cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.MRI prohledá lépe u pacientu s podezrením na srdecní onemocnení

V posledních letech postupne menili zobrazovací techniky, jako je nejbezneji pouzívaná pocítacová tomografie s emisemi pro jednotlivé fotony (SPECT), testy na cvicení pro diagnostiku srdecních onemocnení. Nyní petiletá studie s více nez 750 pacienty se srdecními chorobami vedená univerzitou v Leedsu ve Velké Británii naznacuje, ze modernejsí metoda skenování zalozená na magnetické rezonanci (MRI) je lepsí pro diagnostiku koronárních onemocnení srdce nez SPECT a mela by být sirsí prijat.
Nálezy by mohly zmenit zpusob testování pacientu s podezrením na srdecní onemocnení, protoze prístup MRI nazvaný multiparametrická kardiovaskulární magnetická rezonance (CMR) nezahrnuje invazivní postupy nebo ionizující zárení.
V príspevku publikovaném on - line dne 23 Lancet, hlavní vedoucí Dr. John Greenwood, senior lektor a konzultant kardiolog v Leedsu a jeho kolegové, dospeli k záveru, ze CMR je lepsí nez SPECT, který se lisí presností a vystavuje pacienty ionizujícímu zárení. Vyvozují záver, ze CMR by mela být soucástí vsech pokynu pro klinické rízení zalozených na dukazech pro diagnostiku koronárních onemocnení srdce (CHD).
CHD je hlavní prícinou úmrtí a zdravotního postizení. Ve Spojeném království zije asi 6,6 milionu lidí, coz stojí 9 miliard rocne v Národní zdravotnické sluzbe (NHS).
Onemocnení se vyvine, kdyz tukové látky v krevním recisti se budují v zivotne dulezitých tepnách slouzících srdci. Tyto cévy se zúzí a zablokují, coz zpusobuje tezkou bolest na hrudi, stav známý jako angina, která se muze pri lécbe zhorsit a vést k infarktu.
Pacienti s bolestem na hrudníku, u kterých je podezrení, ze mají anginu pectoris, jsou obvykle posíláni do nemocnice pro testy, které potvrzují prítomnost CHD. Jakmile je CHD potvrzeno, moznosti lécby zahrnují "úsek a stent", postup, pri kterém balón otevre zúzení tepny a podepre jej; léková terapie; nebo bypass srdce.
V soucasné dobe existují dva typy testu, které potvrzují, zda pacienti mají anginu pectoris: angiogram a SPECT. V angiogramu specialisté pouzívá katétr rízený rentgenem, který injektuje barvivo prímo pres krevní cévy a do srdce. Barvivo vykazuje vsechny zúzené oblasti nebo blokování arterií na rentgenovém paprsku.
SPECT je typ jaderného zobrazovacího testu, kde je radioaktivní znacka, která emituje gama paprsky injekcne do krevního obehu. Skener sleduje gama paprsky a prenásí stopy do pocítace, který je prekládá do dvourozmerných prurezu a poté je sestaví do trojrozmerných obrazu. Z techto obrázku muzete videt, jak krev proudí nebo je bráneno v nádobách kolem a v srdci.
V CMR pacient podstoupí vysetrení MRI, které se zameruje na oblast kolem srdce. Test trvá déle nez SPECT, ale na rozdíl od SPECT to nezahrnuje ionizující zárení. CMR je povazována za velmi bezpecnou a je stále více dostupná. Není vsak vhodná pro pacienty s klaustrofobií nebo implantáty jako jsou kardiostimulátory.
Pro jejich studium Greenwood a kolegové srovnávali diagnostickou presnost prístupu CMR s SPECT, a to pomocí rentgenové koronární angiografie jako referencního standardu u skupiny 752 pacientu s podezrením na koronární onemocnení srdce.
Vsichni pacienti meli podezrení na anginu pectoris a alespon jeden kardiovaskulární rizikový faktor a podstoupili vsechny tri postupy.
Výzkumníci vypocítali ctyri opatrení pro kazdý z techto dvou testu: citlivost, specificita, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV).
Zjistení ukazují, ze:

  • Podle výsledku rentgenové angiografie 39% pacientu melo významné CHD.

  • Citlivost CMR byla 86,5% (95% CI 81, 8 az 90 ° 1), specificita 83, 4% (79,5 az 86,7), pozitivní prediktivní hodnota 77, 2%, (72, 1 az 81, 6) a negativní prediktivní hodnota 90,5% (87 · 1 az 93 · 0).

  • Citlivost SPECT byla 66,5% (95% CI 60, 4 az 72 1), specificita 82, 6% (78,56 az 86,1), pozitivní prediktivní hodnota 71, 4% (65, 3 az 76, 9) ) a negativní prediktivní hodnota 79 ± 1% (74 · 8 az 82 · 8).

  • Citlivost a negativní prediktivní hodnota CMR a SPECT se významne lisily (str
Autori dospeli k záveru, ze jejich studie, nazývaná CE-MARC, je "nejvetsím potenciálním hodnocením CMR v reálném svete a stanovila vysokou diagnostickou presnost CMR u onemocnení srdce a CMR nad SPECT".
Doporucují, aby CMR "byla prijata mnohem sirsí nez v soucasnosti pro vysetrování koronárních onemocnení srdce".
V samostatné tiskové zpráve uvádí univerzita v Leedsu, ze je to "poprvé, kdy byla MRI srovnávána s testy" zlatého standardu "pro CHD v tak velké skupine pacientu.
Greenwood ríká:
"Ukázali jsme presvedcive, ze z dostupných mozností lékaru v diagnostice koronárních onemocnení srdce je MRI lepsí nez bezneji pouzívaný SPECT zobrazovací test. Krome toho, ze je presnejsí, má tu výhodu, ze nepouzívá zádné ionizující zárení, setrící pacientu a zdravotnických pracovníku pred zbytecnou expozicí. "
Vysvetluje, ze CMR muze být rozsírenejsí, nejen ve Velké Británii.
"Skenování bylo provedeno na standardním skeneru Tesla 1.5 - presne ten typ MRI skeneru, který byste dnes nasli ve vetsine nemocnic," dodává.
Profesor Peter Weissberg je lékarský reditel spolecnosti British Heart Foundation, jehoz 1,3 milionu grantu pomohl zaplatit za studium. Rekl tisku, ze:
"U pacientu trpících bolestem na hrudníku je rada testu, které lze pouzít k rozhodnutí, zda jsou jejich príznaky zpusobeny koronární chorobou srdecní nebo ne.Tento výzkum ukazuje, ze úplné vysetrení pomocí MRI je lepsí nez nejcasteji pouzívaná alternativa - skenování SPECT pomocí radioaktivního znacení. "
"MRI má dalsí výhodu, ze nezahrnuje zárení. V soucasné dobe ne vsechny nemocnice disponují odbornými znalostmi pro takové vysetrení, ale tato zjistení poskytují jasné dukazy, ze MRI by mela být v budoucnosti rozsírena," dodal.
Ale v doprovodném komentári v Lancet, Robert Bonow z Centra pro kardiovaskulární inovace na Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu, USA, naznacuje, ze budoucí role CMR není tak jasná. Její "vylepsená diagnostická presnost" musí být "vyvázena v závislosti na dostupnosti a efektivite nákladu", píse a vysvetluje, ze je také treba ukázat více "dukazu o meritelných zlepseních výsledku pacienta".
"Diagnóza onemocnení koronární arterie sama o sobe nestací k urcení potreby revaskularizace," poznamenává Bonowová, vysvetluje, ze pokud mají pridat hodnotu, pokroky v zobrazovacích technikách "musí být spojeny se zvýseným blahobytem pacienta nebo snízením nepotrebných následných testování a postupy ".
Napsal Catharine Paddock PhD

Nevolnost behem tehotenství (ranní nemoc)

Nevolnost behem tehotenství (ranní nemoc)

Je bezné, ze tehotná zena behem prvních nekolika mesícu tehotenství prozívá nevolnost a zvracení. Je tezké predpovedet, jestli se to stane. Nekteré zeny nemají pocit nevolnosti behem prvního tehotenství, ale pocitují pooperacní následky tehotenství. "Nevolnost a zvracení jsou nejcastejsí príznaky v prvním trimestru tehotenství, které postihují 70-85% zen" (British Medical Journal, 2004; 328: 503 28. února, dva: 10.

(Health)

Mohly by být bakterie alternativy k antibiotikum?

Mohly by být bakterie alternativy k antibiotikum?

Bez opylovacu, jako jsou vcely, bychom nemeli zádné plodiny. Nyní se zdá, ze tento pokorný hmyz muze nabízet dalsí cennou sluzbu - jako alternativní nástroje proti infekci ve svete, který bezí z antibiotik k boji proti vznikajícím patogenum odolným vuci drogám. Nedávná studie zjistila, ze bakterie mlécného kvasení, které se nacházejí v medových zaludcích vcel, mají antimikrobiální vlastnosti.

(Health)