cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD "zdvojnásobuje riziko predcasné smrti"

Stanovení diagnózy poruchy pozornosti s hyperaktivitou zvysuje riziko úmrtí a snizuje celkovou délku zivota. Lancet ukazuje. Zjistí, ze lidé s poruchou pozornosti s hyperaktivitou mají více nez dvojnásobné riziko predcasné smrti - a ze nejcastejsí prícinou jsou nehody.
Jiné poruchy, jako je uzívání látek, zvysují riziko úmrtí, ale samotná ADHD predstavuje nezávislé riziko.

Vedci, vedeni Sørenem Dalsgaardem z Aarhuské univerzity v Dánsku, zjistili, ze relativní riziko úmrtí bylo mnohem vyssí u zen nez u muzu s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Nezískala diagnózu, dokud dospelost nebyla spojena s vyssím rizikem.

Studie byla masivní kohortní studie s více nez 32 lety sledování témer 2 milionu lidí v dánských národních registrech.

Vedci identifikovali 32 061 osob, z nichz 26% tvorí zeny, kterí meli ADHD v rámci celostátní kohorty 1 922 248 osob.

Autori vypocítají, ze "úmrtnost vsech prícin" (úmrtí ze vsech prícin) byla:

  • 5,85 na kazdých 10 000 osob-let u lidí s ADHD
  • 2,21 na 10 000 u lidí bez poruchy (kontroly).

Tento rozdíl odpovídá dvojnásobnému zvýsení pomeru úmrtnosti (MRR) u lidí s ADHD.

U osob s diagnózou ve veku 18 let nebo starsí byla zvýsená pravdepodobnost úmrtí predcasne více nez ctyrnásobná ve srovnání s osobami bez ADHD ve stejném veku. Deti, které byly diagnostikovány pred dosazením veku 6 let, mely ve srovnání se zdravými protejsky dvojnásobné riziko úmrtí.

U osob, u kterých byla diagnostikována ADHD v dospelosti, byla MRR 4,25, ve srovnání s 1,58 u osob diagnostikovaných v detství.

Autori tvrdí, ze toto "naznacuje, ze ADHD pretrvávající do dospelosti casto predstavuje závaznejsí formu poruchy."

Zeny s ADHD mely vyssí úmrtnost (3,01) nez muzi s poruchou (1,93). Autori uzavírají:

"Interakce s vekem v diagnóze, sexu a komorbidních podmínkách zduraznují význam vcasné identifikace ADHD, zvláste u dívek a zen, a lécbu komorbidních opozicních defiantních poruch, poruch chování a poruchy uzívání návykových látek."

Autori tvrdí, ze jejich studie zduraznuje dulezitost vcasné diagnostiky a lécby ADHD, zejména u zen.

Upozornují vsak na to, ze riziko predcasného úmrtí, srovnávané s rizikem pro zdravé lidi, se nevede k velkému poctu lidí, kterí mají ADHD casne umírající - dvojnásobné relativní riziko predcasné smrti se prenásí na malé absolutní riziko predcasné smrti .

Profesor psychiatrického komentáre o studiích ve stejném císle Lancet echo tento bod. Dr. Stephen Faraone, reditel výzkumu detské a dospívající psychiatrie na SUNY Upstate Medical University v New Yorku, ríká, ze i kdyz se o predcasné smrti mluví rodice a pacienti, "mohou hledat útechu s vedomím, ze absolutní riziko predcasné smrti je nízká a ze tato a jiná rizika mohou být výrazne snízena s dukazem zalozeným na lécbe poruchy. "

Dr. Faraone pokracuje:

"Prílis dlouhá doba trvá na tom, ze platnost ADHD jako zdravotní neporádek byla zpochybnena. Politictí cinitelé by meli dbát na tato data a pridelit spravedlivý podíl zdroju zdravotní péce a výzkumu osobám s ADHD.

Pro klinické lékare by se vcasná identifikace a lécba mela stát pravidlem spíse nez výjimkou. "

Výzkumná kohorta zalozená na populaci zahrnovala vsechny deti narozené v Dánsku v letech 1981 az 2011 s témer úplnými následnými údaji po dobu az 32 let.

Zvýsená míra úmrtí s ADHD byla hlavne zpusobena úmrtí z neprirozených prícin, pricemz nehody byly nejcastejsí prícinou smrti.

"ADHD je bezná porucha neurodevelopmentu, o které je známo, ze zpusobuje poskození behem celé její zivotnosti," ríká autori. "Nicméne tato studie je první, která poznamenává, ze samotná porucha je také spojena se zvýsenou úmrtností a je nejvyssí u osob diagnostikovaných v dospelosti."

Výzkumníci zjistili, ze osoby s ADHD, ale bez komorbidit opozicní defiantní poruchy, poruchy chování nebo poruchy uzívání návykových látek, zvýsily úmrtnost, ale ze pokud by tyto poruchy byly také prítomné, bylo jeste vyssí riziko úmrtí - "zpusob odezvy na dávku".

Komentár Dr. Faraone se ptá, co by mohlo být prícinná souvislost mezi ADHD a ranou smrtí, citovat jednu cestu, která "sleduje známá rizika ADHD pro opozicní vzdorné poruchy nebo poruchu chování".

Tato cesta spojuje ADHD s rizikem úmrtí následujícím zpusobem. Existuje zvýsené riziko:

  • Antisociální poruchy - které zvysují riziko násilí a zlocinu
  • Pouzití látky - vedoucí k nehodám a bojum
  • Nepozornost a impulsivita - zvysující se nehoda a spatné zdravotní zvyky
  • Rizikové chování - vedoucí ke zdravotním rizikum a nehodám.

Ale Dr. Faraone poznamenává, ze samotná ADHD, aniz by vedla k dalsím poruchám, zjistila, ze zvysuje riziko úmrtí nezávisle a vybírá následující rysy poruchy, které mohou prímo zvysovat riziko nehod:

  • Nepozornost a impulzivita - které ovlivnují rízení, kdyz jsou léceny léky, je lepsí "výkon v hnacím simulátoru"
  • Rizikové chování spojené s "spatnou kontrolou a zvýseným dojmem."

V komentári je také uvedeno vyssí riziko spojené s diagnózou, která se objevuje pozdeji v zivote - "neidentifikování a lécba ADHD vcas muze zhorsit prubeh poruchy a zvýsit riziko vstupu do jedné z cest k predcasné smrti "uvedené výse, ríká doktor Faraone.

To nabízí alternativu k vysvetlení autoru studie, ze pretrvávající ADHD predstavuje závaznejsí formu poruchy.

Americká pediatrická akademie vydala v cervnu pokyny týkající se péce o deti s ADHD, aby zabránila zneuzívání návykových látek.

Minulý mesíc studie zjistila, ze témer 1 z 5 dospelých s epilepsií muze mít príznaky ADHD.

Jedno vejce denne by mohlo snízit závratný rust

Jedno vejce denne by mohlo snízit závratný rust

Krmení jednoho vejce denne detum ve veku 6 az 9 mesícu po dobu 6 mesícu by mohlo témer snízit na polovinu výskyt zakoreneného rustu, tvrdí nová studie. Krmení detí jedním vejcem kazdý den by mohlo pomoci snízit závratný rust, ríkají vedci. Stunted rust je definován jako narusený rust a vývoj zpusobený spatnou výzivou v raném zivote, obzvláste v prvních 1000 dnech.

(Health)

Chirurgie lépe nez pozorné cekání na mladsí pacienty s rakovinou prostaty

Chirurgie lépe nez pozorné cekání na mladsí pacienty s rakovinou prostaty

Nová studie v New England Journal of Medicine zjistila, ze úmrtnost je nizsí u mladsích muzu, kterí mají operaci pro rakovinu prostaty, ve srovnání s temi, kterí následují ostrazitým vyckáváním. Rakovina prostaty je castá u starsích muzu a je vzácná u muzu mladsích 40 let. U vetsiny forem rakoviny je preferována lécba co nejdríve, ale rakovina prostaty je méne prímá.

(Health)