cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaká velikost je prumerný penis?

Obsah

 1. Kdy je velikost penisu prílis malá?
 2. Co je normální nebo prumerné?
 3. Zeny se starají?
 4. Zeny nechtejí muze s velkými penisy
 5. Dalsí merení penisu
 6. Zvýsené obavy ohledne rozsírení
 7. Malý úcinek obezity a veku
Mnoho vedeckých badatelu se pokusilo odpovedet na otázku, zda muzi - a zeny - po celém svete chtejí jasné informace o: Jakou velikost je prumerný penis?

Predstavíme vám skutecnosti ze vsech vedeckých studií o velikosti penisu, takze po dokoncení ctení tohoto clánku budete spokojeni s tím, ze máte nejpresnejsí odpoved na otázku. A mozná budete ujisteni o své vlastní velikosti nebo o penisu vaseho partnera.

Publikované poznatky jsou casto uvádeny s podkladovými informacemi o rozsírené obave muzu o tom, zda jsou jejich penisy dostatecne velké a zda budou sexuální partneri spokojeni. Tak co je pravda?

Vzhledem k vsudyprítomnosti volné, snadno prístupné internetové pornografie a nárustu agresivního marketingu spolecností, které slibují vetsí penis pomocí prodluzovacu a zvetsovacích prostredku, je snadné pochopit, proc se pravda o délce a obvodu muzských pohlavních orgánu mohla zatajit.

Mozná tedy není prekvapení, ze vedci dusledne zjistují, ze muzi mají zvýsené obavy o své muznosti.

Rychlé fakty o prumerné velikosti penisu

Zde jsou nekteré klícové body ohledne prumerné velikosti penisu. Podrobnejsí informace a doplnující informace naleznete v hlavním clánku.

 • Zatímco 85 procent zen muze být spokojeno s velikostí a podílem penisu svého partnera, muzi si sami sebe nejsou jisti.
 • Az 45 procent muzu verí, ze mají malý penis.
 • V pruzkumech se prumerná délka ochlupení pohybuje od 7 do 10 centimetru (2,8 az 3,9 palce).
 • Prumerný prumer obvodu nebo obvodu je 9 az 10 cm.
 • Délka vzprímených prumeru je 12 az 16 centimetru (4,7 az 6,3 palcu).
 • Obvod obvodu je priblizne 12 centimetru (4,7 palce).

Kdy je velikost penisu prílis malá?


Penis se rozprostírá za testem - merená délka nezahrnuje tuto cást.

Snad nejlepsím merítkem toho, co se povazuje za malý penis, je prahová hodnota, kterou pouzívají lékari, kdyz muze být zvázeno zvetsení penisu.

Výzkumní pracovníci, kterí publikují v Journal of Urology studovali velikosti penisu 80 "fyzicky normálních" muzu, merící rozmery penisu pred a po erekci vyvolané léky.

Po nalezení prumerných velikostí dospeli k záveru:

"Kandidáti na prodlouzení penisu by meli povazovat pouze muze s nepatrnou délkou mensí nez 4 centimetry (1,6 palce) nebo protazené nebo vzprímené délky mensí nez 7,5 centimetru.

Co je "normální" nebo prumerná velikost penisu?

V Journal of Urology studie, výzkumníci nalezli mezi skupinou 80 muzu následující:

 • Prumerný velikost penisu je 8,8 cm (3,5 palce), kdyz je ochablý
 • Prumerná velikost penisu je 12,9 cm (5,1 palce), kdyz je vzprímená

Mnoho studií zkoumalo prumernou velikost penisu.

Studie také zjistila, ze velikost muzského vzprímeného penisu nebyla korelována s velikostí jeho klidného penisu.

To znamená, ze muzi, jejichz penisy mají odlisné délky, kdyz jsou ochablé, mohou mít podobne velké pátere. Neexistoval ani vztah mezi vekem muzu a jejich velikostí penisu.

Zjistení o tom, jak muze "rust" délka penisu - o tom, zda jste "sprcha" nebo "pestitelka" - byla dále podporena studiem 200 tureckých muzu, ve kterých " délka."

Výzkum pro stanovení prumerné velikosti penisu zahrnuje studii publikovanou v lednu 2014, která zkoumala více nez 1 600 amerických muzu, i kdyz neprovádela nezávislá fyzická merení.

Místo toho se studie opíralo o vlastní merení penisu muzu. Zprávy vsak mohou být povazovány za pomerne spolehlivé, jelikoz muzi dostali kondomy, aby odpovídali jejich samohodnoceným merením, coz znamená, ze jakákoli nepresnost by vedla k spatné profylaktice.

Tato studie zjistila, ze prumerná velikost penisu je následující:

 • Prumerná velikost pro vzprímený penis je 14,2 cm (5,6 palce)
 • Prumerný obvod vzprímeného penisu je 12,2 cm (4,8 palce).

Vedci uvedli, ze rozmery penisu, které se uvádejí samy, jsou v souladu s výsledky jiných studií. Jejich studie doplnila zjistení, ze presné rozmery erekce mohou být ovlivneny zpusobem vzrusení, napríklad zda clovek pouzívá rucní stimulaci.


Nekolik ruzných studií naznacuje prumerný velikost penisu mezi 5,1 a 5,6 palce.

Velikost penisu - zdá se, ze zeny o ni pecují méne nez muzi

Zdá se, ze muzské obavy o tom, zda velikost penisu odpovídá zádostem zen, jsou do znacné míry ztraceny.

A nepodlozené starosti o nedostatecnost nepomáhají skutecnost, ze pohled cloveka na jeho penis automaticky zpusobí, ze mu vypadá mensí, nez na nekoho jiného.

Podíváme-li se dolu na penis zhora, zdá se, ze to vypadá mensí, ve srovnání s tím, jak to vypadá prímo, nebo ze strany.

Videt vlastní penis z této perspektivy a mozná srovnávat to s jinými muzi prílohy z jiného pohledu, muze proto posílit falesné myslenky o velikosti penisu. Ale zeny mají spolehlivejsí vnímání?

Jedna studie, publikovaná v British Journal of Urology International, navrhlo, ze zatímco vetsina zen, asi 85 procent, byla spokojena s velikostí a podílem penisu svého partnera, muzi si byli sami sebe jisti.

Témer polovina muzu ve studii (45 procent) verila, ze mají malý penis, presto výzkumníci uvedli, ze malá velikost penisu byla skutecne vzácná.

Zhruba 170 zen odpovídalo na dotazníky v jiné studii, která zjistila, ze prestoze prisuzují urcitou dulezitost velikosti penisu, mela jen "zásadní" význam pro "jasnou mensinu" zen.

Zatímco vetsina muzských starostí o velikost penisu je stredem déle, zeny se podle jedné studie více zajímají o sírku.

Studie 50 sexuálne aktivních vysokoskoláku uvádí, ze pro velkou vetsinu - 9 z 10 zen - sírka penisu byla pro sexuální spokojenost dulezitejsí nez délka penisu.

Zeny nechtejí muze s velkými penisy

Studie zverejnená v casopise s otevreným prístupem PLOS ONE v listopadu 2015 vzal nový zpusob zádání zen, aby ukázali své preference velikosti penisu pomocí 3D tistených modelu o 33 ruzných rozmerech.


Zeny byly pozádány, aby si vybraly mezi 33 ruzne rozmerove vytistenými "penisy" ??- vcetne ukázaných príkladu. Nejvetsí v sade byla A, zatímco D byla nejmensí; byly modré pro rasovou neutralitu.
Obrázek: Nicole Prause a kol.

Velikost byla vytistena v rozmezí od 4 palcu do 8,5 palcu a od 2,5 palcu az 7,0 palcu v obvodu, na základe predchozích studií poskytujících prumerný americký velikost penisu pri vzprímené délce 6 palcu (15,2 cm) s obvodem 5 palcu (12,7 cm).

3D-vytistené hrídele byly v modrém plastu, aby nenaznacovaly zádný konkrétní závod, který by mohl ohrozit nápady zen o prumerné velikosti.

75 zen, které uvádejí velikostní preference z 33 modrých modelu, zvolilo trochu odlisne v závislosti na typu vztahu, o nemz premýsleli (a v kazdém prípade ukázali, ze pozadují velikost, která se ukázala být jen nepatrne nad prumery zjistenými ve studiích):

 • Pro dlouhodobé sexuální partnery sli na penis mírne kratsího obvodu a délky ve srovnání se svými moznostmi pro jednodenní stánky, pricemz si zvolili prumernou délku 6,3 palce a obvod 4,8 palce.
 • To ve srovnání s jejich preference na jednorázové sexuální partnery je o délce 6,4 palce a obvod 5,0 palce.

Dalsí merení penisu

Nekolik ruzných studií se snazilo urcit prumernou velikost penisu. Jeden zverejnený v roce 2001 provedl merení 3 300 mladých italských muzu ve veku 17 az 19 let.

Bylo zjisteno, ze prumerná prumerná délka uvolnených penisu byla 9 centimetru (3,5 palce) a obtízný obvod (ve stredu hrídele) byl 10 centimetru (3,9 palce).

Dalsí studie zkoumala odlisnou populaci 301 fyzicky normálních indických muzu a snazila se porovnat její výsledky s nálezy velikosti v jiných zemích.

Výsledky, autori studie z roku 2007, uvedli, ze "pomohou poradit se pacientum, kterí se obávají velikosti penisu a hledají operaci zvetsení penisu."

 • Flaccid: Prumerná prumerná délka byla 8,2 cm (3,2 palce) a obvod (protazený choulostivý penis) byl 9,1 centimetru (3,6 palce).
 • Vzprímené: strední prumerná délka byla 13,0 centimetru a obvod byl 11,5 centimetru.

Zjistení, zverejnená v Príroda, zahrnoval tabulku, která obsahovala predchozí poznatky o rozmerech penisu po celém svete. Kliknutím sem zobrazíte tabulku.


Výzkumné studie merily velikost penisu a zjistily prumer - typický vzprímený penis by se dobre hodil v rozsahu uvedeném na tomto pravítku.

Ze 16 studií, které uvedli z ruzných zemí, se nejdríve uskutecnilo více nez sto let a publikovalo se v roce 1899.

Vsichni dospeli k podobným prumerným délkám penisu:

 • Dlouhé délky se pohybovaly v rozmezí od 7 do 10 centimetru (2,8 az 3,9 palce).
 • Mírné obvody se pohybovaly v rozmezí od 9 do 10 centimetru (3,5 az 3,9 palce).
 • Délka vzprímení byla priblizne 12 az 16 centimetru (4,7 az 6,3 palce).
 • Vzprímený obvod (pouze jedna predchozí studie) byl priblizne 12 centimetru (4,7 palce).

Zvýsené obavy, "spatné" touhy po rozsírení

Autori studie z Indie napsali, ze definice normální velikosti penisu byla "znacného zájmu", protoze doslo k "stálému nárustu poctu lidí, kterí si stezují na" krátký penis "a hledají postupy pro rozsírení penisu."

Jiný výzkum naznacil, ze vetsina muzu, kterí hledají chirurgii k prodlouzení penisu, mají nadhodnocený výhled na velikost normálního penisu.

Ve studii 67 muzu, kterí si stezovali na krátký penis, nebylo ve skutecnosti zjisteno, ze jsou velmi krátké. Autori uvedli, ze se stále zvysuje pocet muzu, kterí chtejí chirurgii prodlouzit svuj penis.

Pouze malý úcinek obezity a veku na velikost penisu vzprímené

V roce 2015 vydali výzkumníci v Saúdské Arábii výsledky retrospektivní kohortní studie 778 muzu s prumerným vekem 43,7 let (v rozmezí od 20 do 82 let), kterí navstevovali urologické ambulance v Saúdské Arábii.

Muzi byli vylouceni ze studie, pokud byli mladsí 18 let, byli podáváni stíznost na malý nebo krátký penis, Peyronieho choroba, vrozená zakrivení, klinický hypogonadismus, predchozí penilní chirurgie nebo trauma nebo kombinaci techto.

Po lékarské indukci erekce výzkumníci provedli merení a stanovili prumer:

 • Délka penisu 12,53 centimetru (4,9 palce) od kuze pres lýkovou kostí az po spicku penisu
 • Penis délky 14,34 centimetru (5,6 palce) od pubické kosti na spicku penisu
 • Obvod penisu je 11,50 cm (4,5 palce).

Výzkumníci také zmerili muzský index telesné hmotnosti (BMI), který se zvysuje s obezitou. Mezi vetsí BMI a kratsí délkou délky penisu byla slabá korelace, kdyz se merila z kuze nad pubiální oblastí, ale ne pri merení z kosti na spicku.

To naznacuje, ze penis se zdá být kratsí, kdyz je pod kuzí více tuku na viditelné bázi penisu.

Tato studie rovnez ukázala slabou korelaci s narustajícím vekem pro rozmery penisu.

Autori vsak poznamenali, ze mírné poklesy velikosti mohou být pro muze stárnoucí pouze omezené - zjistili, ze "rozdíl mezi muzi ve veku 70 a 20 let byl mensí nez centimetr."

Výzkumné poznatky o velikosti penisu od MNT zprávy

Má velikost zálezitost? Link nalezený mezi prstem a velikostí penisu

Nový nález ukazuje dukaz o vztahu mezi relativní délkou indexu cloveka a prsteny a zpusob, jak predpovedet délku jeho penisu.

Chcete prodlouzit penis? Operace trakcního úderu, ríkají vedci

Muzi, kterí chtejí operaci prodlouzit délku penisu, by se meli nejprve pokusit o neinvazivní metody, jako jsou penisové trakcní prostredky nebo extendery, a v nekterých prípadech dokonce vyzkouset terapii, aby se cítili více sebejiste o svém tele, uvedli italstí urologové v publikovaném casopise v dubnovém císle British Journal of Urology International.

Výzkumníci odhalili prumernou délku penisu novou studií

Mnoho muzu se stará o velikost penisu. Ale vedci doufají, ze výsledky nové studie, která odhalí prumernou délku penisu, uklidní mnoho muzu, ze jsou "normální".

Diabetes 1. typu: Transplantace mezi jednotlivými druhy muze být zivotaschopnou lécbou

Diabetes 1. typu: Transplantace mezi jednotlivými druhy muze být zivotaschopnou lécbou

Vedci rozsírili moznost výroby lidské transplantovatelné tkáne pro lécbu diabetu typu 1 po úspesném zvrácení stavu u mysí transplantovaných bunkami z pankreasu pestovaných v krysách. Studie naznacují, ze mezidruhová transplantace by mohla být proveditelnou mozností lécby diabetu 1. typu u lidí.

(Health)

Vycerpání zvysuje riziko úmrtí u pacientu s infarktem

Vycerpání zvysuje riziko úmrtí u pacientu s infarktem

Nová studie zverejnená v klinických studiích Mayo zjistila, ze prezivsí pacienti s infarktem, kterí cvicí nadmerne, jsou vystaveni zvýsenému riziku úmrtí na srdecní problémy. Pravidelná fyzická aktivita se vsak doporucuje pro zvládání srdecních onemocnení a snízení rizika úmrtí z vysokého krevního tlaku, mrtvice a diabetu 2. typu.

(Health)