cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chripka ptací chripka v Hongkongu

Virem ptací chripky byl identifikován na trhu s drubezím masem v Hongkongu, coz vedlo k tomu, ze vládní úredníci objednali porázku 17 000 kurat. Bylo to tri roky od posledního masového utracení.
York Chow, sekretárka pro potraviny a zdraví v Hongkongu, uvedla ve svém prohlásení, ze vyrazení bylo preventivním opatrením kvuli vysoce patogenní povaze viru ptací chripky H5N1. Výstrazná úroven byla zvýsena z "Upozornení" na "Seriózní"
Verejnosti se pripomíná, aby zustaly ostrazité proti infekci ptací chripky a snazily se dodrzovat následující bezpecnostní opatrení:

  • Vyhnete se prímému kontaktu s drubezí a ptáky nebo jejich trupy; v prípade kontaktu dukladne umyjte ruce mýdlem a vodou;
  • Pred konzumací pecte drubez a vejce dukladne;
  • Umyjte si ruce casto;
  • Zakryjte nos a ústa pri kýchání nebo kaslání, podrzte výpln s tkáne a vlozte ji do krytého odpadkového kose;
  • Vyhnete se preplneným místum a kontaktu s nemocnými s horeckou;
  • Pouzívejte masku, pokud máte príznaky dýchání nebo potrebujete pecovat o pacienty s horeckou;
  • Kdyz máte behem cesty nebo pri návratu do Hongkongu horecku a onemocnení podobné chripce, okamzite vyhledejte lékare a odhalte svou historii cestování.
Hongkongské centrum pro ochranu zdraví (CHP) vyzvalo verejnost, aby okamzite vyhledala lékarskou pomoc, pokud se objeví príznaky vysoké horecky nebo jakéhokoli onemocnení podobného chripce. Verejné a soukromé nemocnice byly upozorneny na to, aby predaly jakékoliv podezrelé prípady k CHP. Krome toho CHP napsala vsem lékarum z Hongkongu, aby je informovali o nejnovejsím vývoji a uvedli je do pohotovosti. Instituce, starsí domovy a skoly byly pozádány o to, aby byly ostrazité na jakékoli podezrelé nemoci.

Zatím neexistují zádné prípady onemocnení cloveka a doufáme, ze byl chycen dostatecne brzy, aby nebyl problém. Pamet zustává cerstvá z minulých zkuseností Hongkongu s chripkou H5N1 a krizí SARS v roce 2003, která zabil 299 lidí.

Pan Yuen uvedl, ze toto území patrí mezi nejprísnejsí inspekcní normy na svých trzích s drubezími výrobky. Vsechny zivé ptáky, které nejsou prodávány na trzích, musí být porazeny. Virus H5N1 se snadno sírí mezi ptáky a stane se aktivnejsí behem chladnejsích období roku, rekl K.Y. Yuen, predseda oddelení mikrobiologie na univerzite v Hongkongu.
Mezi 10 a 20 mrtvých volne zijících ptáku se kazdorocne nachází v Hongkongu a obsahuje virus H5N1. Obvykle migrují pres území, rekl pan Yuen:

"Musíme být velice opatrní ... ale není
potreba panice. "

V roce 2008 byla po navrácení z Cíny do nemocnice H5N1 hospitalizována 59letá zena. Údaje Svetové zdravotnické organizace ukazují 573 infekcí a 336 úmrtí na tento chripkový kmen od roku 2003.
Napsal Rupert Shepherd

Odstranení jediného genu vyvolává mutace v genomu

Odstranení jediného genu vyvolává mutace v genomu

Jenga, hra s drevenými bloky naskládanými na sebe, vyzaduje, aby hráci odstranili jednotlivé cásti z celé struktury, coz nekdy vede k nerovnováze. Podobne vedci zjistili, ze vymazání jediného genu v kvasinkových bunkách muze vyvolat tlak na genom, aby vyrovnal nerovnováhu, coz vede k mutaci jiného genu.

(Health)

Príjemci transplantovaných transplantovaných jater na transplantaci mohou zustat mimo lécbu imunosupresivy

Príjemci transplantovaných transplantovaných jater na transplantaci mohou zustat mimo lécbu imunosupresivy

Studie z 18. ledna vydání JAMA odhaluje, ze vetsina detí, které dostávaly transplantované jaterní stepy od rodice, bylo schopno po postupném vyrazení z terapie zustat po dobu alespon 1 roku s normální funkcí stepu po podání imunosupresivní terapie. Jedinci, kterí dostávají transplantaci pevných orgánu, obvykle trpí celozivotní imunosupresí s nekolika souvisejícími toxickými úcinky, vcetne oportunní infekce, malignity a dysfunkce ledvin.

(Health)