cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD "zdvojnásobuje riziko predcasné smrti"

Stanovení diagnózy poruchy pozornosti s hyperaktivitou zvysuje riziko úmrtí a snizuje celkovou délku zivota. Lancet ukazuje. Zjistí, ze lidé s poruchou pozornosti s hyperaktivitou mají více nez dvojnásobné riziko predcasné smrti - a ze nejcastejsí prícinou jsou nehody.
Jiné poruchy, jako je uzívání látek, zvysují riziko úmrtí, ale samotná ADHD predstavuje nezávislé riziko.

Vedci, vedeni Sørenem Dalsgaardem z Aarhuské univerzity v Dánsku, zjistili, ze relativní riziko úmrtí bylo mnohem vyssí u zen nez u muzu s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Nezískala diagnózu, dokud dospelost nebyla spojena s vyssím rizikem.

Studie byla masivní kohortní studie s více nez 32 lety sledování témer 2 milionu lidí v dánských národních registrech.

Vedci identifikovali 32 061 osob, z nichz 26% tvorí zeny, kterí meli ADHD v rámci celostátní kohorty 1 922 248 osob.

Autori vypocítají, ze "úmrtnost vsech prícin" (úmrtí ze vsech prícin) byla:

  • 5,85 na kazdých 10 000 osob-let u lidí s ADHD
  • 2,21 na 10 000 u lidí bez poruchy (kontroly).

Tento rozdíl odpovídá dvojnásobnému zvýsení pomeru úmrtnosti (MRR) u lidí s ADHD.

U osob s diagnózou ve veku 18 let nebo starsí byla zvýsená pravdepodobnost úmrtí predcasne více nez ctyrnásobná ve srovnání s osobami bez ADHD ve stejném veku. Deti, které byly diagnostikovány pred dosazením veku 6 let, mely ve srovnání se zdravými protejsky dvojnásobné riziko úmrtí.

U osob, u kterých byla diagnostikována ADHD v dospelosti, byla MRR 4,25, ve srovnání s 1,58 u osob diagnostikovaných v detství.

Autori tvrdí, ze toto "naznacuje, ze ADHD pretrvávající do dospelosti casto predstavuje závaznejsí formu poruchy."

Zeny s ADHD mely vyssí úmrtnost (3,01) nez muzi s poruchou (1,93). Autori uzavírají:

"Interakce s vekem v diagnóze, sexu a komorbidních podmínkách zduraznují význam vcasné identifikace ADHD, zvláste u dívek a zen, a lécbu komorbidních opozicních defiantních poruch, poruch chování a poruchy uzívání návykových látek."

Autori tvrdí, ze jejich studie zduraznuje dulezitost vcasné diagnostiky a lécby ADHD, zejména u zen.

Upozornují vsak na to, ze riziko predcasného úmrtí, srovnávané s rizikem pro zdravé lidi, se nevede k velkému poctu lidí, kterí mají ADHD casne umírající - dvojnásobné relativní riziko predcasné smrti se prenásí na malé absolutní riziko predcasné smrti .

Profesor psychiatrického komentáre o studiích ve stejném císle Lancet echo tento bod. Dr. Stephen Faraone, reditel výzkumu detské a dospívající psychiatrie na SUNY Upstate Medical University v New Yorku, ríká, ze i kdyz se o predcasné smrti mluví rodice a pacienti, "mohou hledat útechu s vedomím, ze absolutní riziko predcasné smrti je nízká a ze tato a jiná rizika mohou být výrazne snízena s dukazem zalozeným na lécbe poruchy. "

Dr. Faraone pokracuje:

"Prílis dlouhá doba trvá na tom, ze platnost ADHD jako zdravotní neporádek byla zpochybnena. Politictí cinitelé by meli dbát na tato data a pridelit spravedlivý podíl zdroju zdravotní péce a výzkumu osobám s ADHD.

Pro klinické lékare by se vcasná identifikace a lécba mela stát pravidlem spíse nez výjimkou. "

Výzkumná kohorta zalozená na populaci zahrnovala vsechny deti narozené v Dánsku v letech 1981 az 2011 s témer úplnými následnými údaji po dobu az 32 let.

Zvýsená míra úmrtí s ADHD byla hlavne zpusobena úmrtí z neprirozených prícin, pricemz nehody byly nejcastejsí prícinou smrti.

"ADHD je bezná porucha neurodevelopmentu, o které je známo, ze zpusobuje poskození behem celé její zivotnosti," ríká autori. "Nicméne tato studie je první, která poznamenává, ze samotná porucha je také spojena se zvýsenou úmrtností a je nejvyssí u osob diagnostikovaných v dospelosti."

Výzkumníci zjistili, ze osoby s ADHD, ale bez komorbidit opozicní defiantní poruchy, poruchy chování nebo poruchy uzívání návykových látek, zvýsily úmrtnost, ale ze pokud by tyto poruchy byly také prítomné, bylo jeste vyssí riziko úmrtí - "zpusob odezvy na dávku".

Komentár Dr. Faraone se ptá, co by mohlo být prícinná souvislost mezi ADHD a ranou smrtí, citovat jednu cestu, která "sleduje známá rizika ADHD pro opozicní vzdorné poruchy nebo poruchu chování".

Tato cesta spojuje ADHD s rizikem úmrtí následujícím zpusobem. Existuje zvýsené riziko:

  • Antisociální poruchy - které zvysují riziko násilí a zlocinu
  • Pouzití látky - vedoucí k nehodám a bojum
  • Nepozornost a impulsivita - zvysující se nehoda a spatné zdravotní zvyky
  • Rizikové chování - vedoucí ke zdravotním rizikum a nehodám.

Ale Dr. Faraone poznamenává, ze samotná ADHD, aniz by vedla k dalsím poruchám, zjistila, ze zvysuje riziko úmrtí nezávisle a vybírá následující rysy poruchy, které mohou prímo zvysovat riziko nehod:

  • Nepozornost a impulzivita - které ovlivnují rízení, kdyz jsou léceny léky, je lepsí "výkon v hnacím simulátoru"
  • Rizikové chování spojené s "spatnou kontrolou a zvýseným dojmem."

V komentári je také uvedeno vyssí riziko spojené s diagnózou, která se objevuje pozdeji v zivote - "neidentifikování a lécba ADHD vcas muze zhorsit prubeh poruchy a zvýsit riziko vstupu do jedné z cest k predcasné smrti "uvedené výse, ríká doktor Faraone.

To nabízí alternativu k vysvetlení autoru studie, ze pretrvávající ADHD predstavuje závaznejsí formu poruchy.

Americká pediatrická akademie vydala v cervnu pokyny týkající se péce o deti s ADHD, aby zabránila zneuzívání návykových látek.

Minulý mesíc studie zjistila, ze témer 1 z 5 dospelých s epilepsií muze mít príznaky ADHD.

Beh maratonu - riziko smrti nízké, vyssí mezi muzi

Beh maratonu - riziko smrti nízké, vyssí mezi muzi

V posledních letech se znacne rozrostla oblíbenost maratónu a prestoze riziko smrti behem maratonu nebo brzy po nem je extrémne nízké - asi 0,75 na 100 000 - muzi jsou dvakrát vetsí pravdepodobnost, ze zemrou nez zeny, ríkají výzkumníci na John Hopkins University School lékarství. Krome toho pocet jedincu k vycerpání 26.

(Health)

Klinefelteruv syndrom: Co potrebujete vedet

Klinefelteruv syndrom: Co potrebujete vedet

Obsah Príciny Symptomy Diagnostika Lécba Výzva Klinefelteruv syndrom je genetická porucha, která ovlivnuje vývoj varlat a v dusledku toho produkci testosteronu. To je také známé jako XXY syndrom a byl dríve nekdy nazvaný XXY trizomie. Nejcastejsím príznakem syndromu Klinefelter (KS) u dospelých muzu je neplodnost.

(Health)