cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedostatek vitaminu D souvisí se zvýseným rizikem astmatických záchvatu

Dospelí s astmatem, kterí mají nedostatek vitaminu D, mohou být mnohem casteji postizeni astmatickými záchvaty. To je podle nové studie výzkumníku z Tel Avivské univerzity v Izraeli.
Výzkumníci zjistili, ze astmatikum s deficitem vitaminu D bylo o 25% castejsí výskyt astmatického záchvatu nez u pacientu s normální hladinou vitaminu D.

Není to první studie, která spojuje nedostatek vitaminu D se závazností astmatu. V roce 2012, Zdravotní novinky dnes hlásené ve studii, která tvrdí, ze astmatické deti s nízkým obsahem vitaminu D mají chudsí funkci plic. Ale autori této nejnovejsí studie uvádejí, ze predchozí výzkum naznacující takové sdruzení je konfliktní.

"Vitamin D má významné imunomodulacní úcinky a jako takový se predpokládá, ze má úcinek na astma - imunologicky zprostredkované onemocnení," konstatuje autor studie Dr. Ronit Confino-Cohen ze Sacklerovy lékarské fakulty Univerzity v Tel Avivu.

"Ale vetsina stávajících údaju o vitaminu D a astmatu pocházela z detské populace a byla nekonzistentní," dodává. "Nase soucasná studie je jedinecná, protoze studovaná populace mladých dospelých je velmi velká a" nekontaminovaná "jinými nemocemi."

Astmatikum s nedostatkem vitaminu D "25% pravdepodobnejsí astmatický záchvat"

Výzkumný tým vyhodnotil zdravotní záznamy témer 4 milionu osob ve veku 22-50 let, kterí byli cleny Clalit Health Services - nejvetsího poskytovatele zdravotní péce v Izraeli.

Byly mereny hladiny vitaminu D 307,900 jedincu. Mezi temito léky bylo 21 237 osob s diagnostikovaným astmatem.

Výsledky analýzy, nedávno publikované v casopise Alergie, zjistili, ze astmatikum, kterí meli nízkou hladinu vitaminu D, bylo o 25% vyssí pravdepodobnost, ze budou mít astmatický záchvat nez ti, jejichz hladiny vitaminu D byly normální.

Tyto nálezy zustaly i po tom, co se tým podílel na dalsích rizikových faktorech astmatu, jako je obezita, kourení a související chronické onemocnení.

Komentár k nálezum týmu Dr. Confino-Cohen ríká:

"Nase výsledky dodávají dalsí dukazy o vazbe mezi vitamínem D a astmatem, coz naznacuje príznivé úcinky vitaminu D na exacerbace astmatu.

Ocekáváme, ze dalsí výsledky budou podporovat nase výsledky. Mezitím nase výsledky podporují doporucení pro screening hladin vitaminu D u podskupiny pacientu s astmatem, kterí mají opakované exacerbace. U pacientu s nedostatkem vitamínu D muze být nutná suplementace. "

Vitamín D doplnení: muze to opravdu pomoci lécit astma?

Ale zda vitamín D doplnky jsou úcinné pro príznaky astmatu je diskutabilní. Dríve v tomto roce, MNT uvedeno ve studii publikované v JAMA, v nemz výzkumníci tvrdili, ze u lidí s astmatem doplnky vitaminu D nezlepsují symptomy ani lécbu.

"U dospelých s pretrvávajícím astmatem a nizsích hladin vitaminu D lécba vitamínem D3 nezmensila rychlost první poruchy lécby nebo exacerbace. Tato zjistení nepodporují strategii terapeutického doplnování vitaminu D3 u pacientu se symptomatickou astmatem," tvrdí vedci píse studie.

Tým, který se podílí na této nejnovejsí studii, nicméne naznacuje opak, pricemz konstatuje, ze je to "frustrující", ze prevalence astmatu neklesá, kdyz je známo tolik informací o tom, jak lécit nemoci a snízit její úcinky na zivoty pacientu. "Zvysování hladiny vitaminu D je neco, co muzeme jednoduse udelat pro zlepsení kvality zivota pacientu," dodává Dr. Confino-Cohen.

MNT nedávno hlásena studie naznacující, ze nedostatek vitaminu D muze zvýsit riziko spatné mozkové funkce u pacientu, kterí byli resuscitováni po náhlé srdecní zástave.

430 milionu dolaru falesného fakturacního podvodu Medicare, 91 osob za poplatek

430 milionu dolaru falesného fakturacního podvodu Medicare, 91 osob za poplatek

Devadesát jedna lidí ze sedmi amerických citátu bylo obvineno z podvodu ve výsi 430 milionu dolaru za medicíne, oznámili dnes tajemník Kathleen Sebelius a generální prokurátor Eric Holder a zdravotnictví. Lidé, kterí jsou obvineni, zahrnují sestry, lékare a dalsí certifikované zdravotnické pracovníky.

(Health)

Otrava olovem u detí a dospelých

Otrava olovem u detí a dospelých

Obsah Symptomy U detí U dospelých Príciny Úcinky Diagnostika Lécba prevence Výhled Otrava olovem se stane, kdyz se olovo v tele zvedne. Po mesících nebo letech mohou dosáhnout nebezpecných a mozná smrtelných úrovní. Olovo je tezký kov a silný jed. Muze se nahromadit v tele, pokud vstoupí do úst nebo se vdechuje.

(Health)