cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zdrzování estrogenové terapie stálo desítky tisíc zivotu

Témer 50 000 zen zbytecne za posledních deset let zemrelo, protoze estrogenová terapie nebyla podána pacientum ve veku 50 az 69 let, kterí podstoupili hysterektomii po studiích WHI.

Lékari a pacienti byli v roce 2002 vázne odlozeni pomocí HRT (hormonální substitucní terapie), protoze dve studie - HERS a WHI - naznacovaly, ze jeden typ by mohl zvýsit riziko kardiovaskulárních problému. Do té doby byla HRT povazována za spasitele pro zeny, které byly v lékarské menopauze; tem, kterí podstoupili hysterektomii.

Dr. Philip Sarrel, emeritní profesor v oddelení porodnictví, gynekologie a reprodukcních ved a psychiatrie, univerzita Yale a kolegové, shromázdili a analyzovali údaje o americkém scítání lidu a hysterektomii a odhadli, kolik hormonální substitucní terapie klesá u zen ve veku 50 let na 59 let mezi lety 2002 a 2011.

Pred rokem 2002 bylo více nez 90% techto pacientu predepisováno pouze estrogenová terapie pro príznaky zdravotní menopauzy, vcetne návalu tepla, a také k prevenci osteoporózy a dalsích onemocnení zpusobených menopauzálním hormonálním deficitem.

Dr. Sarrel vysvetlil, ze studie WHI z roku 2002 se týkala zen, které uzívaly kombinaci estrogenu a progestinu HRT - u pacientu s delozní sliznicí. Bohuzel studie vydesila lékare od jakéhokoli druhu HRT, vcetne tech, kterí podstoupili hysterektomii.

Zeny, které mají delohu (delohu), dostávají kombinaci HRT, protoze progestin pomáhá snízit riziko rakoviny delohy.

Dr. Sarrel rekl:

"Je zrejmé, ze média, zeny a poskytovatelé zdravotní péce nedocenili rozdíl mezi temito dvema typy hormonální terapie," rekl Sarrel. "V dusledku toho se uzívání vsech forem FDA schváleného menopauzálního hormonálního lécení srázelo."

Vedci Yale vysvetlili v Americký zurnál verejného zdraví (Vydání z 18. cervence), ze u tech, kterí uzívali kombinovanou HRT, bylo pravdepodobné, ze by mela poradit proti uzívání, protoze studie WHI prokázala zvýsené riziko vzniku krevních srazenin, mrtvice, srdecních onemocnení a rakoviny prsu.

Nicméne, u pacientu uzívajících pouze estrogenovou terapii se zdá, ze se vyhýbání se lécbe stalo spatným rozhodnutím, které stálo tisíce zivotu.

Druhá cást WHI studie, která se zamerila na zeny, které mely hysterektomii a porovnaly estrogenové pacienty s pacienty lécenými placebem, výsledky byly zcela odlisné. Zeny lécené pouze estrogenem mely "vetsinou pozitivní zdravotní výsledky", napsali autori.

Studie WHI v letech 2011 a 2012 zjistila, ze za desetileté období, méne zen na estrogenovou terapii zaniklo, nebo vyvinutého onemocnení srdce nebo rakoviny prsu. Rocní míra úmrtí v prubehu tohoto desetiletí u zen, které neuzívaly estrogen, cinila dalsích 13 na 10 000. Vetsina z nich zemrela na srdecní choroby, zatímco témer polovina zbylých zemrela na rakovinu prsu.

Dr. Sarrel rekl:

"Vyhýbání se estrogenu vyústilo v posledních deseti letech do reálných nákladu v zivote zen - a úmrtí pokracují. Doufáme, ze tento clánek povzbudí po projednání debaty a zvýsí povedomí o prínosech estrogenových léciv pouze zenám 50 let bez delohy. "

V abstraktu v casopise autorové napsali: "Informovaná diskuse mezi temito zenami a jejich poskytovateli zdravotní péce o úcincích ET je velmi naléhavá zálezitost."

HRT je po témer desetiletí kontroverzním tématem. Studie vedly ke konfliktním výsledkum:

  • HRT snízilo srdecní selhání, srdecní infarkt a riziko predcasné smrti - desetiletá dánská studie zahrnující 1 100 zen a zverejnená v klinice BMJ (British Medical Journal) ze zeny, kterým byla predepisována HRT brzy po menopauze, melo významne nizsí riziko úmrtí vcas nebo srdecního záchvatu nebo srdecního selhání, ve srovnání se svými protejsky, kterí nebyli na HRT.

  • Vedci z Lékarského centra UCLA a Fred Hutchinsonova výzkumného strediska pro rakovinu hlásili Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny ze zeny s hysterektomií pouzívané pouze na estrogen mely nizsí riziko rakoviny prsu, zatímco zeny s delozní zlázou, které byly predepsány estrogenem krome progestinu, mely vyssí riziko.

  • Estrogen chrání pouze mladsí zeny s hysterektomií, ale ne starsí - profesor Andrea Z. LaCroix z Cancer Research Centre Fred Hutchinson a tým napsal JAMA (casopis Americké lékarské asociace) (Vydání z dubna 2011), ze zena s hysterektomií v jejích 50 letech na estrogenovou substitucní hormonální terapii má výrazne nizsí riziko zdravotních potízí, zatímco zena ve svých 70 letech pravdepodobne rozvíjí chronické nemoci, kolorektální rakovinu a zemre brzy.

Silnejsí implantát silikonového gelu dostane FDA vpred

Silnejsí implantát silikonového gelu dostane FDA vpred

FDA schválila pevnejsí mamografické implantáty MemoryShape pro augmentaci prsu u zen ve veku 22 let a více a pro zeny vsech vekových skupin, které vyzadují rekonstrukci prsu. Prsní implantáty MemoryShape jsou vyrábeny a prodávány spolecností Mentor Worldwide LLC, Santa Barbara, Kalifornie. Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) zkoumal sest let údaju z 955 dospelých zen, které prokázaly, ze implantát prsu je relativne bezpecný a úcinný.

(Health)

Co potrebujete vedet o kozních onemocneních

Co potrebujete vedet o kozních onemocneních

Obsahy Lécba Príznaky Obrázky Príciny Stages Diagnostika Prevence Kozní onemocnení, nebo tinea, se týká nekolika druhu nákazlivých plísnových infekcí horní vrstvy kuze, pokozky hlavy a nehtu. Ríká se to ringworm, protoze svedivá, cervená vyrázka má prstencový vzhled. Kozní onemocnení vsak nemá nic spolecného s cervy.

(Health)