cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc jsou mladiství pravdepodobnejsí prevzít rizika? Studie vysvetluje

Mladiství mají vetsí pravdepodobnost, ze budou riskovat a budou odvázne delat, nez deti mladsí nez oni nebo dospelí, nebot vetsinou prijímá dusledky, které jsou neznámé, a ne proto, ze jsou skutecne vystaveny rizikovým situacím, podle zjistení Yale School of Medicine výzkumníku publikoval v Sborník z Národní akademie ved.
Studie z roku 2011 prohlásila, ze výzkumníci z Pittsburgské univerzity objevili prostrednictvím testu na krysách nový pohled na cinnost neuronu v mozku dospívajících, coz pomohlo vysvetlit, proc dospívající povazují odmeny za následky.

Podle zprávy dospívající spáchají trestné ciny a sexuálne prenosné nemoci více nez vsechny ostatní vekové skupiny - také rídí rychleji nez dospelí. Úmrtnost a úrazy mezi mladistvými jsou podle studie o 200% vyssí nez u mladsích detí.
Pro novou studii odborníci analyzovali skupinu dospívajících i skupinu dospelých stredního veku tím, ze je vyzývají, aby rozhodovali o neznámých a známých rizicích.
65 úcastníku studie bylo ve veku od 12 do 50 let. Výzkumníci zádali dobrovolníky, aby rozhodovali o penezích a loterii. Rozsah rizika byl pro kazdou otázku odlisný. Behem nekterých experimentu byli lidé informováni o presných pravdepodobnostech, ze budou schopni vyhrát loterii. V ostatních se jim nerekli sance, takze úroven rizika je nejistá a vysoká.
Vedci zjistili, ze kdyz dospívající byli informováni o presných rizicích rozhodnutí, která ucinili, snazili se jim vyhnout stejne jako dospelí, nebo dokonce více. Na druhou stranu, adolescenti byli mnohem spokojeni s nejistými situacemi a neznámými riziky nez dospelí.
Ifat Levy, odborný asistent v komparativní medicíne a neurobiologii v Yale, rekl:

"Mladé organismy musí být otevrené neznámému, aby získaly informace o svém svete. Z politického hlediska to znamená, ze informování dospívajících co nejvíce o pravdepodobnostech nákladu a prínosu rizikového chování muze úcinne omezit jejich zapojení do takovýchto chování. "

Dále ríkala, ze dospívající nerobí tato rozhodnutí, protoze nejsou tak inteligentní jako dospelí - jsou stejne inteligentní jako dospelí.
Levy dospel k záveru:
"Behaviorální ekonomika nám ríká, ze riskování není jednoduchý proces, je ovlivnen nasím postojem ke známým rizikum, ale také postojem k neznámým nebo nejednoznacným situacím, kdy pravdepodobnost pozitivních a negativních výsledku není známa."

Napsal Christine Kearney

Strava bohatá na rajcata snizuje riziko rakoviny prostaty

Strava bohatá na rajcata snizuje riziko rakoviny prostaty

Rakovina prostaty je druhou nejcastejsí rakovinou u muzu po celém svete, ale nová studie naznacuje, ze konzumace 10 nebo více porcí rajcat týdne významne snizuje riziko vývoje této nemoci. Muzi, kterí jedli více nez 10 porcí rajcat za týden, zaznamenali podle nové studie 18% snízení rizika rakoviny prostaty.

(Health)

Michelangelo vytvoril mistrovská díla navzdory degenerativní artritide

Michelangelo vytvoril mistrovská díla navzdory degenerativní artritide

Kdo by nechtel ruce Michelangela, jednoho z nejvetsích malíru a socharu v historii? Nyní se zdá, ze tyto ruce pracovaly pres bolest degenerativní artritidy, aby vytvorily mistrovská díla, dokud nebude umelec témer 89 let. Toto jsou poznatky z nedávné studie, publikované ve Journal of the Royal Society of Medicine.

(Health)