cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kontrola hmotnosti, nikoliv strategie hubnutí, funguje lépe

Intervence, která se zameruje spíse na kontrolu hmotnosti nez na snízení telesné hmotnosti, prispívá lépe sociálne ekonomicky znevýhodneným cernosským zenám pri prevenci prírustku hmotnosti, uvedli vedci z Duke University JAMA interní medicína.

Autori vysvetlují, ze povzbuzování afroamerických zen k zhubnutí bylo obecne neúcinné.

Jako základní informace vysetrovatelé napsali, ze "cerné zeny mají vyssí míru spokojenosti s telesnou hmotností, méne spolecenských tlaku ke ztráte váhy a sociokulturní normy, které tolerují tezsí telesnou hmotnost".

Hlavní resitelka Gary G. Bennettová, Ph.D., uvedla, ze pro cerné zeny z domácností s nízkými príjmy jsou nezbytné nové strategie pro správu váhy.

Dr. Bennett a tým provedli klinickou studii (program Shape), aby porovnali, jaký vliv muze mít bud preventivní intervence na zvýsení telesné hmotnosti nebo obvyklá péce o váhu a kardiometabolické riziko afroamerických zen.

Zákrok zahrnoval týdenní monitorování prostrednictvím interaktivních hlasových volání, konzultace, jednoletého clenství v telocvicne a prizpusobených vzdelávacích materiálu.

Soubor zahrnoval 194 premenopauzálních afroamerických zen ve veku od 25 do 44 let. Jejich index telesné hmotnosti (body mass indexes) se pohyboval od 25 do 34,9 (nadváha do trída obézních).

Autori napsali: "My jsme výslovne informovali úcastníky o tom, ze Shape nebyl pokusem o snízení telesné hmotnosti. Ocekávali jsme, ze úcastníci nebudou motivováni ke ztráte váhy, ale informovali úcastníky, ze Shape je prístup, jehoz cílem je zlepsit jejich celkovou pohodu a udrzet jejich soucasný tvar tela. "

Po uplynutí dvanácti mesícu:

  • Ti v intervencní skupine ztratili v prumeru 2,2 kilogramu (1 kilogram).
  • Zeny na "obvyklé péci" získaly 1,1 libry (0,5 kilogramu).
  • 62% úcastníku intervence bylo na nebo pod svou základní hodnotou.
  • 45% úcastníku obvyklé péce bylo pod svou základní hodnotou.

Do konce 18 mesícu zeny v intervencním programu ztratily v prumeru 3,7 liber (1,7 kg).

Vedci to udelali ne pozorujte rozdíl mezi lécebnými skupinami v hladinách lipidu, krevní glukózou, krevním tlakem, kontrolou krevního tlaku nebo obvodem pasu.

Tým uzavrel:

"Je zrejmé, ze nové prístupy k lécení, jako je prevence prírustku hmotnosti, jsou nezbytné pro potírání závazné výzvy obezity v této populaci."

Údrzba vlasu a cvicení u afroamerické zeny

Dr. Amy J. McMichael z univerzity Wake Forest napsal v JAMA ze hlavním duvodem, proc mnoho afroamerických zen nedelá cvicení, je péce o vlasy a údrzbu.

Doktor McMichael poznamenal, ze mnoho jejích afroamerických pacientu s nadváhou. Podle úradu ministerstva zdravotnictví a sluzeb pro lidské zdraví v USA, ctyri z peti afroamericanu mají nadváhu.

Doktor McMichael rekl: "Lécím spoustu afroamerických zen na nasí klinice a vsiml jsem si, kolik z nich má nadváhu, a chtela jsem vedet proc. Lécím je kvuli dermatologii, ale jako doktor to bylo dokonce více se týká toho, ze nadváha prinásí temto zenám riziko hypertenze, cukrovky a dalsích závazných problému. "

Ve studii doktorky McMichaela zjistila, ze mnoho afroamerických zen pouzívá k vyrovnání vlasu chemické výrobky nebo vyrovnávace tepla, coz vede k velmi krehkým vlasum. Prebytecné krehké vlasy usnadnují jeho oddelení, coz je duvod, proc mnozí nemohou po cvicení snadno umyt vlasy a vyhnout se úplne.

Studie zjistí, ze doba odezvy na srdecní onemocnení je mnohem lepsí

Studie zjistí, ze doba odezvy na srdecní onemocnení je mnohem lepsí

Pred peti lety byla lécebná doba potrebná k lécbe srdecních onemocnení spíse nez to, co standard vyzaduje. To se vsak výrazne zlepsilo a nyní více nez 90% pacientu s infarktem v USA, kterí vyzadovali nouzovou angioplastiku k otevrení blokovaných koronárních tepen, dostalo lécbu v doporuceném case v roce 2010.

(Health)

Hospodárská krize muze vysvetlit nárust míry sebevrazdy u dospelých ve stredním veku,

Hospodárská krize muze vysvetlit nárust míry sebevrazdy u dospelých ve stredním veku,

U amerických dospelých ve veku 40-64 let se míra sebevrazdy od roku 1999 zvýsila o priblizne 40%. Nyní, podle nové studie zverejnené v casopise American Journal of Preventive Medicine, tento nárust muze být az do recese v letech 2007-2009 - ostrý nárust míry sebevrazdy u dospelých ve stredním veku. U jedincu ve veku 40-64 let se sebevrazdy z duvodu vnejsích okolností - napríklad ztráty zamestnání - zvýsily z 33% v roce 2005 na 37.

(Health)