cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zeny s celiakií mají dvojnásobnou pravdepodobnost vývoje anorexie

Celiakie je vzácná zazívací porucha a nervová anorexie je chronická porucha stravování. Tyto stavy mají podobné symptomy a oba jsou obzvláste casté u dospívajících. Nový výzkum zkoumá vazbu mezi diagnózami techto dvou stavu u mladých zen.
Nový výzkum naznacuje, ze diagnóza celiakie muze drasticky zvýsit pravdepodobnost vývoje anorexie.

Celiakie (CD) je zánetlivá gastrointestinální porucha, která poskozuje tenké strevo a je vyvolána potravinami obsahujícími lepek. Porucha postihuje priblizne 1 ze 141 lidí ve Spojených státech, podle Národního ústavu pro diabetes a onemocnení trávicího ústrojí a ledvin, a má tendenci být prevládající u zen.

Poruchy príjmu potravy postihují nejméne 30 milionu osob v USA. Anorexia nervosa (AN) je závazná porucha stravování, která ovlivnuje zdraví a blahobyt témer 1 procenta zen v USA.

Lidé s AN se mohou vnímat jako nadváha, kdyz ve skutecnosti mohou být opakem. Prestoze porucha postihuje obe pohlaví, anorexie je u zen 2,5krát castejsí.

Obe tyto podmínky mají tendenci ovlivnovat zejména dospívající a mladé dospelé, takze tým výzkumníku se rozhodl prozkoumat propojení mezi temito dvema podmínkami u mladých zen.

Zjistení byla zverejnena v casopise Pediatrie, a prvním autorem studie je Dr. Karl Marild z Barbara Davisova centra na University of Colorado.

Studium spojení mezi diagnózami CD a AN

Studie zkoumala 17 959 zen ve Svédsku, kterí byli diagnostikováni s CD v letech 1969 az 2008. Prumerný vek, kdy úcastníci dostávali diagnózu CD, bylo 28 let a 353 úcastníku bylo diagnostikováno s AN ve stredním veku 17 let.

Pacienti byli klinicky sledováni za 1 174 401 osob-let. "Osobní cas" je merení, které se bezne pouzívá ve zdravotních studiích ke stanovení výskytu onemocnení. Kombinuje pocet úcastníku a dobu, kterou strávili príspevky na studium.

Vedci také vysetrili kontrolní skupinu 89 379 zen, které nemely CD.

Celkem 54 z témer 18 000 pacientu s CD dostalo diagnózu AN, ve srovnání s 180 z 89 379 pacientu s odpovídajícím vekem. To odpovídá míre výskytu AN po CD diagnóze 27/100 000 osob-let.

Nekterí pacienti meli záznam AN pred diagnostikováním CD - konkrétneji 33 úcastníku s CD a 76 kontrolních úcastníku melo v anamnéze AN pred diagnózou CD.

Dospelí s CD mají dvojnásobnou rychlost následné AN

Celkove studie odhalila "obousmerné" spojení mezi CD a AN jak pred, tak po obdrzení diagnózy CD.

Konkrétneji, dospelí ve veku 20 let a starsí, kterí byli predtím diagnostikováni s CD, meli dvakrát vyssí pravdepodobnost vývoje AN pozdeji v zivote nez jejich protejsky bez CD a mladé zeny, u kterých bylo diagnostikováno CD pred dosazením veku 19 let, byly 4,5násobne pravdepodobnejsí ze byla predtím diagnostikována AN jako kontrola.

Výsledky zustaly stejné poté, co se vedci prizpusobili socioekonomickým promenným a diabetes 1. typu.

Vzhledem k tomu, ze studie byla pozorovací, výzkumníci nemohli vyvodit zádné závery o kauzalite. Nicméne, oni spekulují, ze mozným duvodem pro sdruzení muze být to, ze lidé s CD byli zpocátku spatne diagnostikováni s AN, nebo naopak. To muze být zpusobeno skutecností, ze dve chronické gastrointestinální poruchy mají velmi podobné symptomy.

V komentárích, které doprovázejí studii, autori Neville H. Golden a K.T. Park naznacují, ze "nadmerné zamerení na dietu u pacientu s CD muze vést k rozvoji AN u vnímavých jedincu." Zlatý a Park také píse:

"Dulezitým zjistením této studie je, ze spatná diagnóza nebo zpozdená lécba CD se muze vyskytnout behem dospívání, zvláste zranitelného období rustu a vývoje.

Závery této studie vyzadují pozornost jak v pocátecním klinickém hodnocení, tak v probíhajícím prehodnocování obou stavu, zejména u pacientu, kterí nereagují na tradicní terapii. "

Zjistete, jak muze gluten zpusobit lymfom u nekterých pacientu s CD.

Mohly by Alzheimerovy léky nebo antidepresiva pomoci pacientum s mozkovou príhodou?

Mohly by Alzheimerovy léky nebo antidepresiva pomoci pacientum s mozkovou príhodou?

Stále rostou dukazy, ze léky pouzívané k lécbe deprese a Alzheimerovy choroby mohou také pomoci pacientum vymýtit se mrtvici, uvádí nový výzkum publikovaný v casopise Drugs and Aging. Cévní mozková príhoda zpusobuje smrt mozkových bunek. V USA je mrtvice pátou hlavní prícinou úmrtí a hlavní prícinou zdravotního postizení.

(Health)

Protinádorové vlastnosti léku proti cukrovce "by mely být prehodnoceny"

Protinádorové vlastnosti léku proti cukrovce "by mely být prehodnoceny"

Mnoho klinických studií se zamerilo na pouzití metforminu - lécivého prípravku jiz uzívaného k lécbe diabetu - jako zpusob potlacení rustu nádoru v rakovine aktivací molekuly nazývané AMP-aktivovanou protein kinázou. Nový výzkum vsak naznacuje, ze aktivace této molekuly muze skutecne podporit rust nádoru.

(Health)