cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mladiství, kterí spáchali vrazdu, "vykazují rozdíly v strukture mozku"

Nová studie publikovaná v casopise NeuroImage: Klinická naznacuje, ze mladí lidé ve veku od 12 do 18 let, kterí spáchali vrazdu, mají výrazne odlisné struktury mozku ve srovnání s jinými dospívajícími zlocinci, kterí se dopustili vrazdy.

Výzkumný tým, vcetne vedoucího studie Dr. Kent Kiehl z Mind Research Network v Albuquerque v Novém Mexiku, uvádí, ze zjistení mohou vést k novým lécebným metodám a behaviorální terapii k prevenci násilných trestných cinu.

Podle studijního zázemí násilí, které má za následek vrazdu, vystavuje spolecnosti silné emocionální a financní zátezi. Vedci tvrdí, ze v USA se kazdorocne zavádí priblizne 15 000 vrazd, coz prímo postihuje 9,3% Americanu. Kazdý z trestných cinu vrazdy ciní více nez 17 milionu dolaru a v roce 2011 celkové náklady na vrazdy v USA dosáhly 250 miliard dolaru.

Ale tým bere na vedomí, ze bez ohledu na takové údaje neexistují zádné rozhodné neurovedce, které by se zabývaly mladistvými, kterí se dopustili vrazdy - populace, o které se vedci domnívají, ze mohou být nejvíce ohrozeni prijetím násilného chování.

"Dospívání je cas významných biologických, kognitivních a nervových zmen a nekdy je spojován s nepoctivým, nezodpovedným, delikventním a nekdy i násilným chováním," vysvetlují autori studie.

"Vetsina dospívajících vyrustá z tohoto typu chování, ale malé procento mládeze pokracuje v této protisociite az do dospelosti a je oznacováno jako na" trvale udrzitelném "zivotním cyklu", ríkají výzkumní pracovníci. "Výzkum, který se pokousí identifikovat mládez s nejvyssím rizikem spáchání závazných a násilných trestných cinu jako adolescentu a / nebo dospelých, by mohla být obzvláste cenná pro prevenci a lécbu."

Pachatelé vrazd "snízili sedou hmotu v mozku"

Pouzitím co je popisováno jako "strukturní zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) a morfometrie zalozené na voxelu" analyzovali mozky 20 muzských mladých lidí, kterí spáchali vrazdu vedle mozku 135 mladistvých delikventu, kterí se dopustili vrazdy. Vsichni mladiství byli uvezneni v zarízeních s maximální bezpecností.


Pocítacová technologie, která byla pouzita ve studii, dokázala podle výzkumníku identifikovat mozky mladistvých, kterí spáchali vrazdu s 81% presností.
Obrázek kreditu: Steve Carr

MRI skeny byly také porovnány s vysetrením mozku dvou kontrolních skupin, které sestávaly z jedincu, kterí se nedopustili zádného trestného cinu, aby pomohli overit výsledky.

Výzkumníci zjistili, ze mládezní pachatelé, kterí spáchali vrazdu, mely nizsí celkové objemy mozku nez ti, kterí nevenovali vrazdu.

Zejména mely ve stredních a postranních temporálních lalocích snízené objemy sedé hmoty, vcetne hipokampu a zadní insule. Casové laloky, ríkají vedci, jsou zapojeni do zpracování emocí a ovládání impulzivního chování.

Podle týmu byla technologie pouzitá ve studii schopna urcit, které mozky patrily veznum vrazdy s 81% presností, coz naznacuje, ze takové metody by mohly být pouzity k identifikaci jedincu, u kterých hrozí spáchání závazných trestných cinu.

V komentári k nálezum Dr. Kiehl ríká:

"Vzhledem k tomu, ze tvurci politik se potýkají s vysokými spolecenskými, lidskými a rozpoctovými náklady na násilné zlociny a uveznení mezi mladými lidmi, je v rámci vedy neurovedu pomáhat porozumet mozkovým abnormalitám.

Pak muzeme vytvorit léky a behaviorální terapie, abychom snízili pravdepodobnost techto násilných zlocinu nebo v dokonalém svete, zabránili tomu, aby se tyto zlociny vubec staly. Doufám, ze tyto poznatky povedou k lepsímu porozumení rizikovým detem, nez se dopustí vrazdy a postaví je na jinou a produktivní cestu. "

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii britských vedcu, která naznacila, ze v dusledku soucasných digitálních obrazu s vysokým rozlisením mohou být rohovkové úvahy ve fotografiích pouzity k vyresení zlocinu.

Jsou atraktivní muzi sobejsí?

Jsou atraktivní muzi sobejsí?

Pokud jde o atraktivní muze, nekteré zeny se domnívají, ze je pravdepodobné, ze budou sobecké. A podle nové studie mohou mít pravdu. Výzkumní pracovníci z Brunel University v Londýne ve Spojeném království zjistili, ze atraktivní muzi jsou méne stedrí a méne pravdepodobné, ze budou podporovat rovnost, ackoli tomu tak nebylo u atraktivních zen.

(Health)

Parkinsonova porucha impulzu muze být spojena s drogami

Parkinsonova porucha impulzu muze být spojena s drogami

Nová studie zjistila, ze u nelécených pacientu s Parkinsonovou chorobou není pravdepodobné, ze budou mít potíze s kontrolou impulzu, jako jsou hazardní hry a nákupy impulsu, nez lidé bez onemocnení. Vedci tvrdí, ze jejich dukazy jsou zatím nejsilnejsí, ze naznacují, ze jde o léky pouzívané k lécbe Parkinsonovy choroby, které zvysují poruchy kontroly impulzu u pacientu s onemocnením.

(Health)