cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Americkí lékari obvykle mají príznaky vyhorení

Nejméne 45,8% lékaru má jeden symptom vyhorení, podle národního pruzkumu vyhorení u lékaru ze vsech specializovaných oboru. Studie je publikována online na prvním míste Archiv vnitrního lékarství.
Podle jiných studií muze vyhorení ovlivnit kvalitu péce a zvýsit riziko lékarských chyb krome toho, ze má nepríznivé úcinky na lékare, jako je problémové pít, rozbité vztahy a myslenky na sebevrazdu.

MUDr. Tait D. Shanafelt z Mayo kliniky v Rochesteru v Minnu a její tým zahrnoval pro své studium 7 288 lékaru z lékarské lékarské databáze American Physician Masterfile a pro srovnání vzorek 3442 pracujících dospelých amerických obyvatel z celé populace kontrolní skupina. Do pruzkumu odpovedelo 26,7% lékaru.
Podle zjistení 37,9% amerických lékaru hlásilo vysoké emocní vycerpání, 29,4% melo vysokou depersonalizaci a 12,4% cítil nízké pocity osobního úspechu. Riziko výskytu príznaku vyhorení bylo 27,8% u kontrolní skupiny ve srovnání s 37,9% lékaru. Navíc bylo 40,2% lékaru spokojeno se svým vyvázením pracovního a soukromého zivota ve srovnání s pouze 23,2% u pacientu v kontrolní skupine.

Tým také zaznamenal rozdíly v vyhorení v závislosti na zvlástních odvetvích nouzového lékarství. Napríklad mezi lékari pracujícími ve vseobecném interní medicíne, neurologii a rodinné medicíne byly zaznamenány nejvyssí míry vyhorení, zatímco ti, kterí pracují v patologii, dermatologii, obecné pediatrii a preventivní medicíne, vykazovali nejnizsí míru vyhorení.
Tým uzavírá:

"Souhrnne zjistení této národní studie naznacují, ze (1) prevalence vyhorení mezi americkými lékari je na alarmující úrovni, (2) lékari ve specializacích na prední lince prístupu k péci (nouzová medicína, vseobecné vnitrní lékarství a rodinná medicína ) jsou nejvíce ohrozeni, 3) lékari pracují delsí pracovní dobu a mají vetsí problémy s integrací pracovního zivota nez jiní pracovníci v USA a (4) po úprave za odpracované hodiny týdne se zdá, ze vyssí úrovne vzdelání a odborné kvalifikace snizují riziko pro vyhorení v oborech mimo medicínu, zatímco stupen lékarství (MD nebo DO) zvysuje riziko. Skutecnost, ze témer 1 ze dvou amerických lékaru má príznaky vyhorení znamená, ze puvod tohoto problému má koreny v zivotním prostredí a péci a nikoliv v osobních vlastnostech nekolika citlivých osob. Politici a zdravotnické organizace musí resit problém vyhorení lékare v zájmu lékaru a jejich pacientu. "

Ukazují, ze je zapotrebí provést více výzkumu, aby bylo mozné lépe pochopit vyhorení lékaru a rozvinout zásahy.
Napsal Petra Rattue

Dream Sleep uklidnuje bolestné vzpomínky

Dream Sleep uklidnuje bolestné vzpomínky

Výzkumníci z University of California (UC), Berkeley, bylo zjisteno, ze behem REM nebo fázového sen spánku nase telo stres chemie vypne, zatímco mozek zpracovává emocionální zázitky a zmírnuje bolest v obtízných vzpomínky. Navrhují svá zjistení, hlásil on-line v casopise Current Biology ve stredu, nabízejí presvedcivé vysvetlení, proc lidé s posttraumatické stresové poruchy (PTSD) mají opakující se nocní mury a tezce vzpamatovává z nepríjemné zázitky.

(Health)

Mohlo by být rychlé chuze terapeutickým pro osoby s Parkinsonovou chorobou?

Mohlo by být rychlé chuze terapeutickým pro osoby s Parkinsonovou chorobou?

Výzkum publikovaný v neurologii naznacuje, ze pravidelné mírné cvicení, jako je napríklad rychlá chuze, mohou pomoci zlepsit symptomy Parkinsonovy nemoci, chronické poruchy motorického systému. Parkinsonova nemoc postihuje priblizne 1 milion lidí v USA a 4-6 milionu lidí na celém svete. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze komplikace Parkinsonovy nemoci jsou 14. nejvetsí prícinou úmrtí v zemi.

(Health)