cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bezdrátový fitness monitor "muze pomoci obnovit operaci srdce"

Jednoduchý bezdrátový fitnessový monitor "off-the-shelf" by mohl prispet k ozivení pacientu, kterí meli operaci srdce, podle studie zverejnené v Annals of Thoracic Surgery.

Výzkumníci z Mayo Clinic v Rochesteru, MN, analyzovali radu pacientu starsích 50 let, kterí podstoupili volitelnou srdecní operaci. To zahrnovalo zavedení bypassu koronární arterie, výmenu náhradních ventilu nebo obojí.

Vsichni pacienti zili doma, byli ambulantní pred chirurgickým zákrokem a ocekávali se, ze budou v nemocnici po dobu 5-7 dnu po procedurách.

Vsichni pacienti byli rozdeleni do skupin:

  • Délka pobytu v nemocnici (krátká, strední nebo dlouhá)
  • Místo výtoku (doma, doma se zdravotní pécí nebo kvalifikovaným osetrovacím zarízením).

Monitory oznacily výrazné rozdíly v mobilite

V den první výteznosti, kdy byli pacienti vyrazeni z jednotky intenzivní péce, byly ke kotníku kazdého jednotlivce pripojeny bezdrátové fitness monitory.


Výzkumníci ríkají, ze jednoduchý bezdrátový fitness monitor pripojený k clenku pacientu pomohl sledovat jejich pohyblivost behem zotavení ze srdce.
© 2013 Spolecnost hrudních chirurgu. Pretisteno s povolením.

Výzkumníci zjistili, ze druhý den ozivení existují velké rozdíly v mobilite pacientu, kterí byli propusteni domu nezávisle, ve srovnání s temi, kterí byli propusteni domu se zdravotní pécí (HHC) nebo kvalifikovaným osetrovacím zarízením (SNF ).

Strední pocet kroku u pacientu doma byl 675, zatímco pacienti s HHC nebo SNF provedli 108 kroku. V den 3 se pacienti se samostatnou pécí vydali 1 270 kroku ve srovnání s 312 kroky od pacientu s HHC a SNF. Podobné výsledky byly patrné iv den ctyri, jelikoz pacienti se samostatnou pécí absolvovali 1431 kroku ve srovnání se 618 kroky u pacientu s HHC a SNF.

Výzkumníci také zjistili, ze existují významné rozdíly v mobilite pacientu s krátkodobým a strednedobým pobytem v nemocnici ve srovnání s pacienty, kterí meli dlouhodobý pobyt v nemocnici.

Napríklad v den druhého ozdravného pobytu meli pacienti, kterí meli krátký pobyt v nemocnici, medián 818 kroku, ve srovnání s 514 kroky pro osoby se stredním hospitalizacním pobytem a 223 kroku u pacientu, kterí meli dlouhý pobyt v nemocnici.

"První dukaz", ze vzdálené sledování je úcinné

Dr. David Cook z Mayo kliniky a vedoucí studie autor, ríká, ze ackoli tyto výsledky byly ocekávány, oni ukazují první dukaz, ze vzdálené sledování mobility je úcinný pri hodnocení zotavení po operaci. Ríká, ze tato data pomáhají vylepsit výsledky obnovy.

Dr. Cook dodává:

"Tento typ technologie zmení hodnocení chirurgického a lékarského zotavení.

Kdyz je hospitalizován starsí pacient, at jde o operaci nebo jiný zdravotní stav, schopnost pacienta znovu získat sílu a pohyblivost je primárním faktorem toho, zda pacient muze jít domu a být nezávislý. "

Dr. Claude Deschamps, predseda oddelení chirurgie na klinice Mayo a vedoucí autor studie, uvádí, ze kombinace podobných typu technologií a schopnost vykazovat údaje by mohla zmenit zpusob poskytování a rízení zdravotní péce.

"Výhody, které tato technologie prinásí vetsine pacientu ve vyssím veku, budou obrovské," dodává.

"Technologie je jiz robustní a spolehlivá a dalsí tri roky prinesou integraci softwaru, aby umoznila snadné nacítání dat elektronických lékarských záznamu nebo panelu pacientu."

Myslenka vyuzití technologie, která napomáhá obnove a efektivite nemocnic, roste. Nedávný výzkum z University of California, Los Angeles, odhalil nové prenosné zarízení smartphone, které muze provádet testy ledvin a automaticky odeslat výsledky do databáze nebo poskytovatele zdravotní péce behem nekolika sekund.

Dalsí studie britských vedcu odhalila vývoj prenosné ocní kliniky v smartphonu, který dokáze diagnostikovat kataraktu, zkontrolovat sítnici pro príznaky onemocnení a zkontrolovat predepsání vizionárských cocek.

Trénink Brainwave pritahuje na kognitivní kontrolu a mení myslení-putování

Trénink Brainwave pritahuje na kognitivní kontrolu a mení myslení-putování

Výuka dobre známých mozkových vln u lidí, alfa rytmus, muze posílit mozkovou sít zodpovednou za kognitivní kontrolu. Tato technika, známá jako neurofeedback, muze být povazována za nadejný nový postup pro obnovení funkce mozku v dusevních poruchách. Tato prulomová studie, kterou provedla skupina výzkumníku na Západní univerzite a Institutu výzkumu zdraví spolecnosti Lawson, zjistila, ze funkcní zmeny v rámci specifické mozkové síte se objevují presne po 30 minutách neinvazivního tréninku na základe neuronu.

(Health)

Celé zrno muze vést ke zdravejsímu streve, k lepsí imunitní odpovedi

Celé zrno muze vést ke zdravejsímu streve, k lepsí imunitní odpovedi

Nová studie poukazuje na prínos stravování celých zrn pres rafinované zrna, poté, co zjistil, ze první z nich muze vést ke zdravejsímu streve a lepsí imunitní odpovedi. Vedci tvrdí, ze dieta bohatá na celá zrna muze být prínosem pro strevní a imunitní systém. Seniorský autor Simin Nikbin Meydani, Ph.D.

(Health)