cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vláda USA se presouvá, aby pomohla státum vytváret cenove dostupné pojistení

Oddelení zdravotnictví a humanitních sluzeb a ministerstvo financí podnikly dalsí kroky k vytvorení cenove dostupných pojistných trhu, jednorázových trhu, ve kterých si zákazníci mohou zvolit soukromé zdravotní pojistení, které vyhovuje jejich zdravotním potrebám a mají podobné moznosti pojistení jako clenové Kongresu.
Spolu s dalsími politikami navrhovaná pravidla vysvetlují, jak mohou rodiny strední trídy získat prístup k nebývalým danovým úlevám, coz výrazne snízí náklady na pokrytí.
Více nez polovina státu podnikla kroky na vybudování výmeny, protoze prezident Obama podepsal zákon o cenove dostupné péci dne 23. brezna 2010. Vcera spolecnost HHS udelila 185 milionu dolaru 13 státum a okres Columbia, aby jim pomohla pri budování cenove dostupných pojistných výmen a se spolecností Treasury zverejnila tri navrhovaná pravidla, která nabídnou zákazníkum jednoduchou, racionální a dostupnou cestu k získání soukromého zdravotního pojistení.
Dále tajemník HHS Kathleen Sebelius poslal guvernérovi dopis, ve kterém jsou uvedeny moznosti a zdroje, které mají státy k dispozici, aby si vytvorily své burzy. Sebelius vysvetlil:

"Prílis mnoho amerických rodin bylo oceneno nebo uzamceno ze zdravotního pojistení, výmeny jim dávají kontrolu a mohly by jim zachránit tisíce dolaru rocne. Jsem povzbuzován pokroky, které státy dosud delaly a jsem nadsená, ze jim to dám více zdroju, aby mohli pokracovat v práci. "

Ministr financí Tim Geithner rekl:
"Dnes jsme polozili základy, abychom poskytli danové pobídky, aby pomohli pracujícím rodinám koupit zdravotní pojistení. Tento nový danový kredit nám prinásí velký krok k dosazení jednoho z podpisových cílu zákona o cenove dostupné péci, který poskytne desítkám milionu Americanu prístup k dostupné zdravotní pojistení. "

Pocínaje rokem 2014 vytvorí zákon o cenove príznivé péci cenove dostupné pojistné výmeny, které umozní jednotlivcum, rodinám a malým podnikum, které splnují podmínky pro nakupování. Více nez polovina státu jiz podnikla kroky k vytvorení burzy a nové granty urychlí tento proces. V soucasné dobe jsou granty zalozené na burze zalozené na predcházejících investicích ve státech. Spolecnost HHS poskytla 49 státum a okres Columbie 50 milionu dolaru, aby zacala plánovat své burzy v roce 2010. Spolecnost HSS ocekává, ze v následujících mesících udelí dodatecné granty.
Tri navrhovaná pravidla zverejnená spolecností HHS a Treasury se zamerují na následující:
  • Snadný a snadný prístup k pokrytí pro spotrebitele a malé podniky: nová pravidla usnadní zákazníkum pripojit se k vysoce kvalitním zdravotním plánum a pomuze jim platit zdravotní pojistení prostrednictvím slev na prémie a snízení nákladu. Malí zamestnavatelé, kterí se úcastní Programu malých firem pro zdravotní moznosti, budou moci svým zamestnancum volit zdravotní plány a snízit náklady na nové danové kredity.
  • Prémiový danový kredit pro zdravotní pojistení: Jednotlivci a rodiny získají prémie na danové úlevy, které pomohou hradit pojistné náklady a zvýsit prístup ke zdravotnímu pojistení pro miliony amerických rodin strední trídy.
  • Zpusobilost pro Medicaid: Koordinace výmeny s programem Medicaid a Programem pro zdravotní pojistení pro deti zajistí bezproblémové zapsání kvalifikovaných Americanu a snízení administrativní záteze státu.
Sebelius uvádí ve svém dopise guvernérum, inovacní partnerství, které umozní státum pracovat s HHS na vybudování výmen a efektivnejsí vyuzívání sdílených zdroju. Písmeno pozaduje komentáre od státu o tom, jak muze model partnerství stavet na znacných flexibilních stavech pri vytvárení výmeny, která pro ne funguje.
V následujících týdnech bude administrace vést agresivní informacní kampan a pozádá verejnost o pripomínky k navrhovaným predpisum od zamestnavatelu, spotrebitelu, vedoucích státních orgánu, poskytovatelu zdravotní péce, pojistoven a amerického lidu. Ackoli také prijmou verejné pripomínky pro prístích 75 dní, oddelení usporádají fóra, které zajistí, ze více Americanu bude mít prílezitost sdílet své názory ohledne vytvorení cenove dostupných pojistných výmen.
Fóra se budou konat v:
  • Atlanta, GA
  • Chicago, IL
  • Denver, CO
  • New York, NY
  • Portland, OR
  • Sacramento, CA
Na základe zpetné vazby, kterou spolecnost HHS obdrzela od amerického lidu, oddelení ocekávají, ze zmení navrhovaná pravidla, která byla vydána vcera.
Podrobný seznam státu, které obdrzí granty.
Napsal Petra Grattue

Tréninkové lékare, kterí ponechávají bohatým národum, stojí v subsaharské Africe miliardy

Tréninkové lékare, kterí ponechávají bohatým národum, stojí v subsaharské Africe miliardy

Výzkum zverejnený na bmj.com ukazuje, ze zeme subsaharské Afriky ztrácejí miliardy dolaru výcvikem lékaru a investicemi do nich, jen aby zjistili, ze klinici opoustejí práci ve vyspelých zemích. Studie ukazuje, ze nejvetsí emigrace lékaru a nejvetsí hospodárské ztráty se vyskytují v Jizní Africe a Zimbabwe, kde Austrálie, Kanada, Spojené království a USA získávají výhody z náboru kliniku, kterí se vzdelávali jinde.

(Health)

Lécba chronické únavy prinásí dlouhodobé výhody, studijní programy

Lécba chronické únavy prinásí dlouhodobé výhody, studijní programy

Následné sledování pacientu s chronickým únavovým syndromem, kterí se zúcastnili studie, kde doslo ke zlepsení po 1 roce kognitivní behaviorální terapie a stupnovité cvicební terapie, zjistila, ze zlepsení bylo trváno po dobu 2,5 roku od zahájení lécby. Hodnocení terapeutické cvicení je to, kdy pacienti postupne cvicí více v monitorovaném programu prizpusobeném jejich individuálním príznakum.

(Health)