cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Které pooperacní komplikace vedou k nejvetsímu riziku opakovaného prevzetí?

Nedávná studie, publikovaná v zárí vydání Casopis American College of Surgeons ze komplikace v 30-denním pooperacním okne jsou obecne hlavním duvodem, proc jsou pacienti zpetne prijati do nemocnic.
Starsí autor studie, John F. Sweeney, MD, FACS, séf divize vseobecné a gastrointestinální chirurgie na Emory University School of Medicine v Atlante a také reditel klinické kliniky klinické kvality a bezpecnosti pacientu rekl:

"Lékarské readmisie jsou spickou ledovce, ale kdyz hloubeji kopírujete, jsou to pooperacní komplikace, které vedou ke zpetnému prevzetí pacientu u pacientu s celkovým chirurgickým zásahem. Lepsí pochopení, ze predpovedi zpetného prebírání pacientu s celkovým chirurgickým zákrokem umozní nemocnicím vyvinout programy s cílem snízit míru zpetného prebírání. "

Pro jejich studii se vedci zabývali záznamy nemocnic z pacientu, kterí se podíleli na programu pro zlepsení kvality chirurgické kvality (ACS NSQIP), který je zameren na zlepsení kvality péce v nemocnicích v soukromém sektoru.
Údaje Emory University Hospital byly pridány k datum z údaju ACS NSQIP, aby bylo mozné zjistit, proc dochází k prevzetí, pokud nejsou plánovány.
Záznamy o 1442 pacientech s celkovým chirurgickým zákrokem, které v letech 2009 az 2011 mely operace, byly analyzovány autory. Behem 30 dnu od vycestování z nemocnice bylo zpetne prijato 163 techto osob.
Po prohlédnutí techto císel se výzkumní pracovníci zabývali faktory, které by mohly zpusobit zpetnou reakci pacientu. Mezi faktory prispívající k readmisi patrí; jaký druh postupu byl proveden u pacienta, jestlize existovaly nejaké komplikace po operaci, kódování ICD-9 a demografie pacienta.
Doktor Sweeny pokracoval: "Chirurgickí pacienti se lisí od lékarských pacientu, protoze samotný chirurgický zákrok je vystavuje riziku zpetného prevzetí do nemocnice nad rámec lékarských problému."
Duvod pro analýzu readmisních sazeb je podle výzkumníku zpusoben zmenami regulace vydávanými Centrami Medicare & Medicaid Services (CMS), která ciní nemocnice zodpovednými za jakékoli zpetné prevzetí zdravotních chorob v následujících 30 dnech. V budoucnu hodlá tuto metodu pouzít i pro chirurgické pacienty.
Kdyz se badatelé podívali na faktory, které prispívaly k hospitalizaci, rozhodli se, ze nekteré chirurgické postupy a kolik komplikací se pacienti po operaci objevili, byly hlavní duvody, proc byly prijaty zpet.

Sweeney rekl: "Komplexní gastrointestinální procedury prinásejí vyssí riziko hospitalizace. Pankreatektomie, kolektomie a resekce jater mají vyssí komplikaci kvuli chirurgické slozitosti."
Podle kódovacích údaju ICD-9 jsou dvema hlavními duvody pro zpetné hospitalizaci v nemocnici, které tvorí témer polovinu vsech readmisních prípadu, gastrointestinální komplikace 27,6% a chirurgické infekce ve výsi 22,1%.
Autori zjistili, ze cím více komplikací má pacient po operaci, tím vyssí je riziko návratu do nemocnice.
Dr. Sweeney pokracoval:
"Pacient, který má jednu komplikaci, je pravdepodobnejsí, ze bude znovu prijat zpet, nez pacient bez komplikací. Cím více komplikací pacient trpí, tím pravdepodobnejsí je zpetné prevzetí pacientu. s pacientem, který po návratu domu vyvine komplikaci. "

Jedinci s jednou nebo více komplikacemi po operaci meli o 4% pravdepodobnejsí sanci vrátit se zpet do nemocnice, ve srovnání s pacienty, u kterých nedoslo k zádným komplikacím. Pokud meli pacienti po operaci dve komplikace, meli nejvetsí sanci, ze budou znovu prijati.
Délka pobytu v nemocnici se lisila i kvuli komplikacím:
  • Pacienti s zádné komplikace - 4 dny
  • Pacienti s 1 komplikace - 9 dní
  • Pacienti s 3 nebo více komplikací - 24 dní
Pacienti, kterí meli po operaci infekci mocových cest nebo sepse, meli o 5% vyssí moznost návratu do nemocnice nez lidé, kterí nemeli zádné komplikace. Infekce ran a plicní komplikace po operacích vedly k 3,5% vyssímu riziku zpetného prevzetí.
"Vedoucími chirurgickými komplikacemi jsou infekce, plicní komplikace a infekce mocových cest. UTI byly nejhorsí komplikace, kterou jsme zjistili, i kdyz se nestávají casteji, ale jsou spojeny s nejvyssím rizikem zpetného prevzetí." Rekl Dr. Sweeney .
Podle Dr. Sweeney by velké financní prínosy pro nemocnice, pacienty a plátce mely pocházet ze snizování pooperacních komplikací. Doktor Sweeney dospel k záveru:
"Nejvetsím trestem pro buck bude kombinace snízení komplikací a snízení délky pobytu, coz povede ke snízení poctu readmisií. Snizující se komplikace budou prínosem pro pacienta, nemocnici a plátce a zlepsí se kvalita péce, snízí délku pobytu a snízí pocet hospitalizací. "

Napsal Christine Kearney

Typ T bunek, který podporuje poskozenou imunitní odpoved objevenou

Typ T bunek, který podporuje poskozenou imunitní odpoved objevenou

Výzkumníci poprvé identifikovali typ T bunek, který hraje klícovou roli pri podpore skodlivé autoimunitní odpovedi, která zapálí a napadá klouby pri revmatoidní artritide. Objev - vyrobený pomocí technologií, které pomáhají analyzovat jen "hrst bunek" - nabízí zivotne dulezité nové stopy biologii onemocnení a muze vést k silnejsím a cílenejsím lécebným postupum.

(Health)

Ústní antikoncepce pripomenuté, chyba balení sleduje datum vyprsení platnosti a císla sarze

Ústní antikoncepce pripomenuté, chyba balení sleduje datum vyprsení platnosti a císla sarze

Nekolik perorálních kontraceptiv bylo odvoláno Qualitest Pharmaceuticals, generickým lékárníkem z Alabamy, protoze mnozství císel sarzí a data exspirace nejsou viditelné z duvodu chyby balení. Vyvolané perorální antikoncepce mely puchýr, který byl otocen o 180 stupnu na karte, na které byla balena, coz vedlo ke zmene týdenní orientace tablety a nejasnosti data exspirace a císla sarze.

(Health)