cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zeny s celiakií mají dvojnásobnou pravdepodobnost vývoje anorexie

Celiakie je vzácná zazívací porucha a nervová anorexie je chronická porucha stravování. Tyto stavy mají podobné symptomy a oba jsou obzvláste casté u dospívajících. Nový výzkum zkoumá vazbu mezi diagnózami techto dvou stavu u mladých zen.
Nový výzkum naznacuje, ze diagnóza celiakie muze drasticky zvýsit pravdepodobnost vývoje anorexie.

Celiakie (CD) je zánetlivá gastrointestinální porucha, která poskozuje tenké strevo a je vyvolána potravinami obsahujícími lepek. Porucha postihuje priblizne 1 ze 141 lidí ve Spojených státech, podle Národního ústavu pro diabetes a onemocnení trávicího ústrojí a ledvin, a má tendenci být prevládající u zen.

Poruchy príjmu potravy postihují nejméne 30 milionu osob v USA. Anorexia nervosa (AN) je závazná porucha stravování, která ovlivnuje zdraví a blahobyt témer 1 procenta zen v USA.

Lidé s AN se mohou vnímat jako nadváha, kdyz ve skutecnosti mohou být opakem. Prestoze porucha postihuje obe pohlaví, anorexie je u zen 2,5krát castejsí.

Obe tyto podmínky mají tendenci ovlivnovat zejména dospívající a mladé dospelé, takze tým výzkumníku se rozhodl prozkoumat propojení mezi temito dvema podmínkami u mladých zen.

Zjistení byla zverejnena v casopise Pediatrie, a prvním autorem studie je Dr. Karl Marild z Barbara Davisova centra na University of Colorado.

Studium spojení mezi diagnózami CD a AN

Studie zkoumala 17 959 zen ve Svédsku, kterí byli diagnostikováni s CD v letech 1969 az 2008. Prumerný vek, kdy úcastníci dostávali diagnózu CD, bylo 28 let a 353 úcastníku bylo diagnostikováno s AN ve stredním veku 17 let.

Pacienti byli klinicky sledováni za 1 174 401 osob-let. "Osobní cas" je merení, které se bezne pouzívá ve zdravotních studiích ke stanovení výskytu onemocnení. Kombinuje pocet úcastníku a dobu, kterou strávili príspevky na studium.

Vedci také vysetrili kontrolní skupinu 89 379 zen, které nemely CD.

Celkem 54 z témer 18 000 pacientu s CD dostalo diagnózu AN, ve srovnání s 180 z 89 379 pacientu s odpovídajícím vekem. To odpovídá míre výskytu AN po CD diagnóze 27/100 000 osob-let.

Nekterí pacienti meli záznam AN pred diagnostikováním CD - konkrétneji 33 úcastníku s CD a 76 kontrolních úcastníku melo v anamnéze AN pred diagnózou CD.

Dospelí s CD mají dvojnásobnou rychlost následné AN

Celkove studie odhalila "obousmerné" spojení mezi CD a AN jak pred, tak po obdrzení diagnózy CD.

Konkrétneji, dospelí ve veku 20 let a starsí, kterí byli predtím diagnostikováni s CD, meli dvakrát vyssí pravdepodobnost vývoje AN pozdeji v zivote nez jejich protejsky bez CD a mladé zeny, u kterých bylo diagnostikováno CD pred dosazením veku 19 let, byly 4,5násobne pravdepodobnejsí ze byla predtím diagnostikována AN jako kontrola.

Výsledky zustaly stejné poté, co se vedci prizpusobili socioekonomickým promenným a diabetes 1. typu.

Vzhledem k tomu, ze studie byla pozorovací, výzkumníci nemohli vyvodit zádné závery o kauzalite. Nicméne, oni spekulují, ze mozným duvodem pro sdruzení muze být to, ze lidé s CD byli zpocátku spatne diagnostikováni s AN, nebo naopak. To muze být zpusobeno skutecností, ze dve chronické gastrointestinální poruchy mají velmi podobné symptomy.

V komentárích, které doprovázejí studii, autori Neville H. Golden a K.T. Park naznacují, ze "nadmerné zamerení na dietu u pacientu s CD muze vést k rozvoji AN u vnímavých jedincu." Zlatý a Park také píse:

"Dulezitým zjistením této studie je, ze spatná diagnóza nebo zpozdená lécba CD se muze vyskytnout behem dospívání, zvláste zranitelného období rustu a vývoje.

Závery této studie vyzadují pozornost jak v pocátecním klinickém hodnocení, tak v probíhajícím prehodnocování obou stavu, zejména u pacientu, kterí nereagují na tradicní terapii. "

Zjistete, jak muze gluten zpusobit lymfom u nekterých pacientu s CD.

Príjemci transplantace ledvin jsou pravdepodobneji odmítnutí muzské donorové orgány

Príjemci transplantace ledvin jsou pravdepodobneji odmítnutí muzské donorové orgány

Nový výzkum publikovaný v The Lancet naznacuje, ze dárci a príjemci ledviny, kterí odpovídají pohlaví, mohou mít za následek lepsí výsledky. Zpráva zjistila, ze kdyz zeny dostávají ledviny muzského dárce, mají vyssí míru selhání stepu ve srovnání s ostatními tremi kombinacemi dárce a príjemce. Z techto zjistení vyplývá, ze budoucí studie a rozhodnutí o dárcovství orgánu by mely zohlednovat sex.

(Health)

Kúra HIV muze spocívat v radioimunoterapii

Kúra HIV muze spocívat v radioimunoterapii

Nová studie naznacuje, ze cílení na HIV s radioimunoterapií by mohlo eradikovat HIV z infikovaných bunek. Pokud je podáván ve spojení s vysoce aktivní antiretrovirovou terapií, muze být základem lécby. Prestoze vysoko aktivní antiretrovirová terapie (HAART) zabije v krevním obehu viru lidské imunodeficience (HIV), nevylucuje to zcela z tela, protoze virus muze zustat v infikovaných bunkách a replikovat.

(Health)