cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Arteriální zánet zpusobuje zvýsené srdecní problémy u pacientu s HIV

Studie publikovaná ve zvlástním vydání JAMA pro mezinárodní konferenci o AIDS odhalilo, ze vyssí riziko kardiovaskulárních onemocnení u pacientu infikovaných HIV se zdá být spojeno s vyssím zánetem v tepnách.
Výzkumníci z Massachusetts General Hospital (MGH) zjistili, ze míra zánetu v aortách HIV-pozitivních lidí bez kardiovaskulárních onemocnení a bez zvýsených tradicních rizikových faktoru je podobná jako u pacientu se zavedeným kardiovaskulárním onemocnením.
Vedoucí vysetrovatel, Steven Grinspoon, MD, reditel programu MGH v oblasti nutricního metabolismu a clen neuroendokrinní jednotky, uvedl:

"Nekteré nedávné studie, vcetne tech, které jsme provedli, zjistili, ze pacienti infikovaní HIV mají dvojnásobné riziko srdecního záchvatu a cévní mozkové príhody jako neinfikovaní jedinci. Tato nová data naznacují prijatelný mechanismus, kterým se zvysuje arteriální zánet k aktivaci imunitního systému muze u techto pacientu zvýsit riziko kardiovaskulárních príhod. "

Vedci se domnívají, ze zánet muze být také jedním z rizikových faktoru pro kardiovaskulární príhody HIV pozitivních lidí, krome typických rizikových faktoru, vcetne akumulace brisního tuku, kourení, vysokého krevního tlaku a zvýsených hladin cholesterolu.
Drívejsí dukazy naznacují, ze spojení bylo zalozeno na merení zánetlivých markeru, jako je C-reaktivní protein v krevním recisti. Nicméne nová studie je prvním výzkumem, který poskytuje prímý dukaz zvýseného zánetu v arteriálních stenách pacientu s HIV.
Výzkumníci zhodnotili výsledky PET a CT vysetrení 81 úcastníku, které byly zarazeny do ruzných skupin. Jedna skupina se skládala z 27 osob infikovaných HIV bez známého kardiovaskulárního onemocnení, kterí byli vsichni podstoupeni antiretrovirovou terapií, dalsí skupina mela 27 neinfikovaných kontrol bez aterosklerózy odpovídající skupine HIV pro vek, pohlaví a tradicní kardiovaskulární rizikové faktory a tretí skupina sestávala z 27 neinfikovaných kontrol s aterosklerózou odpovídající skupine HIV podle pohlaví.
Vsechny PET skeny pouzívaly FDG, coz je radiofarmakum, které se hromadí v místech zánetlivé aktivity. Výzkumníci si vybrali perspektivní obrazová data pro obe kontrolní skupiny z databáze pacientu, která obsahovala data lidí, kterí byli vysetreni pro klinickou diagnózu onemocnení souvisejících s HIV.
Výsledky vysetrení FDG PET prokázaly vyssí zvýsené úrovne zánetu u HIV-pozitivních úcastníku aorty ve srovnání s výsledky pozorovanými u kontrolních úcastníku bez aterosklerózy. Pozorovali, ze hladiny byly podobné úcinkum u kontrolních úcastníku s kardiovaskulární chorobou.
Vedci poznamenali, ze zádný vliv tradicních rizikových faktoru nepomáhal k arteriálním zánetlivým hodnotám ve skupine s HIV a zádný typ antivirové lécby pacientu nedostal a ze pacienti, jejichz virové hladiny byly na nedetekovatelných úrovních, vykazovaly také zvýsené zánety. Pri merení cirkulacních zánetlivých markeru objevil tým, ze hladiny rozpustného CD163, marker aktivace monocytu, byly vyssí u hladin v HIV skupine, zatímco markery generalizovaného zánetu se nelisily. Grinspoon vysvetluje:

"Aktivované monocyty - soucást vrozeného imunitního systému - mohou být pritahovány k poskození plaku v tepnách, kde se stávají aktivovanými makrofágy, které uvolnují látky, které v prubehu casu prispívají k prasknutí plaku a srdecnímu záchvatu. Aktivované makrofágy mohou také uvolnovat chemické signály, více monocytu a vytvorení zacarovaného cyklu. Predtím jsme ukázali, ze zvýsené hladiny CD163 byly spojeny s nekalcifikovaným plakem, který je náchylnejsí k prasknutí.
Nase nové zjistení, ze hladiny CD163, ale nikoliv jiné zánetlivé markery, souvisejí se zánetem signalizovaným pozíváním FDG - dokonce u pacientu bez detekovatelného viru - naznacují, ze rozpustný CD163 muze být uzitecným markerem zánetu spojeného s rizikem u HIV pacientu. "

Grinspoon, který je profesorem medicíny na Harvardské lékarské fakulte, poukazuje na to, ze závery neznamenají, ze by zmena tradicních rizikových faktoru nebyla u HIV-pozitivních pacientu významná, nicméne zduraznuje, ze nové terapie by mely být také vzaty v úvahu a zamereny na netradicní rizikové faktory, jako je arteriální zánet. On pokracuje ríkat to i kdyz skenování FDG-PET by byl nevhodný pro hromadný screening pacientu; výzkumníci by nicméne meli vysetrovat na merení zánetlivých markeru, jako jsou hladiny CD163.
Tým v soucasné dobe zkoumá moznost, zda by lécba statiny mohla snízit arteriální zánet u pacientu infikovaných HIV, nebot vetsina pacientu má jen mírne zvýsené hladiny cholesterolu.
Grinspoon uzavírá:
"Nase data také naznacují, ze zamerování aktivace monocytu muze být jedinecnou strategií pro snízení arteriálního zánetu u techto pacientu, má dusledky pro patogenezi kardiovaskulárních onemocnení u jiných zánetlivých onemocnení a zduraznuje nový zpusob, jak se u techto pacientu podílet na riziku."

Napsal Grace Rattue

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Zeny se zdravotním problémem, jako je artritida a diabetes, mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze v zime budou mít nedostatecné mnozství vitaminu D, nez v léte, uvádí nový výzkum, který byl predstaven na výrocním zasedání Spolecné spolecnosti pro klinickou patologii (ASCP). Zdravotní odborníci jiz dlouho vedí, ze hladina vitaminu D u vsech lidí klesá v zime, zejména v severní cásti zeme.

(Health)

Sexuálne zamítnuté musky chtejí alkohol

Sexuálne zamítnuté musky chtejí alkohol

Vedci objevili zajímavou souvislost mezi vzory párení a budoucím chováním, zatímco studovali ovocné musky. Jejich clánek, publikovaný ve vede, ríká, ze vzhledem k volbe se zdá, ze muz bude pravdepodobneji volit jídlo napustené v alkoholu nez pravidelné jídlo, pokud ho zena nedávno odmítla.

(Health)