cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zpráva WHO: TBC je rozsírenejsí, nez se dríve odhadovalo

Snaha o zlepsení shromazdování údaju o tuberkulóze odhalila témer o pul milionu prípadu, nez bylo dríve odhadnuto, jak uvádí Svetová zpráva o tuberkulóze Svetové zdravotnické organizace v roce 2014.
Od roku 2000 zpráva odhaduje, ze prostrednictvím diagnostiky a lécby tuberkulózy bylo usetreno 37 milionu lidí.

Dr. Mario Raviglione, reditel programu Globální tuberkulózy (TB) Svetové zdravotnické organizace (WHO), ríká, ze "po spolecném úsilí zemí, WHO a nekolika partneru se investice do národních pruzkumu a rutinního úsilí o dohled podstatne zvýsily. "

"To nám poskytuje mnohem více a lepsí data, priblízili jsme se k pochopení skutecného zatízení tuberkulózy," ríká Raviglione.

Zpráva odhaluje, ze v roce 2013 se v roce 2013 rozvinulo 9 milionu lidí a 1,5 milionu lidí zemrelo. Ackoli se jedná o lécebné onemocnení, zpráva potvrzuje, ze TB je druhým nejvetsím zabijáckým onemocnením jediného infekcního agens.

Také asi 3 miliony lidí s tuberkulózou chybí zdravotní systémy bud bez diagnózy, nebo bez hlásení diagnóz.

Nedostatecné financování je také problémem. Ve zpráve se odhaduje, ze pro plnou odpoved je kazdorocne zapotrebí priblizne 8 miliard dolaru, ale v soucasné dobe dochází k rocnímu schodku ve výsi 2 miliardy dolaru.

Zpráva vsak také ukazuje, ze úmrtnost TB klesla od roku 1990 o 45%. Pocet lidí, kterí se vyvíjejí, se také kazdorocne snizuje o 1,5%. Od roku 2000 zpráva odhaduje, ze prostrednictvím diagnostiky a lécby tuberkulózy bylo usetreno 37 milionu lidí.

20 let dozoru nad rezistencí na léky proti TBC

Dodatek k této zpráve oznacuje 20letý dohled nad rezistencí na léky proti tuberkulóze a zkoumá opatrení, která je nutno prijmout, aby se vylécilo z prevence multirezistentní TB (MDR-TB).

Zvýsení za posledních 5 let v laboratorích schopných provést rychlé testy vedlo k trikrát více prípadum diagnostikování MDR-TB, uvádí zpráva.

MDR-TB se obtízne lécí a vykazuje výrazne horsí míry vytvrzení nez standardní TB. Úspesnost lécby je v nekterých zemích popsána jako "alarmující nízká". Celkove bylo v roce 2013 vyléceno pouze 48% pacientu s MDR-TB.

Bylo odhadováno 480 000 nových prípadu MDR-TB, coz predstavuje priblizne 3,5% vsech nových prípadu TBC. Prestoze globální procento prípadu MDR-TB zustává nezmeneno, zpráva konstatuje, ze epidemie se objevily ve východní Evrope a ve strední Asii.

Rozsáhlá léciva odolná tuberkulóza - kmen TB, který je jeste tezsí lécit nez MDR-TB - byl také hlásen v 100 zemích.

Dr. Karin Weyer, koordinátor WHO pro laboratore, diagnostiku a rezistenci proti drogám, uvádí, ze pokrok v boji proti MDR-TB byl "tezce vyhrán a musí být zintenzivnen". Dodává:

"Zlepsené diagnostické nástroje a prístup znamenají, ze zjistujeme a lécíme více prípadu, ale rozdíly mezi zjistováním a skutecným zacátkem lécby se rozsirují a naléhave potrebujeme vetsí angazovanost a financování pro testování a lécbu kazdého prípadu. a Lotyssko, kde existuje univerzální prístup k rychlé diagnostice a lécbe, pocet prípadu MDR-TB výrazne klesl. To ukazuje, co lze dosáhnout. "

Ve zpráve se odhaduje, ze 13% (1,1 milionu) z 9 milionu lidí, kterí rozvinuli tuberkulózu v roce 2013, bylo také HIV pozitivní. Prestoze v posledních deseti letech pocet úmrtí na TBC u HIV pozitivních osob klesl - z 540 000 v roce 2004 na 360 000 v roce 2013 - zpráva doporucuje, aby byla preventivní a antiretrovirová lécba "zvetsena".

Snízená plodnost u zen spojená s nízkým obsahem mlécných mlécných potravin

Snízená plodnost u zen spojená s nízkým obsahem mlécných mlécných potravin

Nová americká studie naznacuje, ze konzumace nízkotucných mlécných potravin denne muze snízit plodnost zeny tím, ze ovlivní ovulaci. Studie je publikována v casopise Human Reproduction. Výzkumníci z Harvardské skoly verejného zdraví a nemocnice Brigham a zen a Harvard Medical School v Bostonu následovali 18.555 zenatých, premenopauzálních zen ve veku mezi 24 a 42 let, bez dejin neplodnosti, kterí se bud snazili otehotnet, nebo otehotneli po dobu 8 období od roku 1991 do roku 1999.

(Health)

Lécba diabetes mrtvice - nová terapie

Lécba diabetes mrtvice - nová terapie

Novou moznou terapii pro lécbu poskození mozku u diabetiku 2. typu, kterí trpí mrtvicí, navrhli výzkumníci z Karolinska Institutet ve Svédsku. Navrhovaná lécba, publikovaná ve vedeckém casopise Diabetes, zahrnuje pouzití schválené lécby diabetu typu 2 nazývané linagliptin.

(Health)