cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Velmi krátký výcvik v mysli pomohl tezkým pijákum snízit

Velmi krátká výuka vsímavosti by pomohla tezkým pijákum, aby zacali snizovat. Tak uzavírá nová studie, která zjistila, ze pouhých 11 minut výcviku na vedomí pomohlo tezkým pijákum snízit jejich príjem alkoholu v prístím týdnu.
Výzkumní pracovníci v Londýne ukázali, ze pouhých 11 minut výcviku na vedomí muze pomoci lidem, kterí pijí, aby se zbavili alkoholu.

Výzkumní pracovníci z University College London (UCL) ve Spojeném království provedli experiment, který porovnal úcinek "ultra-krátkého" tréninku vnímavosti proti relaxacnímu výcviku (kontrola).

Vedoucí autor Dr. Sunjeev Kamboj, zástupce reditele Ústavu pro klinickou psychofarmakologii v UCL, ríká: "Zjistili jsme, ze velmi krátké a jednoduché cvicení v mysli pomáhají pijákum snízit a výhody je mozné videt pomerne rychle."

Psaní v Mezinárodní zurnál neuropsychofarmakologie, on a jeho kolegové vysvetlují, ze v posledních letech existuje velký zájem o zaclenení výcviku na psychologickou lécbu závislostí.

"Sledujte mysl bez soudu"

Výcvik s duverou poucuje lidi, aby zvýsili své "okamzité vedomí" o tom, co se deje v mysli, aniz by to soudilo.

Kdyz tedy vznikne touha po tréninku, ucí vás, jak jen pozorovat pocity, myslenky a pocity tohoto okamziku, aniz byste je hodnotili nebo analyzovali.

"Jako takový je tento proces protikladný k fixaci a vypracování pozadavku, které charakterizují závislost," poznamenávají autori.

Jedna teorie spocívá v tom, ze pozastavením úsudku pomáhá jednotlivcum, aby si uvedomovali své automatické reakce na podnety, a ze jsou mozné alternativy, a to i v prípade, ze je to jen bezprostrední pozorování. To vede k "odpojení mezi uzíváním drog a automatickými motivacními tendencemi".

Mnoho studií jiz naznacilo, ze lécba zalozená na ohleduplnosti je "nadrazená" alternativám, které pomáhají lidem prekonávat problémy s uzíváním návykových látek.

Pozornost meditace muze pomoci kourum opustit - i ty, kterí nemají vuliZjistete, jak muze vnímání pomoci zlepsit sebekontrolu pri odvykání kourení.Prectete si ted

Dr. Kamboj a kolegové vsak tvrdí, ze málo "dobre rízených studií" zkoumalo specifické, izolované úcinky diskrétních technik vsímavosti.

Proto se rozhodli provést studii, která srovnává vliv krátkého souboru instrukcí na vedomí s vhodnou alternativou zalozenou na relaxacních technikách, která pomáhá lidem snízit pití.

Studie dvojite slepé studie

Studie prokázala tým UCL 68 muzu a zen, kterí tezce pilne, ale jinak byli zdraví; jejich pití nedosáhlo bodu, kdy vyvinuli tezké problémy s alkoholem.

Vsichni úcastníci dostali krátkou trénink, který byl dorucen za pouzití 11minutového záznamu zvuku, který popsal techniky omezování uzívání alkoholu. Byli také povzbuzováni k tomu, aby v prubehu prístího týdne praktikovali techniky.

Pijáci byli náhodne prirazeni bud k zaznamenávání technik vnímavosti, nebo k zaznamenávání relaxacních technik.

Dvojite zaslepený studijní plán znamenal, ze ani úcastníci, ani správci výcviku nevedeli, zda byla dána pozornost nebo uvolnení.

Abychom tuto skutecnost podporili, zádný z materiálu nebo diskuse o skolení nepouzili pojem "pozornost" nebo "relaxace" k popisu výcviku.

Vedomí pomohlo snízit pití

Záznamy o uvedomení poucily pijáky o tom, jak dbát na jejich telesné pocity a pocity, aby se soustredili na pozorování svých chutí místo toho, aby je potlacili.

Naproti tomu relaxacní nahrávky byly "navrzeny tak, aby redukovaly chut tím, ze snízily vzrusení."

Behem týdne, který následuje po krátkém tréninku, si pijáci, kterí byli instruováni v prístupu k pozornosti, vypili 9,3 méne jednotek alkoholu - ekvivalent priblizne trí pintu piva.

Pijáci, kterí uplatnili relaxacní metodu, vsak v týdnu po tréninku nevykazovali "zádné významné snízení" príjmu alkoholu.

"Ucinit si vedomí muze cloveka více uvedomovat o své tendenci reagovat reflexivne na naléhavosti. Tím, ze si více uvedomujeme jejich chut, myslíme si, ze úcastníci studie dokázali vrátit zámer zpet do rovnice místo toho, aby se automaticky dostali k pití, kdyz cítit chut. "

Dr. Sunjejev Kamboj

Tým doufá, ze výsledky ukazují, jak by si uvedomení mohlo být uzitecné pri pomoci tezkým pijákum omezit se predtím, nez zvyk vede k závaznejsím problémum.

Vedci také poznamenávají, ze jejich studie demonstruje, ze efektivní techniky vnímavosti lze naucit velmi rychle. Dokonce i omezené mnozství skolení muze mít významný vliv na chování.

Vyzývají ostatní, aby provedli dalsí studie k potvrzení techto zjistení. Mezitím plánují zkoumat, jak by si uvedomení mohlo pomoci s dalsími problémy s uzíváním látek.

Alzheimerova skus se objevil pomocí obrích rentgenových zarízení

Alzheimerova skus se objevil pomocí obrích rentgenových zarízení

Proteinové fragmenty, které zahrnují Alzheimerovy léze, jsou zapsány jako charakteristický znak onemocnení, ale az dosud nebyly pochopeny duvody, proc se akumulují nebo zpusobují, ze umírají mozkové bunky. Nyní vedci pouzívají obrí rentgenová centra - nazývaná synchrotrony - a zkoumají a zjistili, ze biologický materiál muze prispet k tvorbe toxického zeleza v mozku.

(Health)

Správné stravování zlepsuje fyzické a dusevní zdraví pacientu s demencí

Správné stravování zlepsuje fyzické a dusevní zdraví pacientu s demencí

Pacienti s demencí, kterým je poskytnut vzdelávací program, který jim pomáhá zapamatovat si správné stravovací návyky, nejen zlepsuje jejich fyzické zdraví, ale i jejich dusevní zdraví. Pacienti, kterí dostávají tuto intervenci, mají mensí pravdepodobnost, ze objeví depresivní symptomy o pul roku pozdeji. Záver vychází z nové studie zverejnené v casopise Journal of Advanced Nursing, podle nehoz by lékari meli hledat vyuzití této intervence u lidí postizených demencí, kterí mají také spatnou výzivu a známky deprese.

(Health)