cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mladiství, kterí spáchali vrazdu, "vykazují rozdíly v strukture mozku"

Nová studie publikovaná v casopise NeuroImage: Klinická naznacuje, ze mladí lidé ve veku od 12 do 18 let, kterí spáchali vrazdu, mají výrazne odlisné struktury mozku ve srovnání s jinými dospívajícími zlocinci, kterí se dopustili vrazdy.

Výzkumný tým, vcetne vedoucího studie Dr. Kent Kiehl z Mind Research Network v Albuquerque v Novém Mexiku, uvádí, ze zjistení mohou vést k novým lécebným metodám a behaviorální terapii k prevenci násilných trestných cinu.

Podle studijního zázemí násilí, které má za následek vrazdu, vystavuje spolecnosti silné emocionální a financní zátezi. Vedci tvrdí, ze v USA se kazdorocne zavádí priblizne 15 000 vrazd, coz prímo postihuje 9,3% Americanu. Kazdý z trestných cinu vrazdy ciní více nez 17 milionu dolaru a v roce 2011 celkové náklady na vrazdy v USA dosáhly 250 miliard dolaru.

Ale tým bere na vedomí, ze bez ohledu na takové údaje neexistují zádné rozhodné neurovedce, které by se zabývaly mladistvými, kterí se dopustili vrazdy - populace, o které se vedci domnívají, ze mohou být nejvíce ohrozeni prijetím násilného chování.

"Dospívání je cas významných biologických, kognitivních a nervových zmen a nekdy je spojován s nepoctivým, nezodpovedným, delikventním a nekdy i násilným chováním," vysvetlují autori studie.

"Vetsina dospívajících vyrustá z tohoto typu chování, ale malé procento mládeze pokracuje v této protisociite az do dospelosti a je oznacováno jako na" trvale udrzitelném "zivotním cyklu", ríkají výzkumní pracovníci. "Výzkum, který se pokousí identifikovat mládez s nejvyssím rizikem spáchání závazných a násilných trestných cinu jako adolescentu a / nebo dospelých, by mohla být obzvláste cenná pro prevenci a lécbu."

Pachatelé vrazd "snízili sedou hmotu v mozku"

Pouzitím co je popisováno jako "strukturní zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) a morfometrie zalozené na voxelu" analyzovali mozky 20 muzských mladých lidí, kterí spáchali vrazdu vedle mozku 135 mladistvých delikventu, kterí se dopustili vrazdy. Vsichni mladiství byli uvezneni v zarízeních s maximální bezpecností.


Pocítacová technologie, která byla pouzita ve studii, dokázala podle výzkumníku identifikovat mozky mladistvých, kterí spáchali vrazdu s 81% presností.
Obrázek kreditu: Steve Carr

MRI skeny byly také porovnány s vysetrením mozku dvou kontrolních skupin, které sestávaly z jedincu, kterí se nedopustili zádného trestného cinu, aby pomohli overit výsledky.

Výzkumníci zjistili, ze mládezní pachatelé, kterí spáchali vrazdu, mely nizsí celkové objemy mozku nez ti, kterí nevenovali vrazdu.

Zejména mely ve stredních a postranních temporálních lalocích snízené objemy sedé hmoty, vcetne hipokampu a zadní insule. Casové laloky, ríkají vedci, jsou zapojeni do zpracování emocí a ovládání impulzivního chování.

Podle týmu byla technologie pouzitá ve studii schopna urcit, které mozky patrily veznum vrazdy s 81% presností, coz naznacuje, ze takové metody by mohly být pouzity k identifikaci jedincu, u kterých hrozí spáchání závazných trestných cinu.

V komentári k nálezum Dr. Kiehl ríká:

"Vzhledem k tomu, ze tvurci politik se potýkají s vysokými spolecenskými, lidskými a rozpoctovými náklady na násilné zlociny a uveznení mezi mladými lidmi, je v rámci vedy neurovedu pomáhat porozumet mozkovým abnormalitám.

Pak muzeme vytvorit léky a behaviorální terapie, abychom snízili pravdepodobnost techto násilných zlocinu nebo v dokonalém svete, zabránili tomu, aby se tyto zlociny vubec staly. Doufám, ze tyto poznatky povedou k lepsímu porozumení rizikovým detem, nez se dopustí vrazdy a postaví je na jinou a produktivní cestu. "

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii britských vedcu, která naznacila, ze v dusledku soucasných digitálních obrazu s vysokým rozlisením mohou být rohovkové úvahy ve fotografiích pouzity k vyresení zlocinu.

Nedostatecný spánek muze zvýsit nocní krevní tlak

Nedostatecný spánek muze zvýsit nocní krevní tlak

Prodlouzení doby nedostatecného spánku je spojeno s významným zvýsením krevního tlaku behem nocních hodin. Nedostatecný spánek je spojen s pracovními chybami. Toto bylo zjistení malé studie z Mayo Clinic, která byla predstavena na 64. výrocním vedeckém zasedání americké kardiologické univerzity v San Diegu v nedeli.

(Health)

Vysetrování Recenze výskytu nevedomého závodu a sociálních preferencí u lékarských studentu

Vysetrování Recenze výskytu nevedomého závodu a sociálních preferencí u lékarských studentu

Podle zprávy ve vydání JAMA ze 7. zárí, téma zdravotnické výchovy v jedné zdravotnické skole, vetsina studentu prvního rocníku, které byly zkoumány v souvislosti s rasou a sociální preferencí, byly v souladu s nevedomou preferencí vuci bílým lidem a horní sociální trída, ackoli kdyz byly studentum predlozeny ruzné klinické scénáre, tyto predsudky nebyly spojeny s rozhodováním nebo klinickými hodnoceními.

(Health)