ti, kterí mají virové onemocnení, mají zvýsené riziko vzniku sekundární bakteriální infekce.

Mimo lécbu chripky neexistují zádné léky, které by mohly zpomalit infekci virových plic, jakmile zacnou. Ne vsechny exacerbace COPD lze predejít, zejména v pokrocilých stádiích CHOPN. Nicméne, existují veci, které mohou jednotlivci udelat, aby se pokusili omezit jejich výskyt a závaznost.

Ukoncení kourení je nejdulezitejsí vec, kterou muze kazdá osoba s plicní chorobou zlepsit svuj zdravotní stav a kvalitu zivota. Prihlásení do programu odvykání kourení muze pomoci osobe, která nemuze prestat sami.

Prevence

Mezi dalsí veci, které mohou pomoci predejít exacerbacím patrí:

 • Udrzujte vsechny pravidelne plánované schuzky s lékari a drzte se lécebných rezimu. Lékar muze sledovat prubeh pacienta, stejne jako predepisovat jakoukoliv jinou lécbu potrebnou pro udrzení i lécbu.
 • Ockování. Chripkový virus je velmi nebezpecný pro osoby trpící CHOPN a muze zpusobit exacerbace a komplikace ohrozující zivot. Pro prevenci techto infekcí se také doporucuje vakcína proti pneumonii a vakcína proti cernému kasli.
 • Umyjte ruce casto mýdlem a vodou, abyste minimalizovali prenos viru, bakterií a dalsích bakterií. Lidé s CHOPN mohou nosit láhev rucní dezinfekce pro rychlé vycistení.
 • Získejte spoustu odpocinku. Exacerbace je pravdepodobnejsí, pokud osoba s CHOPN nedostane dostatek spánku ani odpocinku.
 • Cvicení, úcast na plicní rehabilitaci a po vyvázené strave. Nadváha nebo podváha zvysuje riziko vzniku CHOCHP.
 • Vyhnete se znecistujícím látkám a drázdivým látkám.
 • Odcházet od preplnených míst behem chripky a zimy.

Je dulezité, aby lidé s CHOPN chápali nebezpecí, které predstavuje jejich stav a aby byl vytvoren plán domácího managementu. V závislosti na jejich veku, závaznosti CHOPN, frekvenci exacerbací, stejne jako jiných zdravotních stavu musí být nekterí lidé hospitalizováni.

Príznaky zvýsené závaznosti zahrnují zhorsení dýchání, nahromadení tekutin v dolních koncetinách, bolest na hrudi, zádné zlepsení príznaku s domácími léky a dusevní zmatek. Nekteré z techto príznaku vyzadují okamzitou lékarskou pomoc.

Pro osoby, které mohou být rízeny doma, by mely existovat jasné pokyny týkající se pouzívání léku a lécebné terapie, jakoz i kdy vyhledat lékare. Nekterým lidem muze být predepisována doplnková oxygenoterapie, která muze být také pouzita doma.

Prehled CHOPN

Tabákový kour vcetne sekundárního koure je primární prícinou CHOPN. Onemocnení typicky postupuje rychleji u tech, kterí jsou vystaveni.


Vedle nedostatku dechu je chronický kasel typickým príznakem CHOPN.

Mezi dalsí rizikové faktory patrí:

 • Vnitrní znecistení ovzdusí, které zahrnuje tuhé palivo pouzívané k varení a ohrevu
 • Venkovní znecistení
 • Pracovní prach a chemikálie vcetne výparu, drázdivých látek a výparu

Dýchavicnost je jedním z nejcastejsích problému, které pacienti s CHOPN mají, ale jsou typicky dalsí príznaky. Mohou zahrnovat:

 • Chronický kasel
 • Casté infekce dýchacích cest
 • Bledost rtu nebo nepravých postelí
 • Únava
 • Dýchavicnost
 • Produkce velkého mnozství hlenu

Funkce plic je u COPD typicky klasifikována od mírné az po velmi závazné. Jedním ze zpusobu, jak zkontrolovat závaznost nemoci, je merit omezení prutoku vzduchu.

Lidé s první fází CHOPN mají nejlepsí funkci plic, zatímco ti ve fázi 4 mají nejhorsí. Vsichni pacienti s CHOPN jsou ohrozeni, ale pacienti s nejzávaznejsími omezeními proudení vzduchu jsou nejméne tolerantní k exacerbacím CHOPN.

souhrn

Exacerbace jsou hlavní neúspechy lidí s CHOPN. Pochopení rizikových faktoru a rozpoznání príznaku muze znamenat, ze osoba muze dostat lécbu, kterou potrebují, nez se jejich situace stává zivot ohrozující. Prestoze lidé v pozdejsích stadiích CHOPN budou muset jít do nemocnice, mohou být lidé s méne závaznými exacerbacemi schopni zvládnout doma.

Lidé s CHOPN a jejich pecovatelé by meli pracovat spolecne s lékarem a lékarským týmem, aby zajistili, ze kazdý pochopí, co by melo být provedeno pri výskytu exacerbací.

Klícem k prevenci nebo snizování rizika exacerbace je porozumení rizikovým faktorum, znalost príznaku a symptomu a zavedení akcního plánu.

Dokonce i mírné pití behem tehotenství muze ublízit detskému IQ

Dokonce i mírné pití behem tehotenství muze ublízit detskému IQ

Detský IQ trpí dokonce minimálními úrovnemi vystavení alkoholu v dobe jeho matciny luzy podle nové studie provedené výzkumnými pracovníky z univerzit v Bristolu a Oxfordu a publikované v casopise PLOS ONE. V soucasné dobe se teorie o pití alkoholu mírne behem tehotenství mení.

(Health)

Výzkumníci odhalují rozsah vlivu FDA na návrh studie léku

Výzkumníci odhalují rozsah vlivu FDA na návrh studie léku

Vedci, kterí zkoumali úroven interakce mezi Úradem USA pro potraviny a lécivé prípravky a farmaceutickými spolecnostmi, zjistili, ze zádné schuzky k projednání návrhu studie nedoslo u 20% nových schválených nových léku. Vedci zkoumali interakce mezi FDA a farmaceutickými spolecnostmi, aby zhodnotili, jak FDA ovlivnuje návrh studia nových léku.

(Health)