cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Televizní porady mohou zlepsit chování detí

Televize má obrovský vliv na deti; pricemz vetsina detí napodobuje chování, které vidí na obrazovce - at uz je to milující nebo násilné. Predskoláci v USA kazdodenne sledují v prumeru ctyri hodiny televize a vedci se domnívají, ze místo toho, aby se snazili omezit mnozství sledovaných televizí, je nejlepsí podporovat prehlídky, které podporují pozitivní chování.
Studie, publikovaná v Pediatrie, zjistila, ze existují zpusoby, jak muze sledování televize pozitivne ovlivnit chování detí.
Podle abstraktu:

"Prestoze predchozí studie ukázaly, ze deti predskolního veku napodobují jak agresi, tak prosociální chování na obrazovce, existuje jen málo studií zalozených na populaci, jejichz cílem je snízit agresivitu u detí ve veku predskolního veku úpravou toho, co sledují."

Zmenou toho, co deti sledují v televizi a snizováním vystavení násilí na obrazovce a zvysování expozice prosociálnímu programování, vedci zjistili pozitivní zmenu chování u predskolních detí.
Vedoucí autor studie Dimitri Christakis rekl: "Dekády víme, ze deti napodobují to, co vidí v televizi, napodobují dobré chování a napodobují spatné chování."
Do studie bylo zarazeno celkem 820 rodin s detmi ve veku od 3 do 5 let.
Vyvinuli mediální dietní intervenci, která pomohla polovine techto rodin pri nahrazení agresivního programování s kvalitním vzdelávacím a prosociálním programováním. Výstavy jako "Dora the Explorer" a "Sesame Street" byly soucástí doporuceného programového pruvodce pro rodice - to jsou ukázky, které povzbuzují rozmanitost a ucí dulezité výuku zivota.


Ukázky, jako je Sesame Street, propagují hodnoty a zivotní lekce, které jsou dobré pro deti.
Zbytek rodin byl soucástí kontrolní skupiny, která neobsahovala zádnou formu intervence.
Rodiny byly pravidelne sledovány, aby vyhodnotily jakoukoli zmenu ve sledování a zvyklostech v chování. Ve srovnání s kontrolou se deti, které se staly soucástí mediální diety, strávily mnohem méne casu sledováním násilných predstavení po 6 a 12 mesících, nez tomu bylo na zacátku studie.

Bylo zjisteno, ze deti v intervencní skupine jsou méne agresivní

Zmeny v chování mezi detmi byly odvozeny z hodnocení kompetencí a chování. V 6 mesících bylo skóre ve skupine intervence o 2,11 procent vyssí nez v kontrolních skupinách, coz svedcí o mensí agresivite a celkovém prosociálním chování. To naznacuje, ze intervence byla úspesná pri pozitivním ovlivnení chování u detí.
V roce 2007 výzkumníci vysvetlili na Výrocní konferenci britské psychologické spolecnosti, ze deti se ucí z televize, pokud jsou obrazy doprovázeny jazykem stejným zpusobem jako v reálném zivote.
Je vsak zásadní, aby rodice plne porozumeli potenciálním zdravotním rizikum spojeným s detmi, kterí sledují nadmerné mnozství televizního vysílání. Závery publikované v Mezinárodní zurnál behaviorální výzivy a fyzické aktivity zjistila, ze cím více hodin deti sledují televizi, tím více se jejich fyzická kondice snizuje.
Napsal Joseph Nordqvist

Potenciální prulom pri lécbe diabetu typu 2

Potenciální prulom pri lécbe diabetu typu 2

Blokováním signalizacního proteinu VEGF-B se tuk nehromadí ve svalech a v srdci a bunky uvnitr techto tkání mohou správne reagovat na inzulín. Výzkumníci z Institutu Karolinska, Svédsko, Ludwigský institut pro výzkum rakoviny, se sídlem New York a australská biofarmaceutická spolecnost CSL Limited uvedly v casopise Nature.

(Health)

Presbycusis: Príciny ztráty sluchu související s vekem

Presbycusis: Príciny ztráty sluchu související s vekem

Obsah Príciny Príznaky Prevence Diagnostika Lécba Perspektiva Presbycusis je postupná a trvalá ztráta sluchu v obou usích, která souvisí se stárnutím. Úcinky se casem zvysují a jsou spojeny s genetickými a environmentálními faktory. Presbycusis postihuje priblizne 1 ze 3 dospelých ve Spojených státech mezi 65 a 74 lety a je jednou z nejcastejsích prícin ztráty sluchu u starsích dospelých.

(Health)