cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jóga "zvysuje kognitivní schopnost sedavých senioru"

Nová studie provedená výzkumnými pracovníky na University of Illinois zjistila, ze praktikování hatha jogy trikrát týdne po dobu 8 týdnu posílilo kazdodenní kognitivní schopnost sedavých senioru.

Hatha jóga je soubor fyzických cvicení vyvinutých pro vyrovnání kuze, svalu a kostí. Oddaní jógy také tvrdí, ze postoje v hatha jógu otevírají kanály tela tak, aby energie mohla volne proudit.

Hatha je portmanteau - "ha" znamená "slunce" a "tha" znamená mesíc. Clánek v Jóga zurnál ríká, ze se jedná o rovnováhu muzských (aktivní, horké, slunecní) a zenské (vnímavé, chladné, mesícní) aspekty:

"Hatha jóga je cesta k vytvorení rovnováhy a sjednocení protikladu. V nasich fyzických telech vyvineme rovnováhu síly a pruznosti, naucíme se rovnováha mezi nasimi úsilím a odhodláním v kazdé predstave."

Predchozí studie zjistily, ze jóga muze být prospesná pri snizování úzkosti, deprese a stresu. V roce 2013, Zdravotní novinky dnes hlásil studie týmu University of Illinois, který zjistil, ze 20ti minutová hatha jóga zlepsuje funkci mozku více nez aerobní cvicení.

Dokáze praktická jóga "zlepsit schopnost udrzet pozornost"?

Neha Gotheová, absolventka univerzity v Illinois a vedoucí autorka ve studii na rok 2013 a nové studii, vysvetluje, ze "hatha jóga vyzaduje soustredené úsilí pri pohybu skrze pózy, kontrolu nad telem a dýchání ustáleným tempem".

Ríká, ze "je mozné, ze toto zamerení na telo, mysl a dech behem cvicení jógy se muze zobecnit na situace mimo trídy jógy, coz má za následek lepsí schopnost udrzet si pozornost."


Úcastníci skupiny jógy "podle výzkumníku ukázali významné zlepsení kapacity pracovní pameti.

Pro studium bylo prijato 108 úcastníku ve veku 55-79 let. Skupina 61 úcastníku byla pridelena k úcasti na hodinách hatha jogy, zatímco ostatní se zúcastnily cvicení, které se netýkají jógy a tónování.

Gothe a její kolegové zjistili, ze na konci 8-týdenního studijního období úcastníci jógy hlásili presnejsí výsledky testu na získávání informací, dusevní flexibilitu a prepínání úkolu, nez ohlásili pred trídami jógy.

Úcastníci, kterí se úcastnili roztahování a tonizování, vsak nezaznamenali kognitivní zlepsení.

Vedci tvrdí, ze rozdíly mezi temito dvema skupinami nebyly dusledkem rozdílu ve veku, pohlaví, spolecenském postavení ci jiných demografických faktorech.

"Úcastníci jógové intervencní skupiny prokázali významné zlepsení kapacity pracovní pameti, která zahrnuje neustálou aktualizaci a manipulaci s informacemi," ríká spoluautorka a kineziologie a komunitní zdravotní profesor Edward McAuley.

"Byli také schopni plnit úkol rychle a presne, aniz by se rozptýlila. Tyto dusevní funkce jsou dulezité pro nase kazdodenní fungování, protoze my muzeme provádet více úkolu a plánovat kazdodenní cinnost."

Gothe dodává:

"Tyto studie naznacují, ze jóga má okamzite tlumící úcinek na sympatický nervový systém a reakci tela na stres. Jelikoz víme, ze stres a úzkost mohou ovlivnit kognitivní výkonnost, muze 8-týdenní intervence jógy zvýsit výkon úcastníku snízením jejich stresu. "

Výsledky, které ohlásil tým - jsou publikovány v roce 2006 Casopisy gerontologie série A: Biologické vedy a lékarské vedy - jsou pouze predbezné zjistení a zahrnují krátkou dobu studia a pomerne malou skupinu úcastníku. Dalsí výsledky výzkumu jsou proto potrebné k potvrzení výsledku.

Léky na predpis spojené s nejcastejsími predávkování

Léky na predpis spojené s nejcastejsími predávkování

Kdyz se vyskytnou úmrtí z predávkování opiátovými léky proti bolesti, obvykle se jedná o jiné léky na lécbu poruch dusevního zdraví a / nebo neurologické stavy, uvedli výzkumníci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v JAMA (Journal of the American Medical Association) .

(Health)

Elektrická náplast na cele by mohla lécit chronickou PTSD

Elektrická náplast na cele by mohla lécit chronickou PTSD

Poprvé, pokus u malé skupiny pacientu ukazuje, ze nový typ lécby epilepsie a deprese, který pouzívá externí nositelný elektrický stimulátor mozku, by mohl významne snízit závaznost chronické posttraumatické stresové poruchy. Slabý elektrický proud prochází patou cocky eTNS a stimuluje kraniální nervy, coz zpusobuje, ze vysílají signály do cástí mozku, které rídí náladu, chování a myslení.

(Health)