cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Washingtonský stát legalizuje asistovanou sebevrazdu

Vcera ve ctvrtek 5. brezna mohou pacienti s terminálne nemocnými v Washingtonu pozádat o nový asistovaný zákon o sebevrazde nazvaný zákon o smrti s dustojností, který jim umoznuje pozádat lékare o smrtelný predpis, pokud mají méne nez sest mesícu zivota.
Nový zákon Washington je zalozen na podobném zákonu zavedeném v Oregonu pred deseti lety, kdy ho v lonském roce vyuzilo 60 pacientu. To je nejvyssí císlo za rok, kdy zákon vstoupil v platnost v roce 1997, uvádí zpravodajská sluzba NWPR ve Washingtonské státní univerzite.
Od té doby asi 400 obyvatel Oregonu pouzilo to k ukoncení svého zivota zprávy Seattle Times, který také rekl, ze nový zákon Washington byl schválen v lonském listopadu volby a nesl témer 60 procent "ano" hlas.
Stejne jako zákon o Oregonu, nový zákon Washingtonu vyzaduje, aby kazdý pacient, který zádá o smrtelný predpis, musí být rezidentem státu, musí mít alespon 18 let, musí být prohlásen dusevne zpusobilý a dva lékari musí potvrdit, ze on nebo ona má sest mesícu nebo méne k zivotu, hlásil Seattle Times.
Zádost pacienta musí být podána písemne a svedkem dvou osob a musí také podat dve ústní zádosti v délce 15 dnu, tzv. "15denní cekací lhutu".
Zástupce spolecnosti Compassion & Choices, nejvetsí advokátní advokátní skupina ve Washingtonu, rekl NWPR, ze jména pacientu, kterí zádají pomoc s umíráním, nebudou zverejnena, ale bude treba podat takové zádosti. Terry Barnett rekl:
"Iniciativa usiluje o rovnováhu mezi právem pacienta na soukromí a zájmem verejnosti o informace o tom, jak tento proces funguje."
Skupiny, které podporují iniciativu, ríkají, ze nový zákon dává lidem jinou moznost a pomáhá jim ovládat proces umírání a tím i zachovat jejich dustojnost.
Skupiny, které jsou proti iniciative, tvrdí, ze pozadavky na podávání zpráv nejsou dostatecne silné a mely by existovat prísnejsí bezpecnostní opatrení, aby se zajistilo, ze pacientum budou nabídnuty dostatecné moznosti pro ukoncení zivota, vcetne bolesti, hlásil NWPR.
Eileen Geller, mluvcí spolecnosti True Compassion Advocates, skupina, která je proti novému zákonu, rekl Seattle Times, ze:
"Ohrozí prílis mnoho lidí pro prílis málo lidí, kterí by meli skutecne na výber."
"Autonomie jedné osoby je nátlak jiné osoby," uvedl Geller a dodal, ze zpráva, kterou pacient skutecne obdrzí, jakmile nastane myslenka na sebevrazdu, je, ze by to meli delat, protoze jsou zátezí.
Geller, která je hospicovou sestrou, uvedla, ze minulý rok, kdyz její otec zemrel, zdravotník vzbudil myslenku asistované sebevrazdy a to ho vedlo k pocitu, ze by mel vyuzít moznosti, aby prestal být zátezí jeho rodina.
Nebyl to pohled Barbary McKayové z Kirklandu, který rekl, ze bude pouzívat nový zákon. McKay je definitivne nemocný s pokrocilým karcinomem vajecníku a jiz pozádal její lékare, aby prohlásili, ze si prejí mít smrtelné léky. Na tiskové konferenci ve ctvrtek prohlásila, ze bude mluvit se svými lékari o jejích dalsích moznostech zivota, uvedla Seattle Times.
60letá McKayová ríkala, ze sledovala, jak oba její rodice trpí jen málo mozností na konci svého zivota. Na tiskové konferenci, kterou sponzorovala spolecnost Compassion & Choices, rekla novinárum, ze kdyz prijde její cas, chce si vybrat svuj vlastní cas a zpusob, jak umrít:
"Nechci, aby se moje rodina musela dívat na to, jak mám ztratit, jak se muze stát s rakovinou."
Desítky lidí stály pred lékarskou fakultou Washingtonské univerzity vcera, aby protestovaly proti novému zákonu. Nekteré zdravotnické systémy se rozhodly nezúcastnit se, zatímco jiné mají. Ti proti novému zákonu se obávají, ze mnoho smrtelne nemocných lidí, kterí jsou depresi, nemusí získat pomoc, kterou skutecne potrebují, a zákon usnadní zbytecné úmrtí.
Nevyhlédnout se v tom vsem je potreba, aby zdravotnictí pracovníci meli doladené dovednosti lidí, aby vyvázily své lékarské zkusenosti.
Pomáhat pacientum, aby prezkoumali moznosti, jak strávit své umírající týdny, a zda ukoncit svuj zivot úmyslne nebo prirozene, prinásí znacné zatízení emocionálnímu blahu zdravotnického pracovníka a mohou potrebovat v tomto procesu stejne psychickou podporu jako pacienti.
Zdroje: Seattle Times, NWPR ve Washingtonské státní univerzite.
Napsal: Catharine Paddock, PhD

PIP implantáty mohou poskodit rozvoj plodu

PIP implantáty mohou poskodit rozvoj plodu

Nedávná zpráva zverejnená v casopise Journal of the Royal Society of Medicine odhaluje, ze PIP prsní implantáty ve skutecnosti predstavují ohrození zdraví a mohou zpusobit poskození rozvíjejícího se plodu. Nová zpráva nesouhlasí s nedávným prohlásením lékare NHS, Sir Bruce Keoghem, který tvrdí, ze PIP implantáty nemají zádné vázné zdravotní riziko.

(Health)

Dieta s nízkým obsahem nasycených tuku "nebrání srdecním onemocnením nebo prodluzuje zivot"

Dieta s nízkým obsahem nasycených tuku "nebrání srdecním onemocnením nebo prodluzuje zivot"

Konzumace jídel, které obsahují nasycené tuky, má za následek zvýsení hladiny cholesterolu v krvi, coz muze zvýsit riziko srdecních onemocnení. V dusledku toho zdravotnictí odborníci doporucují, aby po snízení výskytu nízkého mnozství nasycených tuku snízilo toto riziko. Ale prední americký kardiovaskulární vedec tvrdí, ze prijetí takového stravování nezhorsuje srdecní onemocnení ani prodluzuje zivot.

(Health)