cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaké jsou prínosy zinku pro zdraví?

Obsah

 1. Výhody
 2. Doporucený príjem
 3. Zdroje
 4. Nedostatek
 5. Opatrení
Zinek je stopový prvek, který je nezbytný pro zdravý imunitní systém. Nedostatek zinku muze zpusobit, ze osoba je náchylnejsí k onemocnení a nemoci.

Je zodpovedný za radu funkcí v lidském tele a pomáhá stimulovat aktivitu nejméne 100 ruzných enzymu. Pouze malý príjem zinku je nezbytný, aby bylo mozné tezit z výhod.

V soucasné dobe je doporucený dietní príspevek (RDA) pro zinek ve Spojených státech 8 miligramu (mg) denne zen a 11 miligramu denne pro muze.

Prvek se prirozene vyskytuje v mnoha ruzných potravinách, ale je k dispozici také jako doplnková výziva.

Rychlá fakta o zinku

Zde jsou nekteré klícové body o zinku. Podrobnejsí informace a doplnující informace naleznete v hlavním clánku.

 • Zinek je dulezitým aspektem výzivy.
 • Nedostatek zinku se muze objevit, pokud není dostatecne vysoká spotreba stravy nebo doplnku.
 • Nedostatek detí muze vést k rustovým prekázkám a zvýsenému riziku infekce.
 • Behem tehotenství a laktace mohou zeny potrebovat extra zinek.

Výhody

Zinek je nezbytný pro zdravý imunitní systém, správnou syntézu DNA, podporu zdravého rustu v detství a hojení ran.

Následují nekteré z prínosu zinku pro zdraví:

1) Zinek a regulace imunitní funkce


Zinek je "základní stopový prvek", protoze nase
tela potrebují jen velmi malé mnozství.

Podle European Journal of Immunology, lidské telo potrebuje zinek k aktivaci T lymfocytu (T bunek).

T bunky pomáhají telu dvema zpusoby:

 1. rízení a regulace imunitních odpovedí
 2. napadení infikovaných nebo rakovinných bunek

Nedostatek zinku muze vázne poskodit funkci imunitního systému.

Podle studie publikované v American Journal of Clinical Nutrition, "lidé s nedostatkem zinku mají zvýsenou náchylnost k ruzným patogenum."

2) Zinek pro lécbu prujmu

Podle Svetové zdravotnické organizace hrozí kazdým rokem úhyn 1,6 milionu detí mladsích 5 let. Zinkovými tabletami muze pomoci snízit prujem.

A PLoS Medicine study, která "následovala celostátní kampan verejného zdraví ke zvýsení pouzívání zinku v detském prujmu v Bangladési", potvrdila, ze 10-denní prubeh zinkových tablet je úcinný pri lécbe prujmu a také pomáhá predcházet budoucím záchvatum tohoto onemocnení.

3) Úcinky zinku na ucení a pamet

Výzkum provedený na univerzite v Torontu a publikován v casopise Neuron ze zinek má zásadní roli pri regulaci toho, jak neurony komunikují s sebou navzájem, coz ovlivnuje, jak jsou vzpomínky tvoreny a jak se ucíme.

4) Zinek na lécbu bezného nachlazení

Bylo zjisteno, ze zinkových pastilek zkracuje trvání bezných studených epizod az o 40 procent ve studii publikované v Otevrený dýchací lékarský vestník.

Navíc, a Cochrane ze "uzívání zinku (pastilky nebo sirup) je prínosem pri snizování trvání a závaznosti bezného nachlazení u zdravých lidí, kdyz se uzívá do 24 hodin od nástupu príznaku."

5) Úloha zinku pri hojení ran

Zinek hraje roli pri udrzování integrity a struktury pokozky. Pacienti trpící chronickými ranami nebo vredy mají casto nedostatecný metabolismus zinku a nizsí hladinu zinku v séru. Zinek se casto pouzívá v kozních krémách k lécbe vyrázky plenky nebo jiných podrázdení kuze.

Svédská studie, která analyzovala zinek pri hojení ran, dospela k záveru, ze "místní zinek muze stimulovat hojení vredu nohou zvýsením epitelizace, snízením zánetu a rustem bakterií. Kdyz je zinek aplikován na rány, nejenom koriguje lokální deficit zinku, ale pusobí farmakologicky . "

Výzkumy vsak dusledne neprokázaly, ze pouzití síranu zinecnatého u pacientu s chronickými ranami nebo vredy je úcinné pri zlepsování rychlosti hojení.

6) Zinek a snízené riziko chronického onemocnení souvisejícího s vekem

Studie od vedcu na Oregonské státní univerzite zjistila, ze zlepsení stavu zinku prostrednictvím stravy a doplnování muze snízit riziko vzniku zánetlivých onemocnení. Jiz po desetiletí je známo, ze zinek má významnou roli v imunitní funkci. Nedostatek byl spojen se zvýseným zánetem pri chronických onemocneních a vyvoláním nových zánetlivých procesu.

8) Zinek pro prevenci makulární degenerace související s vekem (AMD)

Zinek brání bunecnému poskození sítnice, coz pomáhá pri zpomalení progrese AMD a ztráty zraku podle studie publikované v Archivy oftalmologie.

9) Zinek a plodnost

Nekolik studií a studií spojilo spatný stav zinku s nízkou kvalitou spermií. Napríklad jedna studie v Nizozemsku zjistila, ze jedinci meli vyssí pocet spermií po doplnení síranu zinecnatého a kyseliny listové. V jiné studii výzkumníci dospeli k záveru, ze nedostatecný príjem zinku muze být rizikovým faktorem nízké kvality spermií a muzské neplodnosti.

10) Dalsí mozné výhody zinku

Zinek muze být také úcinný pri lécbe:

 • akné - jedna studie, publikovaná v JAMA, ukázaly slibné výsledky síranu zinecnatého pro lécbu akné
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • osteoporóza
 • prevenci a lécbu pneumonie

Doporucený príjem

Primerený príjem zinku je zvláste dulezitý pro deti, protoze i mírný nedostatek zinku muze bránit rustu, zvýsit riziko infekce a zvýsit riziko prujmu a respiracních onemocnení.

Doporucený príjem u detí od 1 do 8 let se pohybuje v rozmezí od 3 - 5 miligramu, coz se zvysuje s tím, jak se díte starne.

Muzi ve veku 9-13 let vyzadují 8 miligramu zinku denne.Po dosazení veku 14 let se pozadavek zvysuje na 11 miligramu denne, coz se vyzaduje u vsech dospelých muzu. U zen ve veku nad 8 let zustává tento pozadavek stabilní na 8 miligramu denne, s výjimkou vekových skupin 14-18 let, kde se doporucení zvysuje na 9 miligramu denne.

Tehotné a kojící zeny mají zvýsenou potrebu zinku v rozmezí 11-13 miligramu denne, v závislosti na veku.

Zdroje


Výber potravin, které mají dobré obsahy zinku.

Nejlepsím zdrojem zinku jsou fazole, maso zvírat, orechy, ryby a jiné morské plody, obiloviny z celých obilovin a mlécné výrobky. Zinek se pridává také k nekterým snídanovým obilím a dalsím obohaceným potravinám.

Vegetariáni mohou vyzadovat az o 50 procent více nez doporucený príjem zinku kvuli nízké biologické dostupnosti zinku z rostlinných potravin.

Potraviny s nejvyssím obsahem zinku jsou:

 • surové ústrice (Pacifik), 3 unce: 14,1 miligramu
 • hovezí maso, stíhlé chlebové pecivo, dusené, 3 unce: 7,0 miligramu
 • pecené fazole, konzervované, ½ sálku: 6,9 miligramu
 • krab, král aljasský, varený, 3 unce: 6,5 miligramu
 • mleté ??hovezí, libové, 3 unce: 5,3 miligramu
 • humr, varené, 3 unce: 3,4 miligramy
 • veprové plece, chudé, varené, 3 unce: 2,9 miligramy
 • divoká rýze, varené, ½ sálku: 2,2 miligramu
 • hrásek, zelený, varený, 1 sálek: 1,2 miligramu
 • jogurt, hladký, 8 uncí: 1,3 miligramu
 • pekanu, 1 unce: 1,3 miligramu
 • arasídy, suché pecené, 1 unce: 0,9 miligramu

Zinkovými doplnky jsou také k dispozici ve forme kapslí a tablet. Nicméne prípustná horní hranice pro zinek je 40 miligramu pro muze a zeny nad 18 let.

Bylo opakovane prokázáno, ze izolování urcitých zivin v doplnkové forme nebude poskytovat stejné zdravotní výhody jako konzumace zivin z celého jídla. Nejprve se zamerte na získání denní potreby zinku z potravin a poté pouzijte doplnky jako zálohu. Zinkovové doplnky jsou k dispozici pro nákup v mnoha obchodech se zdravím a on-line.

Nedostatek

Obvykle je nedostatek zinku zpusoben nedostatecným príjmem jídla. Muze vsak být také zpusobena malabsorpcí a chronickými onemocneními, jako je cukrovka, maligní onemocnení (rakovina), onemocnení jater a srpkovité onemocnení.

Známky o nedostatku zinku zahrnují:

 • ztráta chuti k jídlu
 • anémie
 • pomalé hojení ran
 • kozní stavy, jako je akné nebo ekzém
 • abnormální chut a vune
 • depresivní rust
 • zmenené poznání
 • deprese (více výzkumu potrebné)
 • prujem
 • ztráta vlasu

Nedostatek zinku behem tehotenství muze zvýsit pravdepodobnost tezkého nebo prodlouzeného porodu.

Opatrení

Zinek má mnoho zdravotních prínosu, ale nadmerný príjem zinku muze být skodlivý. Nezádoucí úcinky výrazne vysokého príjmu zinku mohou zahrnovat:

 • nevolnost
 • zvracení
 • ztráta chuti k jídlu
 • bolest zaludku
 • bolesti hlavy
 • prujem

Nadbytek zinku muze potlacit absorpci medi, podle studie publikované v Biologický výzkum stopových prvku.

Existují také nekteré dukazy, ze zvýsené hladiny zinku v tele mohou hrát roli ve vývoji ledvinových kamenu. Výzkum tohoto a dalsích prínosu zinku pro zdraví se deje nyní, ale po desetiletí víme, ze zinek je dulezitý pro dobré zdraví.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Fyzicky nárocná pracovní místa zvysují riziko srdecních onemocnení u zen s hypertenzí

Fyzicky nárocná pracovní místa zvysují riziko srdecních onemocnení u zen s hypertenzí

Zeny s vysokým krevním tlakem, které mají fyzicky nárocné zamestnání, mají témer trikrát vyssí pravdepodobnost vývoje ischemické choroby srdecní nez u zen s normálním krevním tlakem v méne aktivním zamestnání. U zen s vysokým krevním tlakem mohou vysoké nároky na fyzickou práci - napríklad tezké zvedání a nosení - zvysovat riziko onemocnení srdce.

(Health)

Redukovaný glycerinový anti-HIV produkt pro obe vagíny a konecník - tenofovirový vaginální gel

Redukovaný glycerinový anti-HIV produkt pro obe vagíny a konecník - tenofovirový vaginální gel

Anti-HIV gel vyvinutý pro vaginální pouzití byl preformulován, aby byl bezpecnejsí pro pouzití v konecníku. Vedci ze síte Microbicide Trials Network (MTN) zjistili, ze tenofovirový gel byl méne skodlivý pro výstelku konecníku a byl stejne úcinný pri ochrane bunek proti HIV. Studie je publikována v casopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

(Health)