cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dusledky jsou více analytické, ignorují "instinkty streva"

Hudebník Bobby McFerrin kdysi zpíval: "Neboj se, budte stastní." Ale nedávno publikovaný dokument publikovaný v Psychologická recenze, coz poukazuje na to, ze mozek pouzívá dva systémy - systematický a heuristický - k zpracování informací, muze vytvorit nový text: "Neboj se, budte heuristictí."

Ackoli texty nemusí být chytlavé, kvuli problémum, nálezy by mohly pomoci. Tým z University of Sussex ve Velké Británii, vedený Dr. Suzanne Dash, prezkoumal velké mnozství nedávného výzkumu, který podporuje metodu dvou systému v mozku pro rozhodování.

Tým konstatuje, ze systematické zpracování zahrnuje posouzení vsech dostupných informací pred uzavrením, zatímco heuristické zpracování zahrnuje rychlou "intuitívní reakci", coz je druh zpracování, který pouzíváme, kdyz celíme neocekávané hrozbe.

Podle Dr. Dash se znepokojující aktivuje levý celní lalok, coz je stejná oblast mozku pouzívaná pri systematickém zpracování. Jinými slovy, worriers zpravidla aktivují levou analytickou cást mozku pri rozhodování spíse nez pravou, instinktivní cást mozku.

Dr. Dash dodává:

"Nekdy je vhodné venovat spoustu pozornosti tomu, co se muze stát v nejisté situaci, jako je kupování domu. Avsak starosti prinásejí usilovné a deliberované myslení na problémy, které by ostatní lidé povazovali za méne ohrozující, jako je to, co bude stane-li se neco zapomnelo nebo není zcela pripraveno na setkání. "

Výzkumní pracovníci poukazují na urcité rysy, které mohou mít obavy, které prokázaly, ze aktivují systematické zpracování. Tyto zahrnují:

  • Prosazování perfectionismu
  • Hledání nepríjemnosti nejistoty
  • Potrebuje získat více dukazu pred rozhodnutím
  • S silnou touhou po kontrole
  • Bytí v záporné nálade
  • Cítí se zodpovednejsí a zodpovednejsí.

Pozitivní pozdrav, Dr. Dash ríká, ze její nálezy by mohly pomoci pri identifikaci oblastí, s nimiz se mohou terapie chronickými obtízemi zabývat.

Uvedomuje si, ze vedomí toho, ze existují dva systémy zpracování informací, by mohlo dovolit obavám, aby "premýsleli o tom, kdy je vhodné pouzít podrobné vynalozené úsilí a kdy to není vhodné."

Dr. Dash pokracuje:

"A v rámci kognitivne-behaviorální terapie je mozné podporovat jednotlivce, aby zvládli nepotrebné myslenky, jako napríklad pocit, ze jsou nadmerne zodpovední za situaci nebo potrebují mít kontrolu."

Nedávná studie ukázala, ze imunitní reakce na stres má vliv na náladu.

Boj proti malárii by mohl být podkopán relapsujícími infekcemi

Boj proti malárii by mohl být podkopán relapsujícími infekcemi

Nekteré kmeny malarského parazita mohou mít jinou formu, která jim umoznuje skrýt se v játrech. Takze pokud se hlavní cíl kampane proti malárii zameruje na krevní stadium parazita, pak by mohl být podkopán relapsy zpusobenými parazity v játrech. Vedci tvrdí, ze pro to, aby byla eradikace malárie úcinná, je treba zamerit se na jaterní stadium a krevní stadium infekce parazita.

(Health)

Pacienti s psoriázou se zvýseným rizikem deprese

Pacienti s psoriázou se zvýseným rizikem deprese

Psoriáza je chronické onemocnení kuze, které postihuje 3-4% populace v USA a je spojeno se zvýseným rizikem deprese, uvádí zpráva publikovaná v JAMA Dermatology. Výzkumníci tvrdí, ze lidé s psoriázou mohou být vystaveni vetsímu riziku deprese. Psoriáza je systémové, zánetlivé, autoimunitní onemocnení, které vetsinou postihuje dospelé, ale nekdy i deti.

(Health)