cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byla to falesná mysl? Sex, Káva, Cola muze zpusobit aneuryzma, mrtvice

Nová studie zverejnená tento týden z Nizozemska uvádí, ze sex, vyfukování nosu nebo dokonce pití kávy muze docasne zvýsit riziko roztrhnutí aneuryzmatu mozku a mrtvice. Není známo o aktivitách, které zpusobují prasknutí intrakraniálního aneuryzmatu. Znalosti o tom, co zpusobuje aneuryzmatické rupture, zvysují vhled do patofyziologie a usnadnují rozvoj preventivních strategií.
Holandstí vedci identifikovali osm hlavních spoustecu, které zrejme zvysují riziko intrakraniálního aneuryzmatu, coz je slabost steny mozkové cévy, která casto zpusobuje, ze se objeví balón. Pokud se roztrhne, muze to mít za následek subarachnoidální krvácení, coz je mrtvice zpusobená krvácením v mozku.
Monique H.M. Vlak, M.D., hlavní autor studie a neurolog u univerzitního lékarského centra v Utrechtu v Holandsku, vysvetluje:

"Vsechny triggery vyvolávají náhlý a krátký nárust krevního tlaku, který se zdá být moznou spolecnou prícinou aneuryzmatického rupture." Subarachnoidní krvácení zpusobené prasknutím intrakraniálního aneuryzmatu je devastující událostí, která casto postihuje mladé dospelé. jsou prekrývají známé rizikové faktory, vcetne zenského pohlaví, veku a hypertenze. "

Takze, na co musíme dávat pozor? Podle studie zverejnené americkou iniciativou Heart Association s ohledem na zlomek vsech subarachnoidálních krvácení, které lze pripsat urcitému spoustecímu faktoru, výzkumníci identifikovali osm faktoru a jejich prínos k riziku jako:
  1. Spotreba kávy (10,6 procent)
  2. Silné fyzické cvicení (7,9 procent)
  3. Vyfukování nosu (5,4 procenta)
  4. Sexuální styk (4,3 procenta)
  5. Stínení k výhonu (3,6 procenta)
  6. Spotreba Cola (3,5 procenta)
  7. Být prekvapený (2,7 procenta)
  8. Zlobí (1,3 procenta)
Výzkum se dotazoval na 250 pacientu s aneuryzmálním subarachnoidálním krvácením, aby vyplnili dotazník o expozici 30 mozným spoustecím faktorum v období krátce pred jejich príhodou a jejich obvyklou cetností a intenzitou expozice temto spoustecum. Poté vyhodnotili relativní riziko s pouzitím krízového designu, který urcuje, zda urcitá událost byla vyvolána necím, co se stalo tesne pred ní.
Vlak pokracuje:
"Snízení spotreby kofeinu nebo lécba kontaminovaných pacientu s nepríznivými IA s laxativy muze snízit riziko subarachnoidálního krvácení." Zdá se, ze je treba dále zkoumat, zda predepisovat antihypertenzivní lécbu pacientum s neporusenými IA, pokud jde o prevenci ruptury aneuryzmatu.

Podle Národního ústavu pro neurologické poruchy a mrtvici více nez 700 000 Americanu kazdorocne trpí cévní mozkovou príhodou a zhruba 160 000 z nich zemre. Pozustalí casto celí váznému postizení v dusledku mrtvice.
Aneuryzma muze také vzniknout v dusledku vrozených vad, predcházejících stavu, jako je vysoký krevní tlak a ateroskleróza (nárust tukových depozit v tepnách) nebo trauma hlavy. Cerebrální aneuryzma se objevují casteji u dospelých nez u detí, ale mohou se objevit v jakémkoli veku. Jsou castejsí u zen nez u muzu, v pomeru 3 k 2.
Zdroj: casopis Stroke Journal spolecnosti American Heart Association
Napsal Sy Kraft

Demence, míra Alzheimerovy choroby klesá, tvrdí studie

Demence, míra Alzheimerovy choroby klesá, tvrdí studie

Existuje obezretný optimismus, ze výskyt nových prípadu demence se zdá být klesající, a to navzdory pokracujícím obavám ze stárnutí populace. To jsou závery studie zverejnené v New England Journal of Medicine. Výskyt demence v kazdé vekové skupine vykazuje známky pádu. Údaje Svetové zdravotnické organizace (WHO) naznacují, ze celosvetove 47.

(Health)

Bisfosfonáty - Nové údaje o znacení na dlouhodobé uzívání doporucené poradním výborem FDA

Bisfosfonáty - Nové údaje o znacení na dlouhodobé uzívání doporucené poradním výborem FDA

Bifosfonáty, léky k lécbe a prevenci osteoporózy a jiných stavu kostí by mely mít na jejich stítcích dalsí údaje o dobe trvání lécby, doporucil Poradní výbor FDA pro lécivé prípravky pro reprodukcní zdraví a Poradní výbor pro bezpecnost a rízení léciv (panel).

(Health)