cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.AAP vyzývá k vylepsení bezpecnostních opatrení pro resení fotbalu mládeze

Témer 250 000 detí a mladistvých v USA bylo osetreno v tísnových oddeleních pro sportovní zranení, která zahrnovala otresy nebo traumatické poranení mozku v roce 2009. Nyní Americká akademie pediatrie vydala nové pokyny pro zlepsení bezpecnosti pro mládez, která hraje jednu z nejvíce populární sporty: fotbal.
AAP doporucuje prístup "nulové tolerance" k boji proti fotbalu mládeze.

Nové politické prohlásení, které bylo nedávno predstaveno na Národní konferenci a výstave americké akademie pediatrie (AAP) ve Washingtonu, DC, je publikováno v casopise Pediatrie.

Témer 30 milionu detí a dospívajících se v USA úcastní sportu, pricemz fotbal je jedním z nejoblíbenejsích; okolo 28% detí ve veku 5-14 let hraje hru a ve Spojených státech je více nez 1,1 milionu fotbalistu ve strední skole.

Stále vsak existují obavy z úrazu mladých fotbalistu a jejich vlivu na dlouhodobé zdraví. Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie, která identifikovala vzácná onemocnení mozku nazývanou chronická traumatická encefalopatie (CTE) u zemrelých hrácu NFL, ke kterým muze dojít, kdyz clovek po urcitou dobu trpí opakovanými údery do hlavy.

Zatímco nejcasteji poranenými cástmi tela mezi fotbalovými hráci jsou koleno, kotník, ruka a záda, nejzávaznejsí zranení zahrnuje ty na hlave a krku. AAP tvrdí, ze zranení hlavy a krku ve fotbale se nejcasteji vyskytují díky nezákonným technikám, jako je rezání kopí, ve kterém hrác zahajuje celé telo "proti kopí" proti oponentovi.

Vzhledem k rostoucím dukazum o dlouhodobých rizicích, které mohou predstavovat pro hráce fotbalu úrazy hlavy a krku, lékari vyzvali k rade zmen sportu, vcetne snízení poctu kontaktních postupu behem hry a odlození bojovat, dokud mládez nedosáhne urcitého veku.

Prístup nulové tolerance k nezákonnému resení

K dosazení svých doporucení vedl spoluautorem Dr. Greg Landry, clen Rady AAP pro sportovní medicínu a fitness a kolegové revizi studií vysetrujících fotbalová zranení - zvláste na hlave a krku.

Autori zejména zkoumali souvislost mezi potírání a úrazy spojenými s fotbalem, stejne jako mozné výsledky, které by mohly mít hráci pro odklad nebo úplné odstranení.

Na základe hodnocení AAP doporucují, aby vsichni predstavitelé a trenéri amerického fotbalu prosadili príslusná pravidla pro resení a prijetí prístupu "nulové tolerance" pro neoprávnené útoky, jako je rezání kopí.

"Nejprve existuje kultura tolerance hlavy, nelegální hity," poznamenávají. "Tato kultura se musí zmenit na takovou, která chrání hlavu jak pro hráce, tak i pro hráce, kterí jsou vyreseni."

Autori dospeli k záveru, ze odstranení úplného vyrazení z fotbalu by pravdepodobne snízilo pocet celkových úrazu, které hráci trpí. Uznávají vsak, ze by to výrazne zmenilo zpusob, jakým se hra hraje. Jako takové navrhují, aby se samotní úcastníci rozhodli, zda rekreacní prínos resení behem hry prevazuje nad rizikem úrazu.

Zpozdený vek pro resení muze zvýsit riziko pozdejsího zranení

Odlození veku, kdy je rec do fotbalu zavedeno, by podle autoru pravdepodobne snízilo riziko úrazu. Vsimli si vsak, ze jakmile je tato technika zahájena, sportovci, kterí nemají predchozí zkusenosti s bojem, by byli vystaveni poprvé kolizím pri vyssích rychlostech a vyssích silách, címz by byli vystaveni vetsímu riziku zranení.

"Pokud tedy mají být stanoveny predpisy, které vyzadují odlození resení az do urcitého veku, musí být doprovázeni trenéry, kterí nabízejí návod na správnou techniku ??resení, stejne jako výuku dovedností potrebných k vyloucení resení a absorbování, "ríkají autori.

AAP doporucuje rozsírení pro neprátelské fotbalové ligy, coz dává mládezi moznost úcastnit se fotbalu bez rizika úrazu spojeného s resením.

Navíc autori doporucují prítomnost kvalifikovaných atletických trenéru na vsech organizovaných fotbalových hrách a praktikách zalozených na studiích, které ukazují, ze to muze snízit pocet úrazu, které hráci udrzují.

V komentári k novému politickému prohlásení spoluautor Dr. William Meehan III, clen Rady AAP pro sportovní medicínu a fitness, ríká:

"AAP vyzývá sportovce, aby pokracovali ve hraní organizovaných sportu a soucasne podporovali trenéry a úredníky ve své práci ke snízení techto zranení."

Dríve v tomto roce, MNT hlásil studii, která spojovala hraní fotbalu pred 12ti lety s chudsí pametí v dospelosti mezi hráci NFL.

Vysoké hladiny urátu mohou u muzu znamenat nizsí riziko Parkinsonovy choroby

Vysoké hladiny urátu mohou u muzu znamenat nizsí riziko Parkinsonovy choroby

Vysoká hladina urátu v krvi cloveka muze podle studie zverejnené v casopise Neurologie signalizovat nizsí pravdepodobnost vývoje Parkinsonovy nemoci. Uratova ochranná role v mozkových bunkách by mohla ovlivnit pravdepodobnost Parkinsonovy nemoci u muzu. Parkinsonova choroba je porucha motorického systému, která se obvykle objevuje u lidí starsích 60 let.

(Health)

H7N9 zabil tretinu hospitalizovaných pacientu

H7N9 zabil tretinu hospitalizovaných pacientu

Virus chripky H7N9 zabil více nez tretinu pacientu, kterí byli hospitalizováni infekcí, napsali odborníci v The Lancet. Studie provedená výzkumnými pracovníky Cínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Pekingu v Cíne a univerzite v Hongkongu poskytuje první odhady profilu závaznosti viru.

(Health)