cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Televizní porady mohou zlepsit chování detí

Televize má obrovský vliv na deti; pricemz vetsina detí napodobuje chování, které vidí na obrazovce - at uz je to milující nebo násilné. Predskoláci v USA kazdodenne sledují v prumeru ctyri hodiny televize a vedci se domnívají, ze místo toho, aby se snazili omezit mnozství sledovaných televizí, je nejlepsí podporovat prehlídky, které podporují pozitivní chování.
Studie, publikovaná v Pediatrie, zjistila, ze existují zpusoby, jak muze sledování televize pozitivne ovlivnit chování detí.
Podle abstraktu:

"Prestoze predchozí studie ukázaly, ze deti predskolního veku napodobují jak agresi, tak prosociální chování na obrazovce, existuje jen málo studií zalozených na populaci, jejichz cílem je snízit agresivitu u detí ve veku predskolního veku úpravou toho, co sledují."

Zmenou toho, co deti sledují v televizi a snizováním vystavení násilí na obrazovce a zvysování expozice prosociálnímu programování, vedci zjistili pozitivní zmenu chování u predskolních detí.
Vedoucí autor studie Dimitri Christakis rekl: "Dekády víme, ze deti napodobují to, co vidí v televizi, napodobují dobré chování a napodobují spatné chování."
Do studie bylo zarazeno celkem 820 rodin s detmi ve veku od 3 do 5 let.
Vyvinuli mediální dietní intervenci, která pomohla polovine techto rodin pri nahrazení agresivního programování s kvalitním vzdelávacím a prosociálním programováním. Výstavy jako "Dora the Explorer" a "Sesame Street" byly soucástí doporuceného programového pruvodce pro rodice - to jsou ukázky, které povzbuzují rozmanitost a ucí dulezité výuku zivota.


Ukázky, jako je Sesame Street, propagují hodnoty a zivotní lekce, které jsou dobré pro deti.
Zbytek rodin byl soucástí kontrolní skupiny, která neobsahovala zádnou formu intervence.
Rodiny byly pravidelne sledovány, aby vyhodnotily jakoukoli zmenu ve sledování a zvyklostech v chování. Ve srovnání s kontrolou se deti, které se staly soucástí mediální diety, strávily mnohem méne casu sledováním násilných predstavení po 6 a 12 mesících, nez tomu bylo na zacátku studie.

Bylo zjisteno, ze deti v intervencní skupine jsou méne agresivní

Zmeny v chování mezi detmi byly odvozeny z hodnocení kompetencí a chování. V 6 mesících bylo skóre ve skupine intervence o 2,11 procent vyssí nez v kontrolních skupinách, coz svedcí o mensí agresivite a celkovém prosociálním chování. To naznacuje, ze intervence byla úspesná pri pozitivním ovlivnení chování u detí.
V roce 2007 výzkumníci vysvetlili na Výrocní konferenci britské psychologické spolecnosti, ze deti se ucí z televize, pokud jsou obrazy doprovázeny jazykem stejným zpusobem jako v reálném zivote.
Je vsak zásadní, aby rodice plne porozumeli potenciálním zdravotním rizikum spojeným s detmi, kterí sledují nadmerné mnozství televizního vysílání. Závery publikované v Mezinárodní zurnál behaviorální výzivy a fyzické aktivity zjistila, ze cím více hodin deti sledují televizi, tím více se jejich fyzická kondice snizuje.
Napsal Joseph Nordqvist

Muzská neplodnost spojená se zvýsenou úmrtností

Muzská neplodnost spojená se zvýsenou úmrtností

Nová studie publikovaná v casopise Human Reproduction naznacuje, ze muzi, kterí jsou neplodný v dusledku vad spermatu, mají pravdepodobne kratsí zivotnost nez muzi bez takových abnormalit. Neplodnost postihuje priblizne 7,3 milionu páru v USA. Podle americké spolecnosti pro reprodukcní medicínu je muzský partner bud jediným prícinou nebo prícinou neplodnosti v priblizne 40% prípadu.

(Health)

Meli byste ohodnotit ceny generik, Austrálie

Meli byste ohodnotit ceny generik, Austrálie

Ve zpráve z 20. února vydané v casopise Medical Journal of Australia vyplývá, ze pokud by se cenový systém pro generické lécivé prípravky zlepsil a byly predepsány casteji, Austrálie by mohla usetrit stovky milionu dolaru v programu Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Medical Journal of Australia je publikace Australské lékarské asociace.

(Health)