cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Videohry spojené s agresivním chováním

Nová zpráva pracovní skupiny amerických psychologických asociací naznacuje, ze existuje souvislost mezi hraním násilných videohier a agresí. Neexistuje vsak dostatek dukazu, které by naznacovaly, ze se toto spojení týká trestního násilí nebo kriminality.
Ackoli mnozí se zabývají mozným vlivem násilných videohier na deti, vedci tvrdí, ze velmi málo studií v jejich prehledu zahrnovalo deti.

Pracovní skupina tvrdí, ze jejich výzkum ukazuje dusledný vztah mezi násilným pouzíváním videohry a agresivním chováním a agresivním poznáním.

Navíc násilné pouzívání videohry bylo spojeno s poklesem prosociálního chování, empatie a citlivosti na agresi.

Predseda pracovního týmu Mark Appelbaum, emeritní profesor na psychologickém oddelení Kalifornské univerzity v San Diegu, uvádí, ze spojení mezi násilím ve videohrách a zvýsenou agresivitou hrácu je jedním z nejvíce studovaných a nejlépe zalozených v terénu.

"Vedci zkoumají pouzívání násilných videohier jiz více nez dve desetiletí," vysvetluje, "ale dosud existuje velmi omezený výzkum zamerený na to, zda násilné videohry zpusobují, ze se lidé dopoustejí násilných trestných cinu."

Pracovní skupina prezkoumala ctyri metaanalýzy, které byly provedeny od doby, kdy Rada zástupcu americké psychologické asociace (APA) prijala v roce 2005 rezoluci o násilných videohrách. Tato metaanalýza zahrnovala analýzu 170 výzkumných clánku.

Prof. Appelbaum se domnívá, ze závery recenzí jsou robustní. "I kdyz mezi jednotlivými studiemi existují urcité rozdíly, z mnoha let výzkumu, který poskytuje duveru ve nase obecné závery, vyplývá silný a konzistentní obecný vzorec," ríká.

Uvádí vsak, ze podobne jako u vetsiny vedních oboru je obraz predlozený tímto výzkumem slozitejsí, nez je obvykle zahrnut v zpravodajství a dalsích informacích pripravených pro sirokou verejnost.

Násilná videohry pouzívají "jediný rizikový faktor"

Násilné videohry jsou jiz dlouho predmetem zájmu v médiích, zejména s durazem na to, ze násilné franchisingy jako Grand Theft Auto a Call Of Duty se tesily v posledních letech. Vzhledem k tomu, ze tato relativne nová forma médií se stává stále castejsím, tak se také obávají jejího vlivu, zejména na malé deti.

Rychlá fakta o videohrách
  • Prumerný vek videoher je 34 let
  • V roce 2010 prumerný hrác strávil 8 hodin týdne hraním videohier
  • Rodice hlásí vzdy nebo nekdy monitorují videohry, které deti hrají 97% casu
  • Zhruba 40% vsech hrácu je zenská.

APA uvádí, ze více nez 90% detí ve Spojených státech hraje videohry, pricemz tento pocet se mezi dospívajícími ve veku 12-17 let zvysuje na priblizne 97%.

Navzdory tomu výzkumníci naznacují, ze dostupný výzkum byl omezen na míru, ze jejich nálezy nemusí být pouzitelné pro deti:

"Dusledky tohoto výzkumu jsou casto aplikovány na deti, presto relativne málo studií pouzitých v prezkoumaných metaanalézách zahrnovalo deti nebo mladistvé mladsí nez 16 let jako úcastníky výzkumu."

Výzkumníci také naznacují, ze informace o úcincích videohry na ruzné pohlaví ao úcincích her po celou dobu vývoje dítete v soucasné dobe chybí a tyto mezery ve znalostech vyzadují dalsí studium.

Uvádí, ze zádný jediný rizikový faktor neustále vede osobu k agresivnímu nebo násilnému jednání a ze je to hromadení více rizikových faktoru, které obvykle vedou k agresivnímu nebo násilnému chování. "Zkoumaný výzkum ukazuje, ze násilné pouzívání videohry je jedním z takových rizikových faktoru," uzavírají.

APA vyzývá k získání vetsího veku odpovídajících her

Profesor Appelbaum by mel zacít zkoumat, jak násilné pouzívání videohry interaguje s jinými uznávanými rizikovými faktory.

"To, co výzkumníci potrebují delat, je provádet studie, které se zabývají úcinky videohry u lidí ohrozených agresí nebo násilím kvuli kombinaci rizikových faktoru," ríká. "Napríklad, jak se deprese nebo kriminalita stretávají s násilnou videohrou?"

V reakci na zjistení pracovní skupiny APA vyzvalo odvetví videohry k vývoji her, které umoznují zvýsit rodicovskou kontrolu nad mnozstvím násilí, které obsahují.

Nové rozhodnutí prijaté Radou zástupcu APA doporucuje, aby Rada pro hodnocení softwaru pro zábavu (ESRB) zdokonalila svuj systém hodnocení videohry a také vyzývá vývojáre hry, aby vytvorili hry vhodné pro vek a psychologický rozvoj svých uzivatelu.

Dríve tento mesíc, Zdravotní novinky dnes o nové hre, která byla vyvinutá pro lidi se schizofrenií. Bylo zjisteno, ze aplikace "brain training" zlepsuje pamet svých uzivatelu a pomáhá jim pracovat a zít nezávisle.

Deti potrebují k pouzití dalsí opalovací krémy

Deti potrebují k pouzití dalsí opalovací krémy

Studie zverejnená v casopise Pediatrics ukazuje, ze vetsina detí pred adolescenty pravidelne nepouzívá opalovací krém, a jeste horsí, mnozí trpí spálením slunce v urcitém okamziku behem detství. Císla ukazují, ze lidé, kterí utrpeli závazný spálenou spáleninu v detství, mají dvojnásobné riziko rozvoje melanomu pozdeji v zivote, takze ochrana detí pred prílisným sluncem je neco, na co by rodice a pecovatelé meli venovat vetsí pozornost.

(Health)

Pocítac IBM Watson na pomoc onkologum

Pocítac IBM Watson na pomoc onkologum

Watson, pocítac IBM, který získal slávu tím, ze porazil lidské soutezící na americké televizní show Jeopardy! v únoru 2011, má hrát novou roli pri pomoci onkologum diagnostikovat a lécit rakovinu. Podle spolecného prohlásení vydaného tento týden spolupracují vedci IBM Memorial Sloan-Kettering Cancer (MSKCC) a vedci spolecnosti IBM, aby vytvorili nástroj pro podporu rozhodování zalozený na pocítaci, který delá pozoruhodnou práci s porozumením ostrých otázek a nalezení nejlepsí odpovedi.

(Health)