cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pracovní stres "poskozuje zdraví stejne jako expozice kourení od pasu"

Vetsina pracovníku bude v urcitém okamziku svého zivota zazívat pracovní stres. Jaký vliv vsak má na nase zdraví? Podle nového výzkumu pracovní stres poskozuje nase zdraví stejne jako expozice pasivnímu cigaretovému kouri.
Pracovníci s vysokými nároky na zamestnání mají podle výsledku studie o 50% vyssí pravdepodobnost diagnózy zdravotního stavu.

Výzkumní pracovníci z Harvard Business School v Bostonu, MA a Stanfordské univerzity, CA, zverejnují své poznatky v casopise Behavioral Science & Policy Association.

Zacátkem tohoto roku se ukázalo, ze je to Zdravotní novinky dnes odhalily nekteré z prekvapivých dusledku, které muze mít stres pro zdraví, vcetne zvýseného rizika onemocnení srdce, cukrovky a Alzheimerovy choroby.

Mozná to není prekvapující, ze letosní pruzkum "Stres v Americe" od Americké psychologické asociace (APA) zjistil, ze peníze jsou hlavní prícinou stresu v USA. Blízká sekunda je vsak práce, pricemz 60% Americanu to hlásí jako hlavní prícinu stresu.

Podle autoru této nejnovejsí studie - vcetne Joel Goh z Harvard Business School - byl proveden rozsáhlý výzkum prícin stresu vyvolaného pracovisti.

"Politická snaha resit stále rostoucí zdravotní náklady a spatné zdravotní výsledky ve Spojených státech z velké cásti ignorovala zdravotní úcinky psychosociálních stresových faktoru na pracovisti, jako jsou vysoké nároky na zamestnání, ekonomická nejistota a dlouhá pracovní doba," dodávají.

Politici se musí zabývat praktikami na pracovisti, které vyvolávají stres

Pro jejich studii provedl tým metaanalýzu 228 studií, které se zabývaly úcinky mnoha stresových faktoru pri práci, jako je nejistota zamestnání, konflikt rodinné práce, vysoké pozadavky na práci a dlouhá pracovní doba - na ctyri zdravotní výsledky: prítomnost diagnostikovaný zdravotní stav, sebe-hlásené spatné fyzické zdraví, sebe-hlásené spatné dusevní zdraví a úmrtnost.

Výsledky analýzy ukázaly, ze pracovníci s vysokými nároky na zamestnání mají o 50% vyssí pravdepodobnost, ze budou diagnostikováni se zdravotním stavem nez pacienti bez tohoto stresu. Nebezpecí zamestnání souviselo s 50% vetsím rizikem spatného fyzického a dusevního zdraví, zatímco dlouhá pracovní doba byla spojena s 20% vetsím rizikem úmrtnosti.

Tým také porovnal zdravotní úcinky pracovních stresoru s dusledky expozice kourení z druhého a zjistil, ze zdravotní výsledky kazdého faktoru jsou podobné. Oni písí:

"Úcinky kourení na zdraví jsou obecne povazovány za dostatecne rozsáhlé, aby oduvodnovaly regulacní zásah. Napríklad kour z druhé ruky je povazován za karcinogen a kourení v uzavrených verejných prostorech, vcetne pracovních prostor, je zakázáno v mnoha státech ve Spojených státech a v mnoha dalsích zemích.

Výsledky nasí metaanalýzy ukazují, ze stresory na pracovisti obecne zvysují pravdepodobnost spatných výsledku ve zdravotnictví priblizne ve stejné míre jako expozice pasivnímu kouri. "

Goh a kolegové se proto domnívají, ze politictí pracovníci by se meli také zamerit na postupy na pracovisti, které prispívají ke stresu vyvolanému zamestnáním, a zamerit se na zlepsení zdravotního chování - napríklad zvysování výkonu a snízení expozice kourení na pracovisti.

"Napríklad," dodávají, "mozná prepracování pracovních míst by mohlo zahrnovat omezení pracovní doby, snízení práce na smeny a nepredvídatelné pracovní doby a podpora flexibilních pracovních postupu, které zamestnancum pomohou dosáhnout lepsí rovnováhy mezi jejich pracovním a rodinným zivotem."

"Pokud nebudou spolecnosti a vlády dusledneji merit a zasahovat do snizování skodlivých stresoru na pracovisti, budou pokracovat snahy o zlepsení zdraví lidí - a jejich zivotu - a snízení nákladu na zdravotní péci, bude omezena jejich úcinností."

V roce 2012, MNT uvedeno ve studii publikované v Lancet které spojovaly pracovní stres s 23% zvýsením rizika srdecního záchvatu.

Paralyzovaná krysa s poranením pátere opet chodí s rehabilitací robota

Paralyzovaná krysa s poranením pátere opet chodí s rehabilitací robota

Krysa s poranením míchy a paralyzovanými nohama se podarilo opet chodit po rehabilitaci robota, kdy opet pracoval v mozkovém mozku a obnovil se dobrovolný pohyb. Svýcarstí vedci hlásili, ze kdyz se mícha vrozené inteligence a regeneracní kapacity potkana znovu aktivuje, mohou se znovu rozlozit sekunené cásti míchy.

(Health)

Pozdní nástup hypertenze muze snízit riziko demencí, zjistuje studie

Pozdní nástup hypertenze muze snízit riziko demencí, zjistuje studie

Vysoký krevní tlak je obecne povazován za rizikový faktor pro rozvoj demencí. Nový výzkum vsak tuto víru vyzývá, místo toho naznacuje, ze hypertenze muze snízit riziko - zejména u starsích pacientu. Nová studie naznacuje, ze rozvojová hypertenze pozde v zivote muze snízit riziko demence.

(Health)