cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Katetrizacne rízená trombolýza snizuje komplikace po hluboké zilní trombóze

Studie predstavená na schuzi Americké spolecnosti pro hematologii v San Diegu v USA profesorem Per Morten Sandset na katedre hematologie v nemocnici Rikshospitalet v Oslo v Norsku a jeho týmu ukázala, ze hluboká zilní trombóza (DVT) vede k rozvoji komplikací (posttrombotický syndrom) u témer poloviny pacientu s DVT. Studie, publikovaná online v roce 2005 Lancet ze rychlost techto komplikací muze být snízena priblizne o ctvrtinu pomocí katétrové rízené prídavné trombolýzy.
1 z 1 000 osob na populaci za rok bude mít akutní hlubokou zilní trombózu (DVT) dolních koncetin, která je spojena s významným rizikem morbidity a úmrtnosti. Mnoho pacientu vyvine zilní dysfunkci, která vede k posttrombotickému syndromu (PTS) navzdory antikoagulacní lécbe, která úcinne zabranuje prodlouzení trombu, recidive, plicní embolii a úmrtí. Charakteristikami PTS jsou otoky, bolest, pocit tíze, pigmentace, edém a zhorsení kuze postizené koncetiny, stejne jako zilní vredy v tezkých prípadech.
Výzkumníci provedli randomizovanou, kontrolovanou studii na 209 pacientech ve veku 18 az 75 let, kterí poprvé dostali iliofemorální HVT do 21 dnu od nástupu príznaku. Náhodne pridelila 108 pacientum, kterí dostávali konvencní lécbu samotnou, zatímco 101 pacientu dostalo konvencní lécbu s dalsími CDT. Primárním výsledkem byla frekvence PTS s vedci, kterí zkoumali pacienty s pouzitím validovaného a doporuceného bodovacího systému, známého jako skóre Villalta, po 24 mesících. Krome toho také kontrolovali pacienty na prítomnost otevrených cév po 6 mesících, coz umoznilo funkci koncetiny (iliofemorální pruchodnost).
Po dokoncení 24mesícního sledování byly k dispozici údaje o klinickém stavu u 90% pacientu nebo u 189 pacientu, tj. U 99 pacientu v konvencní lécbe samotné a u 90 pacientu v konvencní lécbe plus skupine CDT. Vedci objevili po 24 mesících, ze 37 nebo 41% pacientu v dalsí skupine CDT vyvinulo PTS ve srovnání s 55 pacienty nebo 56% v kontrolní skupine. To znamená, ze jeden prípad PTS byl vyloucen u vsech sedmi prípadu pacientu lécených katetrem rízenou alteplázou. 58 pacientu (66%) v dalsí skupine CDT hlásilo iliofemorální pruchodnost po 6 mesících lécby ve srovnání s 45 pacienty nebo 47% u kontrolní skupiny. Vedci uvedli 20 komplikací krvácením spojeným s CDT, které zahrnovaly tri hlavní a pet klinicky významných krvácení.
Vedci vysvetlují a uzavírají:
"Dalsí trombolytická lécba snízila post-trombotický syndrom ve srovnání s samotným antikoagulacním prípravkem, ale byla spojena s malým dodatecným rizikem krvácení. Na rozdíl od systémové trombolytické lécby se zdá, ze toto riziko krvácení je prijatelné a velikost úcinku byla v souladu s výsledky systémové lécby .
Nase nálezy podporují nedávné pokyny a u pacientu s vysokou proximální hlubokou zilní trombózou as nízkým rizikem krvácení je treba uvazovat o trombolýze rízené katétrem. Nase nálezy jsou slibné a doplnují vzácnou a slabou dokumentaci o prevenci PTS. Domníváme se, ze nás výsledek je dulezitým príspevkem k dukazní bázi pro lécbu závazné HVT a mel by být zohlednen pri revizi klinických pokynu. "
Dr. Lawrence 'Rusty' Hofmann a Dr. William T Kuo z oddelení intervencní radiologie na Stanfordské univerzite lékarské fakulty v Kalifornii v USA písou v propojeném komentári:

"Blahoprejeme Sandsetovi a kolegum k obrovskému príspevku k publikované literature o DVT. Jejich hlavní data z testu pomohou zachovat funkci koncetiny u mnoha pacientu s DVT tím, ze snízí riziko nevylécitelného a invalidizujícího posttrombotického syndromu. silnou motivaci provést CDT pro symptomatické akutní dolní koncetiny DVT. "

Napsal Petra Rattue

Více nez padesátá léta, kterí si uzívají zivot více nez drív, Anglie

Více nez padesátá léta, kterí si uzívají zivot více nez drív, Anglie

Seniory, kterí si uzívají zivot, zijí déle, podle studie stárnutí v Anglii, které následovalo tisíce lidí ve veku 50 let a více po deset let. Studie rovnez odhaluje nekteré klícové obavy ohledne stárnoucí populace Spojeného království, zejména obklopující sociální izolaci. Závery vycházejí z nejnovejsí zprávy britského Longitudinal Study of Aging (ELSA), vedeného University College London (UCL).

(Health)

Synchronizované zvuky Zlepsují pamet behem spánku

Synchronizované zvuky Zlepsují pamet behem spánku

Poslech nekterých typu zvuku muze behem spánku zlepsit pamet, tvrdí nová studie. Studie, publikovaná v casopise Neuron, ukázala, ze specificky casované zvuky, které stoupají a klesají ve stejném pomeru jako vlny mozku behem spánku, mohou zlepsit pamet. Tato metoda by mohla potenciálne zlepsit pamet lidí na informace, které se dozvedeli predtím, a také pomáhat tem, kterí mají problémy s pametí.

(Health)