cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nezamestnanost "kazdorocne zpusobuje 45 000 sebevrazd"

Nová studie zverejnená v roce 2006 Lancetova psychiatrie ze mezi lety 2000 a 2011 byla nezamestnanost kazdorocne prícinou zhruba 45 000 úmrtí na sebevrazdu po celém svete a predstavovalo zhruba devetkrát tolik sebevrazd jako recese, která v roce 2008 poprvé zasáhla.
Bylo zjisteno, ze nezamestnanost predstavuje devetkrát tolik sebevrazd jako ekonomická recese.

Vedoucí autor Dr. Carlos Nordt z psychiatrické lécebny Univerzity v Curychu ve Svýcarsku a kolegové ríkají, ze zjistení naznacují, ze vlády musí zvýsit zamerení na snízení nezamestnanosti, aby se snízil dopad na sebevrazdu.

Aby dospeli k záverum, vedci zhodnotili údaje z databáze Svetové zdravotnické organizace (WHO) a databáze Svetového ekonomického výhledu Mezinárodního menového fondu.

Tým pouzil podélné modelování pro výpocet dopadu nezamestnanosti na sebevrazdu v 63 zemích ve ctyrech svetových regionech v letech 2000 az 2011. Výzkumníci poznamenávají, ze se na toto období podívali, aby mohli analyzovat data v dobe hospodárské stability (2000-2007) a v dobe hospodárské krize (2008-11).

Samovrazedné intervence vyzadované v dobe hospodárské stability a hospodárské krize

Výzkumníci zjistili, ze ve vsech oblastech zahrnutých do analýzy se míra sebevrazdy spojená s nezamestnaností v letech 2000 az 2011 zvýsila o 20-30%.

Odhadují, ze behem tohoto období se kazdorocne uskutecnilo zhruba 233 000 sebevrazd a nezamestnanost ciní zhruba 45 000 osob.

Snad nejzajímavejsí je, ze výzkumníci zjistili, ze nezamestnanost byla spojena s 41 148 sebevrazd v roce 2007 a 46 131 v roce 2009, coz naznacuje, ze recese v roce 2008 byla zodpovedná za 4 983 dalsích sebevrazd. Znamená to, ze nezamestnanost je odpovedná za devetkrát tolik sebevrazd jako hospodárská krize.

Tým také zjistil, ze míra sebevrazd mela tendenci se zvysovat 6 mesícu pred nárustem míry nezamestnanosti a ze rostoucí míra nezamestnanosti postihla muze i zeny stejne - zjistení, ze problémy predcházejících studií.

"Krome toho," dodává tým, "nase údaje naznacují, ze ne vsechny ztráty pracovních míst mají nutne stejný dopad, nebot dopad na riziko sebevrazdy se zdá být silnejsí v zemích, kde je nedostatek práce, je neobvyklé. necekané zvýsení míry nezamestnanosti muze vyvolat vetsí obavy a nejistotu nez v zemích s vyssími úrovnemi nezamestnanosti pred krizí. "

Na základe svých zjistení vedci tvrdí, ze je zapotrebí zavést sebevrazedné intervence zamerené na negativní zdravotní úcinky nezamestnanosti v dobe hospodárské stability a hospodárské krize. Dr. Nordt dodává:

"Krome specifických terapeutických intervencí by dostatecné investice vlád do aktivních politik trhu práce, které zvysují efektivitu pracovních trhu, mohly pomoci vytvorit dalsí pracovní místa a snízit míru nezamestnanosti, coz by pomohlo vyrovnat dopad na sebevrazdu."

Samovrazdy zpusobené ekonomickou krizí "jen spickou ledovce"

V redakci spojeném se studií Roger Webb a Navneet Kapur, oba univerzity v Manchesteru ve Velké Británii, ríkají, ze pocet sebevrazd vyplývajících z hospodárské krize muze být jen "spickou ledovce", a poznamenal, ze je pravdepodobné zpusobila mnoho dalsích otázek.

"Mnoho postizených jedincu, kterí zustávají v práci v techto tezkých dobách, se setkávají s váznými psychologickými stresovými událostmi kvuli zhoubným ekonomickým problémum jiným, nez je nezamestnanost, vcetne klesajících príjmu, zadávání zakázky v nulté hodine, nejistota zamestnání, bankrot, zadluzení a domovní prevzetí" vysvetlují.

Takze Webb a Kapur ríkají, ze stejne jako chápání dopadu nezamestnanosti na sebevrazdu potrebujeme lepsí pochopení dalsích "psychosociálních projevu ekonomických nepríznivostí", jako je neplodná sebeposkozování, stres a úzkost, deprese, beznadeje , zneuzívání alkoholu, rodinný konflikt a rozpad vztahu.

"Musíme také vedet, jak a proc vysoce odolné osoby, které prozívají nejvetsí úrovne hospodárských nepríznivostí, dokází udrzet príznivé dusevní zdraví a pohodu," dodávají.

Zdravotní novinky dnes nedávno informoval o studii, která odhalila, ze úsporná opatrení v Recku vedla k výraznému zvýsení míry sebevrazdy v zemi.

Nový objev muze mít vliv na lécbu autoimunitních onemocnení

Nový objev muze mít vliv na lécbu autoimunitních onemocnení

Nová studie nasla zpusob, jak manipulovat s diferenciací T bunek v imunitním systému tak, aby byla dosazena rovnováha mezi prozánetlivými a protizánetlivými bunkami. Tento objev muze mít dusledky pro lécbu autoimunitních onemocnení a nekterých typu rakoviny. Vedci nalezli zpusob, jak "diktovat" osud bunek, aby zajistili kontrolovanou produkci pomocných a regulacních T bunek.

(Health)

Globální oteplování "je nepravdepodobné, ze snízí zimní úmrtnost"

Globální oteplování "je nepravdepodobné, ze snízí zimní úmrtnost"

Prumerná teplota Zeme vzrostla v prubehu minulého století a ocekává se, ze se v prístím století bude dále zvysovat. V dusledku toho se predpokládá, ze nase zimy budou teplejsí. Zatímco mnoho studií naznacuje, ze se tím výrazne snízí pocet úmrtí souvisejících s chladem, ke kterým dochází v zimních mesících, nový výzkum zjistí, ze tomu tak není.

(Health)