cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ctvrtina zdravých kozních bunek má mutace související s rakovinou, zjistují studie

Rakoviny související mutace lze nalézt v priblizne ctvrtine kozních bunek patrících zdravým jedincum. To je podle nové studie publikované v casopise Veda.
Priblizne 25% normálních kozních bunek obsahuje mutace spojené s karcinomem dlazdicových bunek - beznou rakovinou kuze - podle studie.

Tím, ze provádí ultra-hluboké genetické sekvenování na 234 kozních biopsiích bez jedincu bez rakoviny, výzkumníci z Wellcome Trust Sanger Institute ve Velké Británii odhalili více nez 100 mutací spojených s rakovinou na kazdém ctverecním centimetru pokozky.

První autor studie Dr. Iñigo Martincorena a kolegové zjistili, ze tyto mutace ukázaly vzorce spojené s nemelanomovou rakovinou kuze známou jako karcinom dlazdicových bunek (SCC).

SCC je druhou nejcastejsí formou rakoviny kuze v USA, která postihuje priblizne 700 000 Americanu rocne. SCC je primárne zpusobeno vystavením ultrafialového (UV) zárení ze slunce po celou dobu jeho zivotnosti.

Vedci vysvetlují, ze bunky s identifikovanými mutacemi se sloucily do skupin, známých jako "klony". Tyto klony rostly, aby se staly dvakrát vetsí nez normální velikost, ackoli zádný z nich se nestal rakovinným a doktor Martincorena ríká, ze je nepravdepodobné, ze se nekdo z nich vyvinul na rakovinu kuze.

Tým vsak vysvetluje, ze tyto mutace jsou první ze série kroku, které mohou vést k rozvoji rakoviny.

"Tyto první mutace spojené s rakovinou dávají bunkám vetsí oporu nez jejich normální sousedé. Jejich vzestupy zvysují pocet bunek, které cekají na dalsí mutaci, aby je posunuly jeste dále," vysvetluje doktor Peter Campbell .

"Muzeme dokonce videt nekteré bunky v normální kuzi, které podnikly dva nebo tri takové kroky proti rakovine," dodává. "Kolik z techto kroku je zapotrebí, abychom se stali plne rakovinnými? Mozná pet, mozná 10, jeste nevíme."

Kazdá slunecne exponovaná kozní bunka získává novou mutaci kazdý den

Tým dosáhl svých nálezu analýzou vzorku kuze ctyr pacientu ve veku 55-73 let, kterí meli rutinní chirurgii k odstranení prebytecné kuze na víckách, která poskozovala jejich videní.

Celkove výzkumníci identifikovali 3760 mutací a nalezli více nez 100 mutací týkajících se SCC na kazdém ctverecním centimetru pokozky.

Mutace, ríká tým, se nahromadily v prubehu zivota kazdého pacienta, protoze jeho ocní vícka byly vystaveny slunci. Odhadují, ze kazdá slunecne exponovaná kozní bunka získala v genomu novou mutaci témer kazdý den zivota.

Vedci vysvetlují své poznatky dále ve videu níze:

Zatímco výzkumníci ocekávali, ze v biopsiích naleznou nekteré mutace spojené s rakovinou, rekl Dr. Martincorena Zdravotní novinky dnes ze byli prekvapeni, kolik toho najdou.

"V retrospektive," dodal, "výsledky nemusí být tak prekvapivé, ze nemelanomová rakovina kuze je pomerne castá u populace, ze jsme mohli ocekávat, ze mnoho bunek u zdravých jedincu bude soucástí cesty k maligní transformaci."

Tato zjistení nám ríkají, jak se rakovina kuze vyvíjí, podle týmu.

"Zjistili jsme, ze vetsina genu, o kterých je známo, ze se podílejí na nemelanomové rakovine kuze, je jiz v normální kuzi casto zmutována," rekl Dr. Martincorena MNT. "Prestoze jsou tyto mutace v nasí kuzi bezné, sance, ze jedna kozní bunka, která má celou hromadu mutací potrebných k rozvoji rakoviny, je stále dost nízká, aby vysvetlila, proc nemáme rakovinu."

Krome toho vedci tvrdí, ze jejich studie zduraznuje dulezitost ochrany nasí pokozky pred sluncem; vetsí expozice slunce muze vést k vetsímu poctu mutací, coz zvysuje riziko vzniku rakoviny kuze.

Studie spoluautor Dr. Phil Jones dodává:

"Tyto druhy mutací se casem hromadí - kdykoli je nase kuze vystavena slunecnímu zárení, hrozí jim, ze se k nim pridáme.

Behem naseho zivota potrebujeme chránit svou pokozku pomocí slunecních mlécných mlécných nápoju, které zustávají mimo polední slunce a pokazdé, kdyz je to mozné, zakryjí pokozku. Tato opatrení jsou dulezitá v jakémkoli stádiu zivota, ale zejména u detí, které jsou zaneprázdnené pri pestování nové kuze, a starsích lidí, kterí jiz vybudovali radu mutací. "

Tým ríká, ze jejich nálezy také osvetlují puvody rakoviny a zduraznují hodnotu analýzy normální tkáne, aby zjistili více o tom, jak se vyvíjejí ruzné typy rakoviny - neco, co nám Dr. Martincorena rekl, ze hodlají delat.

"Podobné studie na jiných tkáních a v sirsím spektru jedincu a podmínek by byly zásadní pro lepsí porozumení puvodu ruzných typu rakoviny a budoucímu vyuzití genetických dat v diagnostice a terapii rakoviny," dodal.

V souladu s mesícem povedomí o rakovine kuze, který se koná v kvetnu MNT prozkoumala nejlepsí zpusob, jak chránit deti pred sluncem.

Bakterie zijící na kuzi mohou mít vliv na to, jak se rány lécí

Bakterie zijící na kuzi mohou mít vliv na to, jak se rány lécí

Tenká vrstva mikroorganismu pokrývající nasi pokozku muze hrát dulezitou roli pri hojení ran, podle nové britské studie projednávané na vedeckém setkání v USA. Vedci doufají, ze zjistení pomohou zlepsit, jak zacházíme s chronickými ranami, coz je castá nemoc mezi starsími. Dr. Matthew Hardman, vedoucí výzkumný pracovník Univerzity Manchesteru v lécebne Foundation Foundation, predstavil studii na zasedání Experimentální biologie 2014 v San Diegu, CA, 28. dubna.

(Health)

Peclive strídající se antibiotika mohou zabránit vzniku bakterií, ríkají vedci

Peclive strídající se antibiotika mohou zabránit vzniku bakterií, ríkají vedci

V prekvapivé nové studii, výzkumníci ukazují, ze je mozné zabít bakterie rezistentní na léky strídáním dvou antibiotik v dávkách, které by obvykle zvysovaly bakteriální rezistenci a prezití pri pouzití samotné nebo kombinované. Výzkumníci nasli zpusob, jak zabíjet bakterie rezistentní na léky strídáním dvou antibiotik v dávkách, které by byly normálne neúcinné jako koktejl nebo na jejich vlastní.

(Health)