cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zdá se, ze orgány tela mají sexuální identitu

Je vase srdce zenská? Vase játra? Nový výzkum naznacuje, ze kmenové bunky nasich orgánu jsou vyrobeny z "vedí", zda jsou "muzské" nebo "zeny", a ze toto genderové zaujatost muze mít vliv na vývoj a chování orgánu.
Výzkum o ovocných mouchách osvetlil hluboké rozdíly muzu a zen.

Nálezy, které byly publikovány v casopise Príroda, muze vysvetlit, proc nekteré nemoci, jako jsou nekteré druhy rakoviny, jsou prevazující v jednom pohlaví, nez jiné.

Výsledky mohou mít také dusledky pro to, jak muzi a zeny reagují na stejnou lécbu.

Az dosud se predpokládalo, ze krome reprodukcního systému jsou orgány, jako jsou ledviny nebo pankreas, stejné u muzu i zen, i kdyz cirkulující hormony zpusobují, ze fungují jinak.

Nový výzkum ovocných musek vsak objevil soubor genu, který se také vyskytuje u savcu a který muze být základem rozdílu mezi "muzskými" a "zenskými" orgány, zcela odlisnými od jakýchkoli hormonálních úcinku.

Zenské strevo je lepsí pri reprodukci, ale je také náchylnejsí k nádorum

Výzkumníci z klinického vedního strediska Medical Research Council (MRC), který sídlí v Imperial College v Londýne ve Velké Británii, studovali kmenové bunky ve strevech ovocných musek, aby zjistili, zda bunky jiných orgánu nez reprodukcní systém "vedí" svuj sex, a pokud ano, je to dulezité?

Tím, ze v techto bunkách v techto bunkách "zapnulo" a "vypnulo", bylo schopno prizpusobit bunky jako "muzské" nebo "zenské". Maskulinizací nebo feminizací kmenových bunek doslo ke zmene rozsahu, v jakém se bunky mnozily, s feminizovanými bunkami lépe schopnými tak ucinit.

První autor Dr. Bruno Hudry vysvetluje: "Pokud vezmeme zenskou musku a maskulinizujeme kmenové bunky v dospelém streve, do 3 týdnu se strevo zmensí na mensí, muzské velikosti.

Výzkumníci také zjistili, ze zenské strevo bylo více náchylné k geneticky indukovaným nádorum. Oni spekulují, ze zeny musí být prizpusobivejsí, aby se vyrovnaly s reprodukcí, ale to muze zpusobit, ze jsou náchylnejsí k nádorum.

Pohlaví streva se zdá být aktivne udrzováno, coz znamená, ze je také reverzibilní. Rekl Dr. Hudry Zdravotní novinky dnes:

"Modulace aktivity techto genu specificky v kmenových bunkách (bez ovlivnení celkového pohlavního organismu nebo hormonálního pohlaví) muze vést ke zmene sexuální identity: zenské kmenové bunky se chovají jako muzi nebo muzské kmenové bunky, které se chovají jako samice."

Tím, ze manipulují s genem zodpovednými za tuto sexuální identitu, vedci verí, ze mohou zmenit zpusob, jakým se orgány chovají bez ovlivnení jejich vývoje nebo cirkulujících hormonu.

Tento nove objevený mechanismus muze znamenat, ze kazdá bunka v mouche má sexuální identitu, uvedl vedoucí autor Dr. Irene Miguel-Aliaga.

Dr. Des Walsh, také z MRC, poznamenává, ze studie prohlubuje nase chápání základních faktoru, které odlisují fyziologii muzu a zen.

Zmena vnímání muzského a zenského pohlaví

MNT zeptala se dr. Hudry, jestli je-li clovek samice, napríklad celé orgány této osoby budou zeny, nebo by mohly existovat nejaké muzské orgány nebo orgány s muzskými rysy?

Odpovedel, ze výsledky zduraznují, ze problém pohlaví je definován v binárních termínech, jinými slovy, zjednodusený pro muze a zeny.

Dále vysvetlil, ze sex muze být definován na ruzných úrovních: chromozomální sex, bunecný sex, tkánový sex a sexuální organismus. Stejne jako lidé mohou mít ruzné úrovne muzských a zenských hormonu, coz vytvárí urcitý druh muzského a zenského kontinua, a tak i celulární sex. V závislosti na genetické aktivite, vysvetlil, ze kmenové bunky mohou predstavovat muzskou nebo zenskou identitu.

Dodal: "Mosaicismus muze existovat na bunecné úrovni: XX jedinci by mohli mít nekteré bunky chovat jako bunky XY. Takze ano, zeny mohou mít orgány predstavující muzské rysy kvuli sexuální bunecné mozaiky."

Rekl Dr. Hudry MNT:

"Tato studie ukazuje, ze existuje sirsí spektrum nez jen dve pohlaví.Muzete být chromozomálne, hormonálne nebo fenotypicky zenská, ale stále máte nejaké specifické dospelé kmenové bunky (zde kmenové bunky streva) pusobící jako samec. ze nekdo je "skutecne" muz nebo zena. Nekterí lidé jsou jednoduse mozaikou muzských a zenských bunek uvnitr fenotypicky "muzského" nebo "zenského" tela. "

Pokud jde o dusledky pro zlepsení mozností lécby v budoucnu, MNT zeptal se dr. Hudryho, jak tyto informace, pokud jsou potvrzeny u lidí, by mohly ovlivnit intervence, jako jsou transfuze a dárcovství orgánu.

Vysvetlil, ze sex je treba analyzovat na vsech úrovních, od chromozomu, bunek a orgánu az po celé organismy, címz se bunecný sex kmenových bunek muze stát významným faktorem v terapii kmenovými bunkami a v regeneracní medicíne.

Interakce mezi pohlavím dárcovských bunek, pohlaví hostitele a transplantací typu kmenových bunek muze ovlivnit úspech transplantace kmenových bunek. Vezmeme-li v úvahu vsechny kombinace interakcí mezi dárcem a príjemcem, muze to zlepsit klinickou úcinnost.

Vedci vyzývají k dalsímu studiu, aby zjistili, jak se tento nález prenásí na lidi, protoze by to mohlo mít dusledky pro vývoj rakoviny a jak muzi a zeny reagují na lécbu.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes ze ruzné bunky imunitního systému jsou zodpovedné za bolest u mysích samcu a samic.

Reforma zdravotnictví - jednotlivé státy mají vetsí flexibilitu a svobodu, USA

Reforma zdravotnictví - jednotlivé státy mají vetsí flexibilitu a svobodu, USA

Státy USA mají vetsí svobodu a flexibilitu pri provádení zdravotní reformy, jak je stanoveno v zákone o cenove dostupné péci, jehoz cílem je zajistit, aby vsichni obcané USA meli prístup k cenove dostupnému a kvalitnímu zdravotnímu pojistení podle bulletinu vydané oddelením HHS zdraví a lidských sluzeb).

(Health)

Vse, co potrebujete vedet o cocce

Vse, co potrebujete vedet o cocce

Obsah Výhody pro výzivu Typy Rizika týkající se stravy Cocka je vysoce bílkovinný, vysoce vláknitý clen rodiny zeleniny. Stejne jako mini verze fazole, cocka roste v luscích a prichází v cervené, hnedé, cerné a zelené odrudy. Jsou relativne rychlé a snadno se pripravují ve srovnání se susenými fazolemi a jejich nízké náklady z nich ciní prístupnou formu vysoce kvalitních bílkovin pro mnoho lidí po celém svete.

(Health)