cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pouzijte síly: geny rízené silou lidského myslení

Vedecká fantasy a medicína se shodují v nové studii publikované v Prírodní komunikace, který podrobne popisuje, jak se výzkumníci pokousejí do lidských mozkových vln prenést je bezdrátove a rídit genovou expresi u mysí. Tým doufá, ze jejich metoda jednoho dne pomuze bojovat proti neurologickým chorobám.
Nová studie naznacuje, ze muzeme rídit nase geny silou myslení.

Vedci, vedeni profesorem Martinem Fusseneggerem ze spolecnosti ETH Zurich ve Svýcarsku, vyvinuli novou metodu regulace genu, která umoznuje myslenkovým mozkovým vlnám rídit genovou expresi - konverzi genu na proteiny.

Je zajímavé, ze jejich inspirace pro metodu pochází z hry Mindflex, ve které hráci nosí speciální náhlavní soupravy se senzory na cele, které zaznamenávají mozkové vlny. Záznamy elektroencefalogramu (EEG) jsou pak preneseny do herního prostredí, kde ovládají ventilátor, který vedou malou kouli pres prekázkovou dráhu - vse se silou mysli.

Podobne nový systém od výzkumných pracovníku vyuzívá sluchátka s mikrofonem EEG. V závislosti na myslenkách uzivatele muze generovat ruzná mnozství molekuly.

"Poprvé jsme se mohli dostat do lidských mozkových vln, bezdrátove je prenést do génové síte a regulovat expresi genu v závislosti na typu myslení," vysvetluje profesor Fussenegger.

"Schopnost rídit genovou expresi prostrednictvím síly myslení je sen, který jsme honili po více nez deset let," dodává.

Jak metoda funguje

Koncept "síly mysli" byl zkoumán z hlediska meditace nebo psychologie, ale tady je, jak nový high-tech systém pracuje, aby vyuzil sílu myslení:

Zaznamenané brainwaves uzivatele jsou analyzovány a prenáseny bezdrátove - pres Bluetooth - na regulátor, který spravuje generátor pole, který vytvárí elektromagnetické pole. Toto pole pak dává implantátu indukcní proud.

Dále svítí LED dioda v implantátu, který vyzaruje blízké infracervené svetlo, a rozsvítí kulturní komoru, která drzí geneticky modifikované bunky. Jakmile blízké infracervené svetlo osvetlí bunky, vytvorí protein.


Tento snímek ukazuje, jak zarízení premýslí, interpretuje je a premení je na elektrickou energii, aby rozsvítilo blízké infracervené LED.
Image credit: Folcher M et al. Nature Communications 2014

V této nejnovejsí studii se bílkovina, kterou vedci pouzívají, nazývá sekretovaná alkalická fosfatáza (SEAP). Jedná se o snadno detekovatelný proteín lidského modelu, vysvetluje tým. Kdyz svetlo svítí na modifikovaném proteinu citlivém na svetlo v genove modifikovaných bunkách, vyvolává to "umelou signální kaskádu", která vede ke vzniku SEAP.

Vedci ríkají, ze pouzívají blízké infracervené svetlo, protoze to neskodí lidským bunkám, ale muze i nadále hloubeji do tkáne, coz umoznuje vizuální sledování funkce implantátu.

Ve své studii výzkumníci poznamenávají:

"Cybernetics je prukopníkem mozko-rízených elektromechanických rozhraní clovek-stroj, které umoznují mozkovým aktivitám zámerne rídit bionické protézy a optogenetika vytvorila elektromolekulární rozhraní stroj-clovek umoznující svetelne rízené terapeutické intervence modulací cinnosti mozku, srdce a genu.

Spojením kybernetiky s optogenetikou nyní poskytujeme chybející vazbu umoznující dusevní stavy, jako je biofeedback, koncentrace a meditace, aby prímo rídily expresi transgenu v zivých bunkách a savcích. "

Lidé rídili myslenkové implantáty se svými myslenkami

Pro testování metody pouzili výzkumníci implantát v bunecných kulturách a mysích, které byly rízeny myslenkami lidských testovaných subjektu.

A ke kontrole mnozství uvolneného proteinu, vedci kategorizovali lidské subjekty podle trí stavu mysli: biologické zpetné vazby, meditace a soustredení.

Vedci zjistili, ze testované subjekty, které se soustredily (kterí hrály Minecraft na pocítaci), dokázaly vyvolat prumerné mnozství SEAP v krevním recisti mysí. Ti, kterí byli zcela uvolneni - v meditativním stavu - vyvolávali u mysí velmi vysoké hodnoty SEAP.

Ve skupine s biologickou zpetnou vazbou lidské testované subjekty - které pozorovaly LED svetlo implantátu v telech mysí - dokázaly vedome prepínat a vypínat svetlo LED z vizuálních zpetných hlásení. Na druhé strane to odpovídalo ruzným mnozstvím SEAP v krevním recisti mysí.

Profesor Fussenegger popisuje ovládání genu tímto zpusobem jako "zcela nový a [...] jedinecný v jeho jednoduchosti." On a jeho tým doufali, ze implantáty rízené myslenkou by jednoho dne mohly pomoci pri neurologických onemocneních, bolesti zad a epilepsii tím, ze identifikují mozkové vlny v pocátecní fázi a spoustejí a kontrolují agenty v implantátu.

Pet druhé pravidlo pro dropped food - fakt nebo fikci?

Pet druhé pravidlo pro dropped food - fakt nebo fikci?

Pravda nebo lez? Mnozí maminky znají petsekundové pravidlo, spolecnou povercivost, která ríká, ze jídlo, které padlo na zem, nebude kontaminováno bakteriemi, pokud se zvedne do peti vterin po jejich pádu. MUDr. Jorge Parada, MPH, FACP, FIDSA, lékarka reditelka programu prevence a kontroly infekcí v Loyola University Health System se pokousela poskytnout odpoved: "Klesající predmet je okamzite kontaminován a nemuze být skutecne dezinfikován.

(Health)

Zenské kuráci na vyssí riziko onemocnení srdce

Zenské kuráci na vyssí riziko onemocnení srdce

Zeny, které kourí, mají o 25% vyssí riziko srdecních onemocnení nez muzi, kterí fajcí a cím déle kourí, tím vetsí je toto riziko ve srovnání s muzi, kterí kourí stejným poctem let, podle nové sdruzené studie údaju, 11. srpna v The Lancet. Výzkumníci naznacují fyziologické rozdíly mezi pohlavími, nebo snad proto, ze zeny kourí jinak nez muzi, zeny jsou silneji postizeny chemickými látkami zpusobujícími rakovinu v tabákovém kouri.

(Health)