cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD drogy nezvysují riziko srdecních onemocnení u detí

Deti, které uzívají prípravek Adderall, Ritalin a jiné stimulátory centrálního nervového systému, nemají vyssí pravdepodobnost vzniku vázných srdecních chorob.
Toto zjistení, potvrzující výzkum od roku 2011, pocházelo ze studie na univerzite na Floride a bylo publikováno v British Medical Journal. Studie prispívá k klinické a politické diskusi o lécebných rizicích pro deti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), která probíhá jiz 10 let.
"Je to otázka, která pretrvává zhruba deset let," rekl Almut Winterstein, Ph.D., farmakoepidemiolog a profesor ve farmaceutických výsledcích a politice v Farmaceutické fakulte UF.
Stimulanty jsou jedním z nejcastejsích léku, které deti predepisují, rekl Winterstein.
Kazdorocne se podle výsledku Wintersteina odhaduje, ze mladí lidé mají v 30 000 prípadech riziko závazné srdecní události. Také zjistila, ze stimulující drogy nedávají deti na vyssí riziko.

Kardiální príhoda obvykle vyplývá ze základního stavu srdce. Zahrnuje náhlou srdecní smrt, mrtvici nebo srdecní záchvat.
Toto zjistení potvrzuje predchozí výzkum, který naznacuje, ze stimulacní léky centrální nervové soustavy (CNS) uzívané detmi a dospívajícími nezpusobují zádné závazné srdecní príhody.
Winterstein provedla první studii s velkým poctem obyvatel v roce 2007, která zkoumala riziko spojené s uzíváním stimulantu CNS u detí a dospívajících ve veku od 3 do 20 let. Ukázala 20% nárust lékarských návstev kvuli príznakum souvisejícím se srdcem. Výsledky ukázaly, ze nebyl zaznamenán nárust úmrtí nebo hospitalizace pro tezké srdecní problémy.
Údaje o více nez 55 000 detech s ADHD, které byly léceny v letech 1994 az 2004, byly v této studii pozorovány. Winterstein vsak vysvetlil, ze populace nebyla dostatecne velká, aby rozhodla, zda jsou tyto léky prílis riskantní.
Poslední studie analyzovala vetsí populaci ze Spojených státu ve výsi 1,2 milionu detí zpusobilých pro programy Medicaid ve 28 státech. Následovala pomerne rozsáhlá studie od roku 2011 od Williama O. Coopera a M.D. New England Journal of Medicine která se zamerila na soukrome pojistené pacienty.
Winterstein vysvetlil:

"Doplnila jsme studie Dr. Cooperu, která vyuzívala pacienty s Medicaidem, kterí jsou typicky zranitelnejsí a mají vyssí riziko nezádoucích úcinku, coz nám umoznilo vysetrit pacienty se závaznými srdecními chorobami, které dostávaly stimulanty."

Výsledky setrení ukázaly, ze neexistují krátkodobé úcinky stimulantu CNS. Výsledky vsak neodpovídají na zádné otázky týkající se dlouhodobých úcinku.
Winterstein odhalil:

"Ani jedna ze studií nebyla schopna odpovedet na to, co se stane v dlouhodobém horizontu. Je to dulezitá otázka, kterou reknu, ale nebudeme schopni odpovedet na tuto otázku, dokud tato generace detí s ADHD, která zacala uzívat stimulanty v devadesátých letech, dosáhne dospelosti do 50., 60. a 70. let. "

Odborníci nyní chtejí urcit úcinek nepretrzitého uzívání stimulacních léku po dobu více nez 10 let. Výsledky dokonce malého zvýsení krevního tlaku a srdecní frekvence po nepretrzité mnozství casu jsou neprobádané, rekl Winterstein.
Kdyz lidé pred 10 lety zacali zpochybnovat pouzívání stimulantu u detí, byli lékari opatrní. Nyní se tato praxe zvýsila s vedomím, ze existuje malé riziko závazných úcinku.
Vsechny tyto obavy týkající se potenciálních kardiovaskulárních rizik mohou zpusobit, ze deti nebudou léceny ADHD, ríká Regina Bussing, MD, profesorka v oddelení detské a adolescentní psychiatrie UF College of Medicine.
Nejlepsí je, aby doporucené postupy pro hodnocení pokracovaly pro deti, rekl Bussing. Rodice by meli prestat uzívat léky a vzít díte k lékari, pokud se vyskytnou príznaky, jako je bolest na hrudi nebo dusnost. Tento výzkum by vsak mel zmírnit obavu lékare a rodice o kardiovaskulárních rizicích.
Winterstein dospel k záveru, ze rodice by meli i nadále navstevovat lékare, pokud se behem uzívání stimulantu CNS vyskytnou jakékoliv príznaky. Stále je znepokojena rostoucím poctem detí, které uzívají tento lék bez vedomí dlouhodobých rizik a výhod.
Napsal Sarah Glynn

Tykerb a Herceptin - jejich role v lécbe rakoviny prsu vyjasnila

Tykerb a Herceptin - jejich role v lécbe rakoviny prsu vyjasnila

Pacienti s karcinomem prsu s pozitivitou vuci HER2 byli léceni prípravkem Tykerb (lapatinib) jak v kombinaci s herceptinem (trastuzumabem), tak jako alternativní lécba jednorázovou lécbou pro predoperacní chemoterapii (neoadjuvantní). Dve nové studie o techto lécích, které byly publikovány v The Lancet Oncology a v The Lancet, prokázaly, ze lapatinib se zdá být méne prínosný nez trastuzumab jako lécba jedinou látkou, zatímco publikace The Lancet ukazuje, ze se zdá, ze kombinace obou léku být témer dvakrát tak úcinný jako jednorázová lécba, prestoze lapatinib zpusobuje více nezádoucích úcinku.

(Health)

Domácí zvírata mohou snizovat riziko onemocnení srdce

Domácí zvírata mohou snizovat riziko onemocnení srdce

Mít zvíre, zejména pes, muze snízit riziko srdecních onemocnení cloveka, tvrdí American Heart Association. Toto prohlásení bylo zverejneno v casopise Circulation poté, co odborníci prezkoumali minulý výzkum vlivu domácích zvírat. "Vlastnictví zvírat, zvláste vlastnictví psu, pravdepodobne souvisí se snízeným rizikem onemocnení srdce," uvedl Glenn N.

(Health)