cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc nekterí z nás mají sladký zub? Studie zkoumá

Je dobre známo, ze prílis mnoho cukru v nasí strave není pro nás dobré. Nicméne, proc nekterí lidé chtejí chutnat sladké potraviny, zatímco jiní najdou snadnejsí zdrzet se hlasování? Vysetruje nová studie.
Nová studie vysvetluje, proc nekterí z nás mohou najít tezsí kosícek.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varují, ze mnoho lidí ve Spojených státech konzumuje prílis mnoho cukru a ze to muze zpusobit závazné zdravotní stavy vcetne srdecních onemocnení, cukrovky typu 2 a obezity.

Nicméne, zatímco nekterí z nás povazují za relativne snadné se zdrzet jíst kolác, u jiných to muze být komplikovanejsí. Lidé, kterí mají takzvaný sladký zub, mohou být tezsí vyhnout se cukru - ale je to vec vule, nebo by mohlo existovat biologické vysvetlení cukrových chutí?

Predchozí studie u hlodavcu ukázala, ze hormon vylucovaný játry, nazývaný FGF21, "potlacuje príjem sladkostí". Podobne dalsí studie o primátech naznacila, ze stejný hormon muze snízit chut k sladkému.

V tomto kontextu nový výzkum - nedávno zverejnený v casopise Bunecný metabolismus - zkoumá, zda má FGF21 stejný úcinek u lidí a zda výkyvy hormonu mohou vysvetlovat chut k cukru.

Lidé s variantami FGF21 mají o 20 procent vyssí pravdepodobnost, ze mají sladký zub

Vedci vedli Matthew Gillum, odborný asistent biologických ved, a Niels Grarup, profesor metabolické genetiky, a to jak z Dánské univerzity v Kodani.

Výzkum zkoumal data z existující studie více nez 6 500 dánských úcastníku, nazývaná studie Inter99. S vyuzitím informací, které si úcastníci vyzádali, výzkum Inter99 zkoumal jejich metabolismus, zivotní styl a dietní príjem.

Ve studii Inter99 výzkumníci také merili hladinu cholesterolu a glukózy v krvi úcastníku. Navíc k temto datum, pro nový výzkum, Grarup a Gillum sekvenovaly gen FGF21 ve snaze dekódovat to a jeho varianty.

Výzkumníci genotypovali a podrobneji zkoumali dve varianty genu, které byly dríve spojeny s vyssí spotrebou sacharidu - FGF21 rs838133 a rs838145. Studie zjistila, ze lidé s obema variantami meli o 20 procent vyssí pravdepodobnost, ze budou pravidelne jíst velké mnozství sladkostí.

"Tyto varianty jsou velmi pevne spojeny se sladkým príjmem," ríká Gillum. Navíc studie zjistila, ze tyto varianty korelují s vyssím príjmem alkoholu a kourením, ackoli je zapotrebí více studií k potvrzení tohoto spojení.

FGF21 hladovení hladiny o 50 procent vyssí u tech, kterí nemají rádi sladkosti

Autori také provedli klinickou studii potvrzující své první kolo zjistení.

Zkoumali souvislost mezi hladinami hladin FGF21 a hladem sladké stravy u 86 "mladých, zdravých a chudých" úcastníku.

Úcastníci vyplnili dotazník, který se jich zeptal na jejich oblíbené sladké, slané a mastne sladké jídlo. Vedci merili hladiny FGF21 v krvi poté, co úcastníci postili po dobu 12 hodin.

Poté pozádali úcastníky, aby konzumovali cukrový ekvivalent dvou plechovek koksu a pokracovali v monitorování hladin hormonu po dobu 5 hodin po príjmu cukru.

Ihned po období na lacno byly hladiny FGF21 o 50 procent vyssí u tech, kterí nemeli rádi sladkosti, nez u tech, kterí to udelali. Po konzumaci cukru se vsak FGF21 zvýsil na priblizne stejnou úroven v obou skupinách.

V blízké budoucnosti budou Gillum a Grarup doufat, ze uskutecní podobný výzkum, ale v mnohem vetsím merítku. To jim umozní lépe pochopit úcinky zvýsení a poklesu hladin FGF21 v krvi.

Vetsí studie by také umoznila výzkumníkum zkoumat vazbu mezi hormonem a ruznými metabolickými chorobami, jako je obezita a diabetes typu 2.

"Bylo zjisteno, ze desítky faktoru se podílejí na metabolických onemocneních," ríká Grarup. "V této studii se jen díváme na jeden malý kus ve velké hádance."

Gillum také zvazuje nálezy a tvrdí, ze studie nabízí "opravdu prekvapivý pohled na potenciální hormonální základ sladkého zubu".

Zjistete, jak Escherichia coli by mohlo pomoci vyresit ty sladké chute.

Intelektuální postizení muze být sledováno zpátky k tomu, ze otec je starsí pri pohledu

Intelektuální postizení muze být sledováno zpátky k tomu, ze otec je starsí pri pohledu

Podle výzkumu publikovaného v casopise Journal of Medical Genetics lze sdruzení chromozomálních abnormalit s mentálním postizením vysledovat zpet k otci, obzvláste tem, kterí jsou starsí v dobe koncepce. Chromozomální abnormality mohou být zdedeny nebo vznikají znovu. Jsou to bezná prícina intelektuálního postizení zpusobená variací poctu kopií (CNV's), coz jsou strukturální rozdíly, které vedou k sekvencím DNA v bunkách, které chybí, jsou obrácené, opakované nebo nejsou správne umísteny.

(Health)

Jak by se mela spolecnost zabývat problémem mrzacení zenských pohlavních orgánu?

Jak by se mela spolecnost zabývat problémem mrzacení zenských pohlavních orgánu?

Nedávno zverejnila lékarská zpravodajka príbeh o praktikování obrízky kojencu. Clánek se objevil kolem nových tvrzení, pokud jde o prínosy obrízky kojencu muzu provedené klinikou Mayo a kontroverzním badatelem Prof. Brianem Morrisem. Prestoze jsme zahrnuli alternativní pohledy prostrednictvím kritiky anti-obrízkové skupiny The Whole Network, clánek generoval zivý komentár nasich ctenáru.

(Health)